Sitopatolojik ve Histopatolojik Incelemeler

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
SİTOLOJİK TETKİKLER
a-Plevra, periton sıvıları, balgam, bronş aspirasyon materyali, mide sıvısı, idrar v.b.6080
b-Vajinal smear, meme başı yayması4060
c-İnce iğne aspirasyon sitolojisi80100
HEMATOLOJİK TETKİKLER
Kemik iliği aspirasyonu6080
Kemik iliği biyopsisi110130
HİSTOPATOLOJİK TETKİKLER
a-Organ ve Doku Biopsileri:
Endometrium, serviks, larinks, nazofarinks, bronş, pleura, endoskopik biopsiler(mide, duedonum, jejenum), rektoskopik biyopsiler, testis, prostat, deri, karaciğer, böbrek, iğne biyopsileri, lenf nodülü ve kas doku biyopsileri v.s.90110
b-Organ ve Doku Ameliyat Materyalleri.Eksizyonel Biyopsiler:
Miyomektomi, over, kistleri Dudak, deri v.b.) konizasyon, kemik dokuları vb.110130
c-Organ Rezeksiyonları:
Total veya parsiyel tiroidektomi, mide ve kolon rezeksiyonları, TAH ve BSO basit mastektomi, akciğer, lobektomi v.b.130150
d-Radikal Ameliyatlar:
Radikal mastektomi, vulvektomi, wertheim, boyun diseksiyonu, etraf amputasyon, v.b. 150200
e- Fetüş otopsi 150200
İMMÜNO PATOLOJİ(Her bir antikor için)
a-Cytokeratin, Synatophisin, Actin, Vimentin, Glial, fibrillary acidie protein vb.6080
b-Estrojen, pvogesteron90150
FROZEN SECTION(DONDURULARAK ACELE CEVAP)
a-Frozen section200300
b-Frozen section'ı takiben radikal operasyon(ikisi birlikte)300400
ÖZEL BOYA YAPILAN BİOPSİLER
Örnek Histopatolojik tetkiklerdeki (a)Organ ve doku biopsilerine boya farkı olarak 40 birim ilave edilmiştir.130150
HAZIR KONSÜLTASYON PREPARATI4060
Hazır blok 4060