HAKKIMIZDA

TARİHÇEMİZ

Dr.N.Manyera,  Dr.S.Sömek,  Dr.Z.Hakkı , Dr.Z.Kemal , Dr.F.Rassim
Dr.F.Küçük,  Dr.V.Keus,  Dr.N.Ünel , Dr.R.Hakkı

1956 “Kıbrıs Türk Hekimleri Birliği”nin kurulması

Kıbrıs Türk Hekimleri , 1940 lı ve 50 li yıllarda sayılarının az olması nedeniyle kendilerine özgü bir “Birlik” çatısı altında toplanamamışlar , daha çok lngiliz hekimlerle veya Rum Hekini Örgütlerine üye olarak mesleklerini icra etmeye çalışıyorlardı. Yeterli uzmanın da olmaması Hekimlerimizin,eksikliği duyulan branşlarda, Rum Hekimlerden yardım almalarına neden oluyordu. Hekimlerimizin bir çoğu kendilerini geliştirerek birkaç branşta halka hizmet vermeye çalışıyorlardı.

Mağusa’da Dr. Niyazi Manyera Bafta Dr.İhsan AIi Larnaka’da Dr. Orhan Müderisoğlu Lefkoşa’da Dr.Fikret Rassim , Dr. Küfı Asaf , Dr. Pertev , Dr. Ziyat Hakkı , Dr. Fazıl Küçük , Dr. Ziver Kemal , Dr. Tahsin Gözmen, Dt.RaufAsaf F …

İngiliz Koloni Döneminde , “Rum Hekimler Cemiyeti” gibi bir “Türk Hekimler Cemiyetinin” olmayışı , diğer Türk Hekimler gibi, Dr. Fikret Rassim’in de çok yerinmesine neden oluyordu. 1955-56 yıllarında adaya dönmeye başlayan Dr. Nejdet Ünel, Dr.Nevzat Uras, gibi yeni yetişmiş genç hekimler, o dönem sayısı parmakla gösterilecek kadar az olan hekimlerimize ayrı bir güç katmıştı. Bu durum karşısında , Dr. Fikret Rassim ve Dr. Nejdet Ünel “Kıbrıs Türk Hekimler Cemiyeti” adında bir birlik kurma fıkrini diğer arkadaşlarına açıklarlar. Yoğun çalışmalar neticesinde kuruculuğunu Dr. Fikret Rassim, Dr. Nejdet Ünel, Dr. Ziyat Hakkı, Dt. Mahir Adataş ve Dt.Salih Sarohan dan oluşan 5 kişilik kurucu grup “Kıbrıs Türk Hekimler Birliğinin” oluşum kararını aldılar. Bu amaçla ilk defa 9-Aralık-1956 Pazar günü “Viktorya Kız Lisesinde” aralarında bir veteriner hekimin de bulunduğu adanın her yerinden gelen, toplam 20 kişiden oluşan hekimler, “Kıbrıs Türk Hekimler Birliğini” ilan ettiler.
Divan Başkanlığını Dr. Niyazi Manyera’nın yaptığı Genel Kurulda oy birliği ile aralarından Dr.F.Rasim’i “Başkan”, Dr. Necdet Ünel, Dr.Ziyat Hakkı, Dr.Nevzat Uras, Dr.Ziver Kemal, Dt.Mahir Adataş ve Dt.Salih Sarohan “İdari Heyet”e (Yönetim Kuruluna) getirildiler. Faaliyetlerini Mısırlızade binasında yürüten birlik, amblemini ise o günlerde Lisede öğretmenlik yapan Kadı Burhan Bey’e çizdirttiler. Genel kurulları her yıl sonu yapılan birlikte Dr.F.Rassim 3 dönem Birlik Başkanlığını üstlendi.

Dr. F.Rassim Kimdir?

Aslen Mısır kökenli olup, Ailesi Melatya-Baftan yetişen, Dr. Fikret Rassim 1910 yılında Lefkoşa da doğmuş, “Tarakcı İptidai Mektebini” ve “Rüştiyeyi” bitirdikten sonra ingilizce eğitimi veren Larnaka’daki “Ameıican Academy” i 1931 yılında tamamladı. Beyrut American Üniversitesinde Eczacılık eğitimi aldıktan ,sonra , 1938-47 yılları arasında Londra Üniversitesinde Tıp eğitimi alan Dr. F. Rassim İngiliz eşi Molly ile Kıbrıs’a dönerek , mesleğini özel hekim olarak sürdürdü.

