Kan Ve Lenf Sistemleri

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR
İNSÜZYON
Lenf nodu absesi veya lenfadenit drenajı; basit60100
Lenf nodu absesi veya lenfadenit drenajı; yaygın120200
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler300500
Torasik duktusun sütur ve/veya ligasyonu; servikal yaklaşım300500
Torasik duktusun sütur ve/veya ligasyonu; torasik yaklaşım8401400
Torasik duktusun sütur ve/veya ligasyonu;8401400
abdominal yaklaşım
EKSİZYON
Lenf nod(lar)ı biopsi veya eksizyonu; yüzeyel(ayrı işlem)90150
Lenf nod(lar)ı biopsi veya eksizyonu; iğne ile, yüzeyel (örn. servikal, inguinal, aksiller)90150
Lenf nod(lar)ı biopsi veya eksizyonu; derin servikal nod(lar)225375
Lenf nod(lar)ı biopsi veya eksizyonu; skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nod(lar)300500
Lenf nod(lar)ı biopsi veya eksizyonu; derin aksillar nod(lar)225375
Lenf nod(lar)ı biopsi veya eksizyonu; internal mammary nod(lar) (ayrı işlem)412.5687.5
Diseksiyon, derin jugular nod(lar)360600
Kistik higroma eksizyonu, aksillar/servikal, derin nörovasküler diseksiyon olmadan; basit412.5687.5
Kistik higroma eksizyonu,aksillar/servikal, derin nörovasküler diseksiyon olmadan; kompleks6001000
EVRELENDİRME İÇİN SINIRLI LENFADENEKTOMİ(AYRI İŞLEM)
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem);6001000
pelvik ve paraaortik
Jobbst(interm. pozitif basınç) uygulaması (her seans)1525
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti13502250
Lenfödem için Thomson ameliyatı9001500
Lenfödem için omentum transpozisyonu11251875
Lenfödemde lenfö-venöz shunt9001500
Hemanjiom eksizyonu, küçük300500
Hemanjiom eksizyonu, büyük6001000
Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyon(Deri grefti ile)10501750