Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlık sistemindeki eksiklikler giderilmeden ve organizasyon tamamlanmadan, ülkenin hava ve sınır kapılarının yüksek riskli ülkelerden gelecek yolculara karantinasız olarak açılmasını düzenleyen Bakanlar Kurulu kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır.