Nükleer Tıp Uygulamaları

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Tc-99m Sintigrafi5590
I-131 Sintigrafi(RF hariç)75125
I-123 Sintigrafi(RF hariç)75125
I-131 Uptake75125
I-131 Bütün Vücut Tarama(RF dahil) 400600
Ultrasonografi5590
ORGAN TESTLERİ
Santral Sinir Sistemi
Dinamik ve/veya Statik Beyin Sintigrafisi150250
Sisternosintigrafi(Tc-99m DTPA)150250
Sisternosintigrafi(In-111 DTPA)(RF hariç)120200
Ventriküler Shunt Açıklığının Araştırılması150250
Dakriyosintigrafi90150
Beyin Perfüzyon Spect(Tc-99m işaretli ajanlarla)(RF hariç)375625
Beyin Perfüzyon Spect(1-123 işaretli ajanlarla)(RF hariç)375625
İSKELET SİSTEMİ
Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi(Bölgesel Dinamik+Bütün Vücut)150250
Statik Kemik Sintigrafisi(Bütün Vücut)150250
Statik Kemik Sintigrafisi(Bölgesel)90150
Artrosintigrafi120200
Kemik İliği Sintigrafisi(Tc-99m Colloid)120200
Kemik İliği Sintifrafisi(In-111 Chlorid)(RF hariç)90150
Kemik Spect180300
KARDİOVASKÜLER SİSTEM
Myokart Infarkt Sintigrafisi(In-111 Myocint)(RF hariç)120200
Myokard Infarkt Sintigrafisi(tc-99m PYP) ( RF dahil ) 300450
Egzer. Planar Myokard Perf. Sint.(TI-201 Klorür)(RF dahil )300450
Egzer. Planar Myokard Perf.Sint.(Tc-99m işaretli ajanla RF dahil )300450
Egzer. Spect Myokard Perf. Sint.(TI-201 Klorür)(RF dahil )450650
Egzer. Spect Myokard Perf. Sint.(Tc-99m işaretli ajanla RF dahil)450650
Kalp Boşlukları Statik Sintigrafisi
İlk Geçiş Radyonüklid Anjiokardiografi90150
İstirahat Muga90150
Egzersiz Muga225375
Muga Spect300500
Arteriel Transit ve Anatomi Çalışması300500
Venöz Sintigrafisi90150
Kan Akımı Çalışması150250
Trombus Deteksiyonu(I-125 Fibrinojen)(RF hariç)90150
İnternal Meme Lenfatikleri Sintigrafisi120200
Alt Ekstremite ve İleo-Pelvik Lenfosintigrafi150250
Üst Ekstremite Lenfosintigrafisi150250
Malign Melanom Bölgesel Lenfosintigrafi150250
GASTROINTESTİNAL SİSTEM150250
Parotis ve Submandibuler Bez Sintigrafisi
Özefagus Transit Zamanı ve Motilite Çalışması90150
Özefagial Reflü Araştırılması90150
Barrett Özefajiti Aranması90150
Mide Boşalma Zamanı Tayini(Tek Radionüklid)-Katı90150
Mide Boşalma Zamanı Tiyini(Tek Radionüklid)-Sıvı150250
Mide Boşalma Zamanı Tayini(Çift Radionüklid)(RF hariç)150250
Meckel Divertükülü Aranması120200
Gastrointestinal Kanama Çalışması90150
Kolloid Karaciğer + Dalak Çalışması (Planar)150250
Kalloid Karaciğer + Spect Çalışması90150
Hepatobiliyer Sintigrafi180300
Karaciğer Kan Havuzu Spect120200
Selektif Dalak Sintigrafisi180300
Le-Veen Shunt Açıklığının Araştırılması150250
GIS Protein Kaybının Araştırılması(RF Hariç)90150
GIS Yağ Absorbsiyonunun Araştırılması (RF hariç)90150
C-14 Solunum Testi(RF hariç)90150
