Toplumsal önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte dünyada olduğu gibi KKTC’de Covid-19 hasta sayıları tekrar artmıştır. KKTC’de günlük ortalama vaka sayılarımız 30-40 aralığında bulunduğunda hastanelerimizde ve otel karantinalarında yer sıkıntıları yaşanmıştır. Artan hasta sayısı karşısında sağlık sisteminin ve otel karantinaların yetersiz kaldığı aşikârdır. Diğer yandan toplumda temaslı veya yurtdışından gelişlerde devletin oluşturduğu merkezi karantinalarda kalma konusunda giderek korkuya dönüşen bir endişe baş göstermiştir. Bunun giderek test yaptırmaktan kaçınmaya, pozitif olarak saptanan vakaların temaslılarını söylemekten sakınmaya kadar gitme olasılığı vardır.Ayrıca merkezi karantinalar için harcanan para ister kişiler tarafından karşılansın ister devlet tarafından, büyük bir ekonomik yüktür.  Durum böyle iken sağlık bakanlığı acil olarak evde bakım hizmetleri ve denetimi için sağlık ekipleri ve sistemi oluşturmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evde bakım hizmetleri için hazırladığı kaynaklar mevcuttur (https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts)Özellikle hastalığı hafif geçiren, genç ve ek hastalığı olmayan hastaların ev ortamında, ağır zatürre, yaşlı veya ek hastalığı olan hastaların hastane ortamında takip edilmesi önerilmektedir. Ev bakım hizmetlerinin uygulanabilmesi için evin fiziksel şartları ve evde bakım hizmeti verebilecek uygun kişinin olması önemlidir. Bu olanaklara sahip olmayan kişiler için otel karantinaları hizmete devam ederken, uygun koşullara sahip ve karantina altına alınarak izole edilmesi gereken kişilerin evlerinde, oluşturulacak sistem dahilinde denetlenerek ve sağlık ekipleri tarafından takip edilerek izole edilmesi, ateşli hastalıkların artmasını beklediğimiz kış ayları boyunca, salgının toplum içinde yayılmasını kontrol altında tutmamıza katkıda bulunacaktır.

Yerel Covid-19 vaka sayılarımızı kontrol altında tutmaya devam etmek ve toplum içindeki bulaşı azaltabilmek amacı ile toplumsal önlemler kadar bireysel önlem (el yıkama, maske ve fiziksel mesafe) kurallarına uyulması ve yüksek riskli aktivelerden (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/) de mümkün olduğunca kaçınılması önemlidir. Bu amaçla devletin kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu yaşam alanlarında sürekli ve etkili denetimler yapması, tedbirlere uyulması amacı ile eğitim ve uyarıları ihmal etmeden gündemde tutması çok önemlidir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a) 

 

Dr. Özlem Gürkut

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı

 

 

Dr. Emre Y. Vudalı 
Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu