Genel İlkeler

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasasının 24(12) ve 37. maddeleri, yönetimimize  asgari-azami muayene tanı, tedavi ve cerrahi girişimlerin ücretlerini saptama yetkisi yanı sıra, maktu ücret oranını da belirleme yetkisini vermektedir. Her iki maddeyi aşağıda bir kez daha sunuyoruz.

24(12).Madde: ”Özel kuruluşları ile serbest meslek icra eden tabiplerin tedavi ücretlerinin en az ve en çok ücret imkanlarını gösteren tarifeleri düzenlemek ve bakanlık aracılığı ile, Bakanlar Kurulunun onayına sunmak.(bu madde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’nun  Görevleri başlığı altındadır.)

37.Madde:”Her türlü cerrahi girişim, doğum, fizik tedavi, radyoterapi, ortodonti ve prototik tedavi gibi, sürekliliği olan tıbbi işlemler için hastalardan Birlik tarafından belirlenip Bakanlar Kurulunca onaylanan miktarda maktu ücret alınabilir. Başka durumlarda, maktu ücret ile hasta tedavisi yapılamaz . Kamu Hastaneleri,Sağlık Kuruluşları bu kuralın dışındadır.

Bu girişten sonra ücret tarifemizin nasıl kullanılacağını  açıklamaya başlayalım:

Hazırlanan , muayene ve tedavi ücretlendirme çizelgesinde her türlü muayene, tanı tedavi ve cerrahi girişimin asgari ve azami ücreti birim fiyat olarak verilmiştir.

Sadece muayene için ücret asgari 120 TL, azami 225 TL’dir.

Hekimin  bulunduğu noktadan  5 km’ den daha uzak mesafeye çağrılması durumunda , 5 km‘ den sonraki her km’ye 2 TL ekleme yapılır.

Bir de cerrahi müdahale örneği ile açıklamamızı sürdürelim.Örneğin Abdomioplasti’ nin operatör ve asistan ücretinin en az 1,125 Birim, en fazla  2,000 birim olduğunu görmekteyiz. Burada dikkati çekmek istediğimiz, bu ücretin sadece operatör ve asistan ücreti olmasıdır.

Ameliyathane açılış ücretleri aşağıda verilmiştir.

224 birime kadar Küçük Ameliyatlar için                      210 TL

225-449 birime kadar Orta Ameliyatlar için                 280 TL

450-1349 birime kadar Büyük Ameliyatlar için            350 TL

1350 Birime ve Üzeri Özellikli Ameliyatlar

(Endoskopik cihazla kullanımı) için                            560 TL

“Abdomioplasti” örneğimizi ele alarak bu ameliyatın ücretini hesaplayabiliriz.

Asgari olarak;

Hekim Ücreti                                         1,125(birim)  X 3TL (katsayı) = 3,375 TL

Ör. Anestezi ücreti 3 saat                     250(birim)  X 3 TL(katsayı) =   750 TL

2 Günlük yatak ücreti                             2(gün) X60TL                      =    120 TL

Ameliyathane ücreti (450-1349 arası birim)                                      =     350 TL

Toplam = 3,220 TL

(Not: Muayene, ilaç giderleri ve KDV ücreti eklenecektir.)

Azami Olarak;

Hekim Ücreti                                         2,000 (birim) X 3TL(katsayı) = 6,000.00TL

Anestezi ücreti 3 saat                           300 (birim) X   3TL(katsayı) =     900.00TL

2 Günlük yatak ücreti                                2(gün) X120(TL)           =    240.00 TL

Ameliyathane ücreti  (1350 Birim ve üzeri ameliyatlar)               =       560.00TL

Toplam = 5,400 TL

(Not: Muayene, ilaç giderleri ve KDV ücreti eklenecektir.)

II. Örnek : Appendektomi (basit-Flegmonöz) operatör ve asistan ücretinin en az 600 Birim, en fazla 1,000 birim olduğunu görmekteyiz. Burada dikkati çekmek istediğimiz, bu ücretin sadece operatör ve asistan ücreti olmasıdır.

Appendektomi (basit-Flegmonöz) Ameliyatı’nı hesaplayalım.

