Norolojik İncelemeler

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
EMG (2 ekstrime) 75100
EMG (4 ekstremite)100200
FTR 100200
UYARILMIŞ POTANSİYELLERİ
Penil Uyarılmış Potansiyel5070
Vizüel Uyarılmış Potansiye (VEP,VER)
Beyin Sapı Uyarılmış Potansiyel (BSEP,BEAR,BERA)4060
2 Sistemin Uyarılmış Potansiyeli60100
3 Sistemin (VEP+BSEP+SEP) Uyarılmış Potansiyeli85100