Ortopedi ve Travmatoloji

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Elastik sargı7.512.5
Toraks sargı1525
Boyun kravatı2540
Özel bandajlar(Jones bandajı)3050
Üst eklemler için abduksiyon ateli2540
Dirsek ve el bileğinde yapılan tespit3050
Alt ekstremitelerde eklemlere yapılan tespit3050
ALÇILI BANDAJLAR
Minerva120200
Toraks alçı korsesi75125
Torako, brakial120200
Üst ekstremite alçısı(dirsek üstü)75125
Ön kol ve el(dirsek altı)60100
Parmak ateli3050
Pelvis ve her iki alt ekstremite210350
Pelvi-pedal alçı(tek taraflı)195325
Pelvi-malleoler195325
Külot alçısı(dize kadar)195325
Dizlik alçısı75125
Bacak-ayak alçısı75125
Skolyoz alçısı210350
Uyluk-bacak-ayak alçısı120200
Bot alçısı4575
Alçı çıkarma2540
PTB(yürütme alçısı)120200
Femur cast breys225375
Büyük eklemler : Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği.
Orta eklemler : İntertarsal, Intercarpal
Küçük eklemler:MP ve İnter phalengeal
Büyük Kemik : Femur, tibia, fibula, humerus, radius, ulna ve pelvis
Orta Kemik : Tarsal, Carpal, Clavicula, Patella
Küçük Kemik : Metatars, Metacarp ve Parmak Kemikler
ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
Küçük eklemler4575
Orta eklemler75125
Büyük eklemler150250
Bel kemiği300500
KIRIKLI ÇIKIKLARIN KAPALI DERÜKSİYONU
Küçük eklemler75125
Orta eklemler150250
Büyük eklemler300500
Bel kemiği415690
NOT:Çıkıklarda ve kırıklı çıkıklarda açık redüksiyonlar (ameliyatla düzeltmeler) kapalı redüksiyonlarının üç katı olacaktır.
KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
Küçük kemik kırığı75125
Orta kemik kırığı150250
Büyük kemik kırığı225375
Bel kemiği415690
İSKELET TRAKSİYONU
Telli, çivili130215
Bileklikle, flasterle4575
KANSIZ GİRİŞİMLER
Doğuştan kalça çıkığı(tek taraflı)300500
Doğuştan kalça çıkığı(çift taraflı)500750
Doğuştan kalça çıkığı konservatif tedavi4575
Pozisyon değiştirme130215
Pozisyon değiştirme(iki taraflı)205338
Pes-ekino varus elle düzeltme ve tesbit4575
Pes ekino varus elle düzeltme ve tesbit(iki taraflı)90150
Osteoklazi elle veya aletle(tesbit)75125
Eklem deformitelerinde kansız düzeltme75125
Eklem sertliklerinde mobilizasyon sağlama75125
External fiksatör çıkarma200300
Çivi çıkarma150250
AÇIK CERRAHİ GİRİŞİMLER
Kemik biopsisi(küçük kemiklerde)200300
Kemik biopsisi(orta kemiklerde)400500
Kemik biopsisi(büyük kemiklerde)650750
Kemik biyopsisi(Vertebrada)650750
Epifiz uzatması7501000
Tibia uzatması7501000
Famur uzatması7501000
Üst ekstremite uzatması10001200
Basit egzositoz çıkarma300500
Basit osteotomi450750
Komplex osteotomi7501250
Mikroforaj(Navikülerde)250400
Açık kırıklarda cerrahi-kapalı kırık haline getirme300500
Ufak kemik amputasyonu225375
Büyük kemik amputasyonu7501000
Kemik grefi alınması300500
Total eklem protezi takılması13502250
Parsiyel endoprotez takılması7501250
Küçük kemik psödoartrozu450750
Orta kemik psödoartrozu525875
Büyük kemik psödoartrozu7501250
Ufak kemiklerde osteosentez450750
Orta kemiklerde osteosentez525875
Büyük kemiklerde osteosentez7501250
Osteosentez büyük kemik parçalı kırık10001750
Servikal kosta için girişimler6001000
Skapula alta girişimi11251875
Plak ve intramedüller çivi çıkarma(büyük kemik)450750
Plak ve intramedüller çivi çıkarma(küçük kemik)225375
Küçük ve orta kemiklerde External Fixatör tatbiki300500
Büyük kemiklerde External Fixatör tatbiki500750
Özel External Fixatörler7501250
Maleol kırığı(iç, dış, arka) (her biri)450750
Malleol kırığı(iç, dış, arka) (ikisi birden)7501250
Malleol kırığı(iç, dış, arka) (üçü birden)11251875
EKLEMLER
