Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
BAŞ VE BOYUN
Dudak ve Damak Yarığı(Tek taraflı dudak yarığı)525875
Dudak ve Damak Yarığı(İki taraflı dudak yarığı)6751125
Damak yarığı-inkomplet6001000
Damak yarığı-komplet6751125
Damak yarığı-Faringeal flep7501250
Faringeal flep6001000
Abbe flep ile dudak revizyonu7501250
Dil flebi ile damak fistülü onarımı(iki seans)6751125
Kolumella uzatılması450750
CLN tamiri6001000
ORBİTA
Kapak kesisi sütüre edilmesi:1 cm'ye kadar cilt sütürü115190
Kapak kesisi sütüre edilmesi:1 cm'den fazla cilt sütürü150250
Kapak kesisi sütüre edilmesi:Kirpikli kenar,225375
kaş veya tars tamiri
Tarsorafi190315
Ptosis-Levator prosedürleri450750
Ptosis-Frontal kasa asma450750
Göz kapağı revizyonu(10 mm'den küçük kesi)300500
Göz kapağı eksizyonu-Rekonstrüksiyonsuz(10 mm'den büyük)375625
Göz kapağı eksizyonu(Kirpikli kenarda 10 mm'den büyük)450750
Göz kapağı eksizyonu-Rekonstrüksiyon(greft veya fleple)6751125
Orbita exenterationu9001500
Soket rekonstrüksiyonu7501250
Epikantüs korreksiyonu375625
Kantoplasti375625
Blefaroplasti-yalnız alt veya üst525875
Blefaroplasti-her ikisi birlikte7501250
Entropion korreksiyonu375625
Ektropion korreksiyonu375625
KULAK
Laserasyonların sütürü115190
Aural polip eksizyonu150250
Biopsi (Auriküler)75125
Çok seanslı microtia rekonstrüksiyonu(Her seans için)9001500
Temporoparyetal fasia flebi kullanarak tek seanslı microtia rekonstrüksiyonu27004500
Macrotia korreksiyonu6001000
Prominent ear korreksiyonu(kepçe kulak)6001000
Parsiyel defektlerin rekonstrüksiyonu450750
Auriküla Tümör Rezeksiyonu(basit)300500
Auriküla Tümör Rezeksiyonu(komplike)6001000
BURUN
Laserasyonların sütürü115190
Burun external cerrahisi(Rhinofima, Dermoid kist,300500
Basal Cell Ca)
Septoplasti(S.M.R.)300500
Konka rezeksiyonu225375
Estetik nazoplasti6001000
Nazoplasti komplike (greft implantı ile)9001500
Total burun rekonstrüksiyonu(her seans için)9001500
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu6001000
AĞIZ-DUDAK VE DİL
Augmentation cheiloplasty450750
Reduction cheiloplasty450750
Komissur revizyonu300500
Eksizyon(Lezyon eksizyonu + biopsi)225375
Biyopsi:Malign tümör Wedge rezeksiyonu450750
Biyopsi:Malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Bernard vb. flebi7501250
Biyopsi:Malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Bernard vb. flebi+suprahyoid boyun disseksiyonu11251875
Dil frenilum plastiği150250
Ranula sublinguale'de cerrahi girişim450750
Dil biopsisi225375
Parsiyel glossektomi6001000
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu6001000
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonunu gerektiren malign tümörleri12002000
ÇENELER VE YÜZ KEMİKLERİ
Mandibula-Alveolus lezyonu eksizyonu450750
Mandibula gövdesindeki lezyon eksizyonu525875
Kist enükleasyonu300500
Maksilla Rezeksiyonu11251875
Maksilla-Oro-antral fistül kapatılması450750
Maksilla-Mandibula kırıkları-Arch bar ile intermaksiller tespit300500
Maksilla-Mandibula kırıkları-Intrerosseöz fiksasyon6001000
Burun kırıklarının redüksiyonu150250
Zygomatiko-maksiller alan kırıkları-Basit Elevasyon300500
Zygomatiko-maksiller alan kırıkları-Elevasyon ve tel ile sütür450750
Zygomatiko-maksiller alan kırıklar-Elevasyon ve antral destekleme6001000
Zygomatiko-maksiller alan kırıklar-Orbita döşemesi eksplorasyonu ve greft konulması7501250
Vestibuloplasty225375
Vestibuloplasty (deri grefi ile)375625
Mandibuler osteotomi(deformite tamiri için)9001500
Mandibuler ostektomi(tümör çıkarmak için)7501250
Maksiller osteotomi(deformite tamir için)9001500
Mandibula rekonstrüksiyonu (greft ile)11251875
Çene ucu augmentationu6001000
Çene ucu redüksiyonu450750
Malar augmentation450750
Malar redüksiyon6001000
Kondilektomi450750
Diğer TME cerrahileri450750
TME manüpleasyonu(luksasyon için)75125
Disloke TME açık redüksiyonu450750
Kranio-fasiyal cerrahi150250
TÜKRÜK BEZLERİ
Biopsi225375
Tükrük fistülü onarımı450750
Parotidektomi(superfisial)7501250
Parotidektomi(total)9001500
Submandibuler gland eksizyonu6001000
Sublingual gland eksizyonu450750
Drooling'in cerrahi tedavisi450750
FASİAL PARALİZİ
Fascia ile askı6001000
Kan transpozisyonu veya grefi(her iki alan için)6751125
Fasiyal sinir tamiri9001500
Serbest kas ile tamir(Mikrocerrahi)10501750
