Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Tıp’da Uzmanlık Eğitimlerinin İzinlendirilme aşamasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı ile görüş alış-verişinde bulunmayan ve uyarıları dikkate almayan YÖDAK önünde bildiri okuyarak siyah çelenk bıraktı.

 

Okunan bildirinin metni aşağıdadır.

 

OECD verilerine göre hasta sayı ve çeşitliliğinin eğitim açısından yeterli olabilmesi için her 2 milyon nüfusa 1 tıp fakültesi önerilmektedir. Ülkemizde 1 milyon bile nüfus olmamasına rağmen 7 tıp fakültesi vardır. Bu da eğitimin kalitesinden çok ekonomik katkının ön plana çıkarıldığını göstermektedir. KTTB olarak tıp eğitimi konusundaki endişelerimizi yıllardır dile getirdik.

Hal böyle iken klinik uygulamalara dolayısıyla da hasta sayı ve çeşitliliğine dayanan ihtisas eğitiminin ülkemizde yapılmasına izin veriliyor olması endişelerimizi daha da arttırmıştır.

Daha önce KTTB tarafından YÖDAK  ve Milli Eğitim Bakanlığı defalarca bu konularda uyarılmış olmalarına rağmen bir sonuç alınamamıştır. YÖDAK, Milli Eğitim Bakanlığının ön izniyle üniversitelere lisans ve lisansüstü programları açma izni verebilir. Ancak tıpta uzmanlık yani ihtisas, diğer lisansüstü programlardan farklıdır; hastalık tanı ve tedavisini üstlenecek kişilerin hastanelerde uygulamalı klinik eğitimini gerektirir.

  • Ülkemizin gelecekteki hekim ihtiyacının ve sağlık hizmetinin kalite ve düzeyinin planlanabilmesi için, tıp fakültelerinin ve diş hekimliği fakültelerinin sayılarının, yeterlilik düzeylerinin derhal gözden geçirilmesi, buralarda verilmekte olan eğitimin çağdaş bilimsel standartlar doğrultusunda denetlenmesi elzemdir.
  • Bu fakültelere kabul edilecek KKTC uyruklu öğrencilerin standart bir merkezi sınavla ve ülkemizin gelecekteki ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması gerekmektedir.
  • Tıpta uzmanlık eğitimi açısından değerlendirilecek hastanelerin izinlendirme sürecinde kullanılacak kriterleri belirleyecek, denetimleri gerçekleştirecek ve ihtisas eğitiminin standartlarını oluşturacak ayrı bir “TIPTA UZMANLIK KURULU”oluşturulmalıdır. Bu kurula Sağlık Bakanlığı‘nın, KTTB’nin, YÖDAK’ın, Eğitim Bakanlığı’nın, üniversite temsilcilerinin katılımı gereklidir.
  • Belirlenen kriterlere uygun hastanelere tıp ihtisas eğitimi izni verilmesi durumunda, buralarda uzmanlık eğitimine kabul edilecek hekimleri belirleyecek merkezi ve standardize bir sınavın gerekliliği de ortadadır.

Gerek tıp gerekse ihtisas eğitimleri doğrudan insan hayatıyla ilgilidir ve yetersizlikleri insan hayatına mal olabilir.

Bu konuyla ilgili gereken önlemlerin ivedilikle  alınması konusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ı tekrar uyarır, gerekli adımların atılmaması durumunda tepkimizin devam edeceğini bildiririz.

Saygılarımızla,

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