Eklem ponksiyonu ve eklem içine ilaç verme3050
Pnömo-artrografi52.587.5
Sinoviyal biyopsi225375
Küçük eklemlerde artrotomi225375
Büyük eklemlerde artrotomi450750
Dezartikülasyonlar-küçük eklemlerde225375
Dezartikülasyonlar-orta eklemlerde450750
Dezartikülasyonlar-büyük eklemlerde7501250
Skapula ile birlikte omuz dezartikülasyonu11251875
Hemi-pelvektomi13502250
Sinoviektomi-küçük ve orta eklemlerde415690
Sinoviektomi-büyük eklemlerde525875
Artroplasti-küçük eklemlerde450750
Artroplasti-orta eklemlerde7501250
Artroplasti-büyük eklemlerde13502250
Habitüel lüksasyon plastik ameliyatları10001375
Artrodez-küçük eklemlerde500750
Artrodez-orta eklemlerde600875
Artrodez-büyük eklemlerde7501250
Doğuştan kalça çıkığı için girişim (medial girişim-açıkredüksiyon)10001250
Doğuştan kalça çıkığında özel ameliyatlar(acetabula plasti dahil edilen13002000
Menissektomi450750
Hallux-valgus450750
Triger Finger415690
Mallet Finger415690
Pas-ekino-varus yumuşak doku ameliyatları10001500
Complet suptalar release11251875
Eklem içi yabancı cisim ve eklem faresi çıkartılması7501000
Osteomyelit-büyük kemikler6751125
Osteomyelit-orta kemikler450750
Osteomyelit-küçük kemikler225375
BEL KEMİĞİ
Laminektomi(tek)450750
İlave her lamina225375
Posterior vertabral artrodez(5 vertebraya kadar)10001500
Posterior vertebral artrodez(5 vertebradan fazla)15002000
Anterior vertebral artrodez11251875
Vertebral enstrümantasyon ile osteosentez(Artrodez hariç)15002500
TENDON-KAS VE APANEVROZLAR
Aşil tendon rüptürü(taze)10001500
Aşil tendon rüptürü(gecikmiş)12001500
Basit tek tendona yapılan tamir415690
Kompleks tenorrafi7501250
Tendon transferi7501250
Tenotomi, miyotomi, aponevrektomi415690
Tendon ve kas greftleri7501250
Konjenital, myojen tortikalis ameliyatı(tek taraflı)450750
Dupuytren kontraktürü450750
Tenoplasti, myoplastiler7501250
Tendon ganglionu çıkarmak(kistik higroma)300600
Mikroşirurjikal el cerrahisi11251875
Tek parmak replantasyonu9001500
İlave her replantasyon6001000
Ekstremite replantasyonu30005000
Tenolizler415690
Diz Cruciate ligament(çapraz bağ) ameliyatları10001375
Diz collateral ligament (yan bağ) ameliyatları7501250
Diz kompleks ligament ameliyatları9751625
Dizde açık menisküs tamiri(dikiş)450750
Ayak bileği ligament ameliyatları(primer tamir)490815
Ayak bileği ligament rekonstrüktif ameliyatları6751125
Carpal tunnel sendromu450750
Boutamiere450750
Tenodez6001000
ARTROSKOPİK CERRAHİ
Tanısal Artroskopi(teşhis için)500750
Artroskopik menisektomi7501125
Artroskopik menisküs tamiri(dikiş)7501125
Artroskopik eklem faresi çıkarılması450750
Artroskopik synovial biyopsi450750
Artroskopik plika eksizyonu525875
Artroskopik kapsüller gevşetme525875
Artroskopik eklem kıkırdağı ameliyatları6751125
Artroskopik eklem debritmanı6751125
Artroskopik cruciate ligament(çapraz bağ) ameliyatları15002000
NOT:Tanısal artroskopiden sonra herhangi bir artroskopik operasyon yapılırsa, yalnızca o operasyonun birimi dikkate alınır. Ancak artroskopi ile aynı seansta birden fazla operasyon yapılırsa, genel ilkeler doğrultusunda ilk operasyon biriminin tamamı, diğer operasyonların belirtilen oranları dikkate alınır.
TÜMÖR AMELİYATLARI
Kemik kisti içine enjeksiyon225375
Küçük kemik tümörleri300500
Orta kemik tümörleri525875
Büyük kemik tümörleri7501250
Vertebra tümörleri11251875
Yumuşak doku kötü huylu tümörleri7501250
Deri ve deri altı iyi huylu tümörler(1 cm3'den küçük)75125
Deri ve deri altı iyi huylu tümörler(1-5 cm3 arası)150250
Deri ve deri altı iyi huylu tümörler(5 cm3'den büyük)300500