BOYUN
Lenf boyun biopsisi225375
Radikal boyun disseksiyonu(tek taraflı)10501750
Thyroglossal artıkların eksizyonu6001000
Branchial artıkların eksizyonu6001000
Suprahyoid boyun disseksiyonu450750
GÖVDE
Kosta grefi alınması(ana ameliyata ek)300500
Göğüs duvarı deformitesi tamiri6001000
Meme küçültme mammaplastisi11251875
Meme büyültme mammaplastisi6001000
Meme inverted nipple korreksiyonu6001000
Meme pitozis korreksiyonu9001500
Meme rekonstrüksiyonu11251875
Meme asimetrisi onarımı9001500
Nipple-areola rekonstrüksiyonu450750
ÜST EKSTREMİTE
Polidaktili onarımı375625
Sindaktili(basit)450750
Sindaktili(komplike)6751125
Split skin deri grefi(ele)450750
Full-thickness deri grefti(ele)450750
Pollicisation6751125
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu6751125
Karpal tünel dekompresyonu450750
Trigger finger onarımı415690
Mallet finger tamiri415690
Ganglion eksizyonu(Kistik higroma)415690
Tendon tamiri(tek bir tendon için)415690
Tendon grefi(tek bir tendon için) ile tamir7501250
Boutonniere tamiri450750
Tendon transferi7501250
Tenolysis415690
Tenodesis6001000
Sinir tamiri(primer mikrocerrahi)(Tek bir sinir)7501250
Neurolysis(tek bir sinir)6001000
Sinir grefi(tek bir sinir)9001500
Koltuk altı disseksiyon450750
Parmak replantasyonu(mikrocerrahi)(tek parmak)9001500
İlave her parmak replantasyonu6001000
El replantasyonu(mikrocerrahi)30005000
Dupuytren kontraktörü450750
ALT EKSTREMİTE
Radikal inguinal disseksiyon8251375
Lenfödem Charles ameliyatı13502250
Lenfödem Thompson ameliyatı9001500
Lenfövenöz shunt9001500
ÜROGENİTAL
Hipospadias tamiri(Distal, Middle, Proksimal)7501250
Epispadias tamiri7501250
Fistül tamiri(üretral)6001000
Mesane rekonstrüksiyonu(exstrophy için)18003000
Vaginal rekonstrüksiyon11251875
Penis rekonstrüksiyonu11251875
YANIKLAR
Debridman ve pansuman-küçük4575
Debridman ve pansuman-orta70115
Debridman ve pansuman-büyük90150
Split skin deri grefi/Grup I (tek küçük bir alan)300500
Split skin deri grefi/Grup II (multipl küçük alanlar)415690
Split skin deri grefi/Grup III(tek büyük bir alan)525875
Split skin deri grefi/Grup IV(Multipl büyük alanlar)6751125
Kontraktür açılması:Tek bir eklem üzerinde450750
Kontraktür açılması:İlave her bir eklem üzeri için225375
DERİ VE DERİ ALTI
Skar revizyonu:Tek bir alanda 5 cm'yi geçmeyen225375
Skar revizyonları:Tek bir alanda 10 cm'yi geçmeyen300500
Skar revizyonu:Tek bir alanda 10 cm'yi geçen375625
Skar revizyonları:Multipl alanlarda 10 cm'yi geçmeyen375625
Skar revizyonları:Multipl alanlarda 10 cm'yi geçen525875
Yara debridmanı ve temizliği4065
Deri laserasyonlarının sütürü:Küçük150250
(tek bir alanda 5 cm'yi geçmeyen)
Deri laserasyonlarının sütürü:Orta225375
(tek bir alanda 5 cm'yi geçen)
Deri laserasyonlarının sütürü:Büyük450750
(Multipl alanlarda laserasyonlar)
Dermabrazyon:Bütün yüze6001000
Dermabrazyon:Lokalize300500
Tatuaj eksizyonu300500
Benign deri ve deri altı lezyonları eksizyonu:Küçük75125
(1 cm3'den küçük)
Benign deri ve deri altı lezyonları eksizyonu:Orta150250
(1-5 cm3 arası)
Benign deri ve deri altı lezyonları eksizyonu:Büyük300500
(5 cm3'den büyük)
Malign deri lezyonları eksizyonu(greft veya flep ile)6001000
Deri altına tissure expander yerleştirilmesi450750
Kompozit greftler:Derma-fat greft450750
Kondro-kütanöz greft450750
FLEPLER
Z-plasty:Tek375625
Z-plasty:Multipl6001000
Lokal deri flebi375625
Abbe fleb450750
Dil flebi6001000
Flep geciktirmesi375625
Flep transferi(random pattern pedikülü)(Gross-leg)6001000
Deltopectoral flep6001000
Kasık flebi525875
Neurovasküler ada flep7501250
Punch gref ile saç transplantasyonu6001000
Saçlı deri flebi ile alopesi korreksiyonu7501250
Face-lifting11251875
Alın germe450750
Kaş kaldırma450750
Kas-deri flebi6001000
Serbest kas-deri flebi(mikrocerrahi)15002500
Serbest deri flebi(mikrocerrahi)10501750
Serbest kemik-Kemik deri flebi15002500
KEMİK
Kemik grefi alınması(ana ameliyata ek)300500
Exostosis eksizyonu300500
VASKÜLER
A-V fistül eksizyonu450750
Hemangiom eksizyonu-küçük300500
Hemangiom eksizyonu-büyük6001000
Hemangiom eksizyonu ve rekonstrüksiyon(deri grefti ile)10501750
VÜCUT KONTÜR DÜZELTMELERİ
Abdominoplasty11252000
Liposuction(her bir alan için)525875
Uyluk içi yüzlerine lifting7501250
Brachial lipodystrophy için dermatolipektomi7501250