Pratisyen Hekim olmasına rağmen “ilk yardım ve jinekolojik” bilgisi nedeniyle Kıbrıs Türk Halkına , polislere ve, öğretmenlere “Ebelik kursları ve St. John ilkyardım dersleri” veren Dr. F. Rassim 1956 yılında kurdukları K.T.H.B.’nin de 3 yıl başkanlığını yürüttü. 1960 Kıbrıs Cumhuriyet’inin kuruluşu ile birlikte;

  • 1960-63 yıllarında Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Servis Müdür Muavini
  • 1963-71 yıllarında Baş Hekim ve SağlıkServisleri Müdürü
  • 1972-76 yıllarında Amme Hizmeti Komisyonu Üyesi
  • 1976-78 yıllarında Amme Hizmeti Komisyonu Başkanı

olarak görev yaptı. Yöneticilik bilgisi, sanatcı, mücadeleci, yardımsever kişiliği ile tanıdığımız Dr.F.Rassim ilerleyen yaşı nedeniyle 1998 yılında vefat etmiştir.

Dr.A.Atun , Dr.S.Ratip , Dr.O.Oktay , Dr.A.Fikret
 Dr.S.Sezgin, Dt.B.Beysoy , Dr.H.Sindeli , Dt.F.Celaleddin

1957-60 Yılları

1957-60 yıllarında eğitimlerini tamamlayıp Kıbrıs’a dönen “Dr.Ali Atun, Dr.Ali Niyazi Fikret, Dr. Burhan Nalbantoğlu, Dr.Hasan Sayıner, Dr. Hasan N. Sindeli, Dr.Orhan Oktay , Dr.Saffet Ratip, Dt.Beyzade İsmail, Dt.Fuat Celaletdin, Dt.Rauf Ünsal, Dt. Münür Ünsal, Dt.Erdoğan Mirata, Dr.Zekai Ereş” gibi yeni üyelerin katılımı ile Birlik güçlenmiş ve de önemli eksikliği hissedilen branşlar tamamlanmiş oldu. İşte bu yıllardan sonra Türk Hekimleri, Rum hekimlerden yardım almamaya ve Kıbrıs Türk Halkına her alanda sağlık hizmeti vermeye başlamışlardı.

K.T.H.B. Koloni ve Cumhuriyet dönemlerinde halk sağlığına önem vermiş, hastahane oluşumları, ve poliklinik hizmetlerine eğilmişler, milli mücadele yıllarında teşkilatta aktif görevler üstlenmişlerdi. Üyeler arasında farklı komisyonlar kurarak görev bölümü yapmışlardı. 1963 yılında Dr Necdet Ünel’in Başkanlığı dönemlerinde K.T.H.B. nin üye sayısı 39’a yükselmişti.

Dr. Necdet Ünel 1926 yılında Limasolda doğdu. Babasının görevi nedeniyle ilkokulu Larnaka’da, lise eğitimini ise 1944 yılında Lefkoşa’da tamamladı. 1951 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek aynı üniversitenin Kadın Doğum ve Hastalıkları bölümüne girdi. 1956 yılında Viyana Üniversitesinden 2. uzmanlığı olan “Onkoloji” ihtisasını alarak aynı yılın 1 Temmuzunda Kıbrıs’a geri döndü. Lefkoşa’ya yerleşerek Dr. Nevzat Uras’tan sonra 2. Türk özel kliniğini açtı. Dr. Fikret Rassim bey aracılığı ile klinik düzenini geliştirdi. Rum hekimleri ile temas kurup Pan Hipokrates Hekimler Birliğine üye oldu. Birlik içerisinde aktif görevler üstlenerek kendi branşı ile ilgili makaleler yazmaya başladı. Fakat daha sonraları fanatik rum hekimleri ile uyumsuzluklar ve buna bağlı sorunlar yaşamaya başlamıştı. İngiliz Koloni döneminde hastahaneye başvurmuş fakat dernek temsiliyeti olmadığı için kendisine görüşme izni verilmemişti. KTHB’de İdare Heyeti üyesi ve Başkanlık görevleri de yapan Dr.Necdet Ünel 1960 ta Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte siyasete atılarak, 1975 yılında Kıbrıstan ayrılana kadar değişen dönemlerde Milletvekilliği ve Meclis Başkanlığı görevleri yaptı. Halen Avusturya’da ikamet eden Dr. Necdet Ünel vatanperver yapısı nedeniyle sık sık Kıbrısa gelip ülkesi ve arkadaşlarını ziyaret etmektedir.

1960-70 Yılları

1967 Yıllarından sonra Birliğe güç katacağı düşüncesi ile Veteriner hekimler i de Birlik bünyesine almaya karar verdiler. İlk defa, Dr. Kaya Bekiroğlunun Başkanlığında ki İdare Heyetinde (Yönetim Kurulunda) Vet Hek.Mustafa Ünsal görev almıştı. Bu uygulama 1975 yıllarına kadar devam etmiş ve 1976 yılında Veteriner Hekimler ayrı yasal birlik kurarak K.T.H.B. nden ayrılmışlardı.