Asgari olarak;

Hekim Ücreti                                         600 (birim)  X 3 TL (katsayı) = 1,800 TL

Anestezi ücreti Yarım saat ve 2 saat arası 200 (birim) X  3 TL(katsayı) =   600 TL

2 Günlük yatak ücreti                             1 (gün) X 60TL                      =    600 TL

Ameliyathane ücreti (450-1349 arası birim)                                      =     350 TL

Toplam = 2,810 TL

(Not: Muayene, ilaç giderleri ve KDV ücreti eklenecektir.)

Azami olarak;

Hekim Ücreti                                         1,000(birim)  X 3TL (katsayı) = 3,000 TL

Anestezi ücreti Yarım saat ve 2 saat arası 200(birim) X  3 TL(katsayı) =   600 TL

2 Günlük yatak ücreti                             1(gün) X60TL                      =    60 TL

Ameliyathane ücreti (450-1349 arası birim)                                      =     350 TL

Toplam = 2,810 TL

(Not: Muayene, ilaç giderleri ve KDV ücreti eklenecektir.)

Aynı seansta aynı kesiyle yapılan ameliyatlarda

-2. ameliyat için listedeki biriminin %50’si

-3. ameliyat için listedeki biriminin %25’i

-4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %12.5’i uygulanır.

Aynı seansta ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda;

-2. ameliyat için listedeki biriminin %100’ü

-3. ameliyat için listedeki biriminin %50’si

-4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %25’i uygulanır.

-5. Aynı seansta hem aynı hem de farklı kesiden yapılan ameliyatlarda; Kesi durumu göz önünde bulundurularak ameliyatlar gruplandırılır ve her bir ameliyat grubu birimi/birimleri önce 3. madde doğrultusunda hesaplanır. Daha sonra (her bir ameliyat veya ameliyatlar grubu bağımsız tek bir ameliyatmış gibi düşünülerek ) 4. madde doğrultusunda işlem yapılmak sureti ile toplam cerrahi birimi hesap edilir. Farklı cerrahi ekipler tarafından yapılan ameliyatlar (aynı veya ayrı kesilerden yapılmış olsunlar) tamamen ayrı ameliyatlar olarak değerlendirilir. Bu nedenle yukarıdaki 1., 2., 3., 4. ve 5ç maddeler her bir cerrahi ekip için ayrı ve birbirinden bağımsız düşünülerek cerrahi birimler hesap edilir.

Nüks vakalarda;

  1. a)2. girişim için, biriminin %50 fazlası
  1. b)3. girişim için, biriminin %100 fazlası uygulanır.

NOT: Nüks; ameliyatla düzeltilmiş patolojik bir durumun aynı yerde ve aynı şekilde tekrar ortaya çıkması halidir. Bu tanımlamaya uymayan durumlar nüks kabul edilmez.

Revizyon: Ameliyat sonrası erken devrede kanama kontrolü veya herhangi bir sıvı/hematom drenajı ya da sütür açılması/gevşemesi nedeni ile hastanın tekrar ameliyata alınması halidir. Böyle bir durumda orijinal ameliyat biriminin %50’si revizyon ameliyatının birimi olarak uygulanır.

Bu kitapta belirtilen ameliyatla ilgili birimler, o ameliyatın yapılması ile ameliyat sırasında ve sonrasında erken devrede ameliyatın ve sonrasının gereği olan tüm rutin takip, bakım ve girişimleri kapsar. Ameliyat sırasında veya sonrası erken devredeki rutin olmayan girişimler ile daha sonra geç devredeki (hastaneden çıktıktan sonra) bakım, takip ve girişimler birimleri karşılığında ayrıca ilave edilir.

Muayenehanelerde yapılan küçük Cerrahi işlemlerde malzeme ve ilaç giderleri birimlere dahil değildir. Ayrıca hesaplanır.

Evde tatbik edilen serum ve kan füzyonu: Normal ücretin iki katı ücret alınır.

Kontrol Muayene: Bir hastanın ilk muayenesindeki tanısı ile ilişkili olarak 10. güne kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup ücret talep edilmez.

Ücretlere KDV dahil değildir.