ÜRİNER SİSTEM90150
Renal Statik Parankimal Sintigrafi(Planar)00
Renal Statik Parankimal Sintigrafi(Spect)90150
Renal Perfüzyon ve GFR Çalışması(DTPA)180300
Tübüler Fonksiyon Çalışması(MAG3 veya EC) (RF hariç)120200
Tübüler FOnksiyon Çalışması(HIPPURAN) (RF hariç)90150
ERPF + GER + FF(HIPPURAN + DTPA) (Dual izotop)90150
(RF hariç)120200
Renal Perfüzyon ve GFR Çalışması(DTPA + CAPTORPİLLİ)
İndirekt Sistosintigrafi240400
Direkt Sistosintigrafi60100
Rezidüel Volüm Saptaması60100
Testis Sintigrafisi60100
TRANSPLANT SPESİFİK TESTLER90150
Tc-99m DTPA00
Tc-99m MAG3 (RF hariç)150250
Tc-99m Kolloid150250
I-131 OIH (RF hariç)150250
I-123 OIH (RF hariç)150250
In-111 WBC (RF hariç)150250
In-111 Trombosit (RF hariç)150250
PULMONER SİSTEM150250
Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi(Planar)
Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi(Spect)90150
Akciğer Aerosol İnhalasyon Sintigrafisi180300
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi (RF hariç)180300
Akciğer Perfüzyon + Ventilasyon Sintigrafisi (RF hariç)90150
Akciğer Perfüzyon + Pulverize İnhalasyon Sintigrafisi180300
Akciğer Perfüzyon + Venografi270450
HEMATOLOJİ210350
Eritrosit Volümü Saptanması90150
Plazma Volümü Saptanması120200
Eritrosit Yaşam Süresinin Saptanması120200
Dalak Eritrosit Sekestrasyonunun Ölçülmesi120200
Ferrokinetik Çalışma120200
Schilling Testi120200
ÖZEL ÇALIŞMALAR
Tc-99m HIG Çalışması(RF hariç)150250
In-111 Octreotid Sintigrafisi (RF hariç)150250
Kas Perfüzyon Çalışması(TI-201 Klorür) (RF hariç)90150
Kas Perfüzyon Çalışması(Tc-99m İşaretli Ajanla) (RF dahil)90150
Paratiroid Sintigrafisi (RF dahil)200300
Ga-67 Çalışması(Bütün Vücut + Bölgesel) (RF dahil)7501000
Ga-67 Spect (RF hariç)450600
WBC Sintigrafisi(In-111 Oxine) (RF hariç)225375
WBC Sintigrafisi(Tc-99m HMPAO) (RF hariç)225375
MIBG Çalışması(Bütün Vücut + Bölgesel + Spect) (RF hariç)375625
Adrenal Korteks Çalışması (RF hariç)375625
Immunosintigrafi (RF hariç)300500
Radionüklid Histerosalpengografi Tc-99m(V)DMSA300500
(Bütün Vücut+Bölgesel+Spect)300400
TI-201 Klorür Bütün Vücut ve Tümör Sintigrafisi(RF dahil)
KEMİK MİNERAL DENSİTOMETRİ
Bütün Vücut Çalışma150250
Vertebral Çalışma(AP + Lateral)90150
Femur Proksimali Çalışması(HIP)90150
Bölgesel Kemil Çalışmaları60100
TEDAVİ UYGULAMALARI
IYOT-131(Hipertiroidizm Tedavisi (RF dahil )120200
IYOT-131 (Sodyum Tuzu) Tedavisi (RF hariç)375625
Stronsyum-89 Tedavisi (RF hariç)375625
Rhenium 186 Tedavisi (RF hariç)375625
Fosfor-32 Tedavisi(RF hariç)375625
Altın-198 Tedavisi (RF hariç)375625
Samarium-153 Tedavisi (RF hariç)375625
Yitrium-90 Tedavisi (RF hariç)375625
Her Tür Radioimmünoterapi(RF hariç)375625
RF her 1 MCİ 20