Dr. Kaya Bekiroğlu 1927Nergisli doğumlu olup ilk ve orta eğitiminin ardından İstanbul Tıp Fakültesini kazanarak İstanbula gitmişti: 1951 yılında Tıp eğitimini tamamladıktan sonra Genel Cerrahi ve Kalp cerrahisi eğitimleri de gören Dr K.Bekiroğlu 1960 yılında Kıbrısa geri dönerek, birlik içerisinde aktif görevler üstlenmişti. 1962 Aralık ayında ilk Başkanlık görevine getirilen Dr.K.Bekiroğlu 1978 yılına kadar değişen dönemlerde KTHB’ de bu görevi sürdürmüştü. Kurucu Meclis Üyeliği de yapan, Dr.K.Bekiroğlu’nun 1976 yılında Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin yasal konum kazanmasında da büyük çabaları olmuştur.

1960’lı ve 70’li yıllarda Toplumun özellikle, üst tabakasının oluşturduğu KTHB. Ülke siyasetinin belirlenmesinde de önemli rolleri mevcuttu. Sendikal ve dernek yapılaşmasının sınırlı olduğu bu dönemlerde bir çok görevi de üstlenmek durumunda kalan “Birlik”, Sosyal ve Eğitsel aktiviteleri de ihmal etmemiştir. Kuruluşundan itibaren bir lokal binası olmayan Birliğin, 1971 Yılında Dr.Kaya Bekiroğlu Başkanlığındaki Yönetim Kurulunun aldığı bir kararla bu ihtiyacı çözme çalışmaları başlatılmıştı. Fakat o dönemde Birliğin mali sıkıntı içerisinde olması ve daha sonra Birlik Yönetim Kurulunun değişmesi nedenleriyle sonuca pek ulaşılamamıştır.

Aralarında Dr. Mustafa Özgür, Dr. Fevzi Çakmak, Dr. Erdinç İnan ve Dr.Özgül Soyer gibi üyelerin 1971 olağan genel kurulda uzun yıllar Başkanlık görevinde kalan Dr. Kaya Bekiroğlu na karşı demokratik ölçülerde yürüttükleri kulislerle Dr. Mustafa Özgür’ü “Başkanlığa” getirmeleri, “Birlik Tarihinde” unutulamayacak bir anıdır.

Birlik; 1975 yılında, Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Dr. Necdet Ünel’in kişisel çabaları ve o dönem Kurucu Meclis üyesi K.T.N.B. Başkanı Dr. Kaya Bekiroğlu’nun araştırmaları sonucunda bu gün hala kullandığımız Köşklüçiftlik’teki Lokal binasına kavuşmuş oldu. 1976 yılında Dr. Kaya Bekiroğlu’nun hazırladığı “K.T.T.B. Yasa Tasarısı” nin yasal konum kazanmasından sonra daha da güçlenen Birlik sırasıyla Dr. Ali Atun, Dr. Orhan Oktay ve Dr. Saffet Ratip Başkanlığı dönemlerinde, güçlü ve kararlılığını devam ettirmiştir. Birlik; yasal konumuyla, kamu kurum niteliğinde olup, yaptırım gücüne sahip olmuş ve ülkedeki Hekimlik mesleğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine öncülük etmiştir. 1976 yılından sonra genel kurullar 2 yılda bir Ekim ayında yapılmaya başlamış ve de Yönetim Kurulunda 2 diş hekiminin görev üstlenmesi yasal kural şekline getirilmişti.

1980-1990 Yılları

1980 Yıllarında kamu hekimlerin sendikal hareketleri ve diğer taraftan özel hekimlerin ayrı birlik çatısı altında örgütlenmeleri, zaman zaman K.T.T.B. nin Genel Kurullarında tatlı sert seçimlerin yaşanmasına neden olmuştu. Yine K.T.TB. tarihinde, 1986 Olağan Genel Kurulunda Kamu hekimlerin yoğun kulis çalışmaları ile Dr. Alpay Alpman Başkanlığındaki “Yönetim Kurulunun” tamamının, kamudan seçilmesi gözlenmektedir. Bundan sonraki dönemlerde her ne kadar da iç-dış tartışmalarının yaşanmaması için “Gentlemen Agrement” antlaşmaları yapılmış olmasına rağmen, ilerleyen dönemlerde buna gerçekci anlamda riayet edilmemiştir.

