İnfluenza Komplikasyonları Açısından Yüksek Riskli Olup Antiviral Tedavi Önerilenler

 • <2 yaş çocuklar
 • ≥65 yaş
 • Altta Yatan Kronik Hastalık: Pulmoner (Astım dahil), kardiyovasküler (tek başına hipertansiyon hariç), renal, hepatik, hematolojik (orak hücreli anemi dahil), metabolik (Diabetes mellitus dahil) hastalığı olanlar, nörolojik ve nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir, kas bozuklukları, serebral palsy, epilepsi ve nöbetle giden

bozukluklar, inme, mental retardasyon, orta-ağır gelişme geriliği, musküler distrofi,

spinal kord hasarı olanlar)

 • İmmunsupresif hastalar (HIV enfeksiyonu, immunsupresif ilaç kullanımı)
 • Gebe veya doğum sonrası ilk 2 hafta içerisinde olanlar
 • <19 yaş ındaki uzun süreli aspirin tedavisi alanlar
 • Amerikan kızılderilileri ve Alaska yerlileri
 • Morbid obez olanlar (Vücut kitle indeksi ≥ 40)
 • Huzurevi veya diğer benzeri kronik bakım merkezlerinde kalanlar

Antiviral Tedavi Başlama Zamanı

 • Ayaktan tedavi edilen yüksek riskli hastalarda tedavi kararı , hastalığın ağırlık derecesi ve progresyonu, hastanın yaşı, altta yatan hastalıklar, hastalığın influenza olma olasılığı, semptomların başlangıcından itibaren geçen süre göz önünde bulundurularak alınmalıdır.
 • Antiviral tedavi hastalık başlangıcından itibaren ilk 48 saat içerisinde başlandığı takdirde en yararlı olmaktadır.
 • Ancak ağır, komplike veya progresif hastalığı olan ve hospitalize olgularda hastalık başlangıcından >48 saat sonrasında başlanıldığında da fayda sağlamaktadır.
 • Tedaviye tanısal test sonuçları beklenilmeden empirik olarak başlanılmalıdır

 

Kemoprofikasi

 • CDC direnç gelişimini önlemek açısından antivirallerin kemoprofilaksi amacıyla yaygın veya rutin kullanımını önermemektedir
 • Gereksiz kemoprofilaksi influenza komplikasyonları için yüksek riskli hastalarda ve ağır hastalık durumunda yeterli antiviral temininde güçlük yaratabilir
 • Kemoprofilaksi kararı verilirken temas eden kişinin influenza komplikasyonları açısından risk durumu, temas tipi ve temas süresi, halk sağlığı otoritelerinin önerileri göz önünde bulundurulmalıdır
 • Kemoprofilaksinin etkili olabilmesi için antiviral ilacın potansiyel temas süresi boyunca her gün, en son temastan 10 gün sonrasına dek devam edilmesi gerekir
 • Aynı evde yaşayan aile bireylerinden birinde olası veya kanıtlanmış influenza saptanması ve bir diğerinin influenza komplikasyonları açısından yüksek riskli olması
 • Kemoprofilaksi, influenza sezonunda geç aşılanmış yüksek riskli erişkinlere aşılama sonrası yeterli antikor yanıtı gelişene dek erişkinde ilk 2 hafta, daha önce aşılanmamış 9 yaş altı 2 doz aşı gerektiren çocuklarda ikinci aşıdan 2 hafta sonrasına dek toplam 6 haftalık süre boyunca uygulanmalıdır
 • İnfluenza komplikasyonları için yüksek riskli kişilerde, aşının temin edilemediği, kontrendike olduğu veya etkinliğinin düşük olması beklenen durumlarda kemoprofilaksiye tüm influenza sezonu boyunca devam edilmelidir
 • İnfluenza sezonunda, influenza komplikasyonları açısından yüksek riskli kişilerle yakın temas halinde olan aşısız erişkin ve ≥1yaşındaki çocuklara kemoprofilaksi verilmeli, mümkün olan en kısa sürede aşı da uygulanmalıdır
 • Son temas üzerinden 48 saat geçtiyse kemoprofilaksi önerilmez
 • Kemoprofilaksi enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldırmaz, etkisi antiviral kullanımı kesildiği anda sonlanır
 • Aşılamanın bir alternatifi olmayıp, aşının temin edilebiliyorsa ve kullanımında bir engel yoksa kemoprofilaksi aşılama yerine kullanılmamalıdır