Genel İlkeler

Aynı seansta aynı kesiyle yapılan ameliyatlarda;

-2. ameliyat için listedeki biriminin %50’si

-3. ameliyat için listedeki biriminin %25’i

-4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %12.5’i uygulanır.

Aynı seansta ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda;

-2. ameliyat için listedeki biriminin %100’ü

-3. ameliyat için listedeki biriminin %50’si

-4. ve daha sonraki ameliyatlar için listedeki biriminin %25’i uygulanır. 5-Aynı seansta hem aynı hem de farklı kesiden yapılan ameliyatlarda; Kesi durumu göz önünde bulundurularak ameliyatlar gruplandırılır ve her bir ameliyat grubu birimi/birimleri önce 3. madde doğrultusunda hesaplanır. Daha sonra (her bir ameliyat veya ameliyatlar grubu bağımsız tek bir ameliyatmış gibi düşünülerek) 4. madde doğrultusunda işlem yapılmak sureti ile toplam cerrahi birimi hesap edilir.

Farklı cerrahi ekipler tarafından yapılan ameliyatlar(aynı veya ayrı kesilerden yapılmış olsunlar) tamamen ayrı ameliyatlar olarak değerlendirilir. Bu nedenle yukardaki 1., 2., 3., 4. ve 5. maddeler her bir cerrahi ekip için ayrı ve birbirinden bağımsız düşünülerek cerrahi birimleri hesap edilir.

Nüks vakalarda;

a) 2. girişim için, biriminin %50 fazlası

b) 3. girişim için, biriminin %100 fazlası uygulanır.

NOT:
Nüks; ameliyatla düzeltilmiş patolojik bir durumun aynı yerde ve aynı şekilde tekrar ortaya çıkması halidir. Bu tanımlamaya uymayan durumlar nüks kabul edilmez.

Revizyon; Ameliyat sonrası erken devrede kanama kontrolü veya herhangi bir sıvı/hematom drenajı ya da sütür açılması/gevşemesi nedeni ile hastanın tekrar ameliyata alınması halidir. Böyle bir durumda orijinal ameliyat biriminin %50’si revizyon ameliyatının birimi olarak uygulanır.

Bu kitapta belirtilen ameliyatla ilgili birimler, o ameliyatın yapılması ile ameliyat sırasında ve sonrasında erken devrede ameliyatın ve sonrasının gereği olan tüm rutin takip, bakım ve girişimleri kapsar. Ameliyat sırasında veya sonrası erken devredeki rutin olmayan girişimler ile daha sonra geç devredeki (hastaneden çıktıktan sonra) bakım, takip ve girişimler birimleri karşılığında ayrıca ilave edilir.

Muayenehanelerde yapılan küçük Cerrahi işlemlerde malzeme ve ilaç giderleri birimlere dahil değildir. Ayrıca hesaplanır.

Evde tatbik edilen serum ve kan transfüzyonu : Normal ücretin iki katı ücret alınır.

Kontrol Muayene : Bir hastanın ilk muayenesindeki tanısı ile ilişkili olarak 10. güne kadar yapılan muayeneler kontrol muayenesi olup ücret talep edilmez.

Müdahalelere bir muayene ücreti eklenir. ( Ör: Enjeksiyonlar)

Tıbbi Rapor düzenlenmesi           40                 75

Hastalık izinleri ücrete tabi değildir.