Birlik, değişik zamanlarda muhtelif isimler altında yayın organları çıkararak üyeler arasındaki bilgi akışı ve iletişiınini sağlamaya çalışmıştır. Özellikle Dr. Mertdoğan MERCAN, Dt. Öner ÖZERDEM, Dr.Turgay AKALIN, Dr. Erkan EMEKÇİ ve ileri dönemlerde(Ekim 1993) Dr. Bülent DİZDARLI, Dr. Mustafa HAMİ, Dr.Ahmet GÜLLE Dr.Alper BAYDAR gibi üyelerin aktif çalışmalarıyla “HEKİMCE” K.T.T.B.’nin Süreli yayını oldu. Ayrıca aktüel içerikli Hekimce’nin yanı sıra bilimsel içerik taşıyan “TIP DERGİSİ” de 2000 yılında yayın hayatına başladı.

K.T.T.B; yaşanmış gerçek “Tarihi”, güçlü ve kararlı “Başkan ve Yönetim Kurulları”, çok amaçlı “Merkez Binası” ve de yeniden yapılanmaya fırsat verecek “Yasası” ile gelecek aydınlık günlere daha da umutla bakmaktadır.

1990-2000 Yılları

1990’lı yıllarda özellikle Dr.Rifat Siber Başkanlığı döneminde K.T.T.B. nin değişen konumu, artan üye sayısı ve periferdeki üye sorunları nedeniyle “Yeniden Yapılanma” çalışmaları başlatılmıştı. Buna bağlı olarak ilçelerde “Dayanışma Dernekleri” kurularak bölgesel örgütlenmeler gerçekleşmişti. Şu anda faaliyetlerini 6/6 Dernekler yasasına göre sürdüren Dayanışma Dernekleri hala daha K.T.T.B. altında yasalaşamamıştır.

1992 Yılından sonra Dr. Mustafa Hami Yönetimlerinde, arşiv ve sekreteryaya daha da önem verilmiş ve Birliğin “Kayıt Sistemine” yeni bir boyut getirilmiştir. Bu dönemlerde Hekim sayısının 500’e ulaşması, Birlik ihtiyaçlarının artması ve de mevcut binanın yetersizliği nedenleriyle, Dr.M.Hami Başkanlığındaki K.T.T.B. Yönetim Kurulu yeni bir Merkez Bina oluşturma kararı alıp faaliyetllerine bu çerçevede devam etmişlerdi. Yine bu dönemlerde K.T.T.B. Yasası altında ilk Tüzüklerimiz (Tıp Meslek Ahlak Tüzüğü, Disiplin Suçları Yargılama Tüzüğü, Tabella ve Reklaın Tüzüğü ) yasallaşmıştı. Tüzükler; yürürlüğe girmesinden sonra hekimler arasında haksız rekabet ortamının kalkmasına ve Onur Kurulunun daha gerçekci kararlar almasma yardımcı olmuştu.
Başkanlığı (1998-2000) yıllarında yeniden yapılanma çalışmalarına önem verilmiş ve ilk defa K.T.T.B. (Değişiklik) Yasa Tasarısı hukuki boyutta kaleme alınmıştı. Yine bu dönemde 25 yıldan sonra Birlik olarak Rum Dişhekimi Örgütlerle temaslar kurulmuştu. Sürekli eğitime önem veren Dr. B. Dizdarlı Başkanlığındaki Yönetim Kurulu ülkemizde ilk defa “Uluslararası Dişhekimliği Konferansı” organizasyonu gerçekleştirmiştir.

2000-2008 Yılları

Başkanlığa Dr.Ahmet Gülle’nin getirildiği 13. Olağan Genel Kurul’da K.T.T.B. Yönetim Kurulu üyeleri kendiliğinden “perifer temsiliyeti” ile şekillendi. Bu dönemde perifer sorunlarına daha da önem verileceği ümidiyle yeni Yönetim Kurulu çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu dönem (2006-2008) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarihine daha ziyade, Reform yasaları üzerinde çalışma ve Yakın Doğu Üniversitesinin Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültelerinin kurulmasına karşı duruş dönemi olarak geçmiştir. Her iki konuda da devlet ve hükümet yetkililerinin iki taraflı davranması , Birlik başkan ve yönetim kurulunun ikazlarına duyarsız kalıp , gösterdikleri gayrete eşlik etmemeleri üzerine, Ocak 2008 de birlik başkanı Dr.Bülent Dizdarlı , kamu oyuna verdiği sözü gerçekleştirip istifa etmiş, ardından onu yönetim kurulu takip etmiştir. Bu onurlu davranış Birlik tarihimize bir ilk olarak geçmiştir.