2 Mayıs 2018 itibari ile her birim= 3 (Üç Türk Lirası) (TL) hesaplanır.

Müdahalelere bir muayene ücreti eklenir. ( Ör: Enjeksiyonlar)

Tıbbi Rapor düzenlemesi

Hastalık izinleri ücrete tabi değildir.

Dikkat ! Yönetim kurulumuz MAKTU ÜCRET olarak, ücretin %30’unu belirlemiştir. Kıbrıs Türk Tabipleri birliğinin yasasının 37. maddesinde belirlenen koşullarda hastalardan sadece bu oranda ücret istenebilir.

Üye arkadaşlarımız ve halkımız daha fazla bilgi için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği merkez binasındaki sekreterlerimize başvurabilirler. İlk ilan edilen listedeki tanımı yapılmamış tanı, tedavi ve cerrahi girişimlerin ücretlendirilmesi bu siteden duyurulacaktır.


Aynı seansta aynı kesiyle yapılan ameliyatlarda;

-2. ameliyat için listedeki biriminin %50’si

-3. ameliyat için listedeki biriminin %25’i

-4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %12.5’i uygulanır.

Aynı seansta ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda;

-2. ameliyat için listedeki biriminin %100’ü

-3. ameliyat için listedeki biriminin %50’si

-4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %25’i uygulanır. 5-Aynı seansta hem aynı hem de farklı kesiden yapılan ameliyatlarda; Kesi durumu göz önünde bulundurularak ameliyatlar gruplandırılır ve her bir ameliyat grubu birimi/birimleri önce 3. madde doğrultusunda hesaplanır. Daha sonra (her bir ameliyat veya ameliyatlar grubu bağımsız tek bir ameliyatmış gibi düşünülerek) 4. madde doğrultusunda işlem yapılmak sureti ile toplam cerrahi birimi hesap edilir.

Farklı cerrahi ekipler tarafından yapılan ameliyatlar(aynı veya ayrı kesilerden yapılmış olsunlar) tamamen ayrı ameliyatlar olarak değerlendirilir. Bu nedenle yukardaki 1., 2., 3., 4. ve 5. maddeler her bir cerrahi ekip için ayrı ve birbirinden bağımsız düşünülerek cerrahi birimleri hesap edilir.

Nüks vakalarda;

a) 2. girişim için, biriminin %50 fazlası

b) 3. girişim için, biriminin %100 fazlası uygulanır.

NOT:
Nüks; ameliyatla düzeltilmiş patolojik bir durumun aynı yerde ve aynı şekilde tekrar ortaya çıkması halidir. Bu tanımlamaya uymayan durumlar nüks kabul edilmez.

Revizyon; Ameliyat sonrası erken devrede kanama kontrolü veya herhangi bir sıvı/hematom drenajı ya da sütür açılması/gevşemesi nedeni ile hastanın tekrar ameliyata alınması halidir. Böyle bir durumda orijinal ameliyat biriminin %50’si revizyon ameliyatının birimi olarak uygulanır.

Bu kitapta belirtilen ameliyatla ilgili birimler, o ameliyatın yapılması ile ameliyat sırasında ve sonrasında erken devrede ameliyatın ve sonrasının gereği olan tüm rutin takip, bakım ve girişimleri kapsar. Ameliyat sırasında veya sonrası erken devredeki rutin olmayan girişimler ile daha sonra geç devredeki (hastaneden çıktıktan sonra) bakım, takip ve girişimler birimleri karşılığında ayrıca ilave edilir.

Muayenehanelerde yapılan küçük Cerrahi işlemlerde malzeme ve ilaç giderleri birimlere dahil değildir. Ayrıca hesaplanır.

Evde tatbik edilen serum ve kan transfüzyonu : Normal ücretin iki katı ücret alınır.

Kontrol Muayene : Bir hastanın ilk muayenesindeki tanısı ile ilişkili olarak 10. güne kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup ücret talep edilmez.

Müdahalelere bir muayene ücreti eklenir. ( Ör: Enjeksiyonlar)

Tıbbi Rapor düzenlenmesi           40                 75

Hastalık izinleri ücrete tabi değildir.