Kalp Cerrahisi

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Perikardiosentez; İlk İşlem150250
Perikardiyosentez; Tekrarlayan İşlem150250
Tüp Perikardiostomi(Perikardial Tüp Drenajı)9001000
Pıhtı/Yabancı Cisim Çıkartılması için Perikardiotomi9601600
(Primer işlem)
Perikardial Pencere Açılması veya Parsiyel Rezeksiyon, Drenaj için10201700
Perikardiektomi, Subtotal veya Tam; Kardiopulmoner12002000
By-Pass Yok
Perikardiektomi, Kardiopulmoner By-Pass ile17402900
Perikardial Kist veya Tümör Eksizyonu11401900
KALP TÜMÖRÜ
İntrakardiak Tümör Eksizyonu(Mixoma vb.)21003500
Kardiopulmoner By-Pass ile
Eksternal Kardiak Tümör Rezeksiyonu18003000
PACEMAKER (KALP PİLİ) OTOMATİK KARDİOVERTER-DEFİBRİLATÖR (AICD)
Kalıcı Pil ve Epikardial Elektrod Yerleştirilmesi; Torakotomi ile12602100
Kalıcı Pil ve Epikardial elektrod Yerleştirilmesi,9001500
Xiphoid Yaklaşımı ile
Sadece Pil veya AICD Takılması/Tekrar Yerleştirilmesi360600
Pacemaker Onarımı; Sadece Elektrodlar420700
Pacemaker Onarımı, Pulse Jeneratörünün480800
Tekrar Yerleştirilmesi ile Birlikte00
Pil veya AICD Cebinin Revizyonu veya Relokasyonu300500
Kalıcı Pacemaker Çıkartılması300500
Otomatik İmplantabl Kardioverter-defibrilatör Yastıklarının İmplantasyonu;(Sensing elektrodları ile birlikte veya değil)16802800
Otomatik İmplantabl Kardioverter-Defibrilatör Yastıklarının implantasyonu19203200
(AICD Pulse Jeneratörü Yerleştirilmesi ile birlikte)
AICD Yastıkları ve Elektrodlarının Revizyonu veya Çıkarılması13202200
Supraventriküler Aritmojenik Odağın/Yolun Cerrahi Ablasyonu(Örn.WPW,A-V nod reentr)15002500
kardiopulmoner bypass olmaksızın
Supraventriküler Aritmojenik Odağın/Yolun Cerrahi Ablasyonu Kardiopulmoner Bypass ile birlikte19203200
Aritmojenik Odağın/Yolun Cerrahi Ablasyonu;13802300
Kardiopulmoner Bypass ile
Supraventriküler Aritmojenik Odağın/Yolun Cerrahi Ablasyonu Kardiopulmoner Bypass olmaszının17102850
KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI
Kalp Yaralanması Onarımı;Kardiopulmoner14402400
Bypass olmaksızın
Kalp Yaralanması Onarımı;Kardiopulmoner Bypass ile birlikte19803300
Kardiotomi, Eksploratis(Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar)Kardiyopulmoner Bypass olmaksızın14402400
Kardiotomi, Eksploratis(Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar)Kardiopulmoner Bypass ile birlikte24004000
Aort/Büyük Damarların Sütur Onarımı; Kardiopulmoner Bypass olmaksızın21603600
Aort/Büyük Damarların Sütür Onarımı; Kardiopulmoner Bypass ile birlikte27004500
Greft Yerleştirilmesi, Aort/Büyük Damarlar; Kardiopulmoner Bypass ile33605600
Greft Yerleştirilmesi, Aort/Büyük Damarlar; Kardiopulmoner Bypass olmaksızın27004500
KALP KAPAKLARI
AORTİK KAPAK
Valvuloplasti, Aort Kapağı, Açık, Kardiopulmoner24004000
Bypassla birlikte
Apiko-Aortik Konduit Konstruksiyonu37506250
Replasman, Aort Kapağı(AVR), Kardiopulmoner25504250
Bypassla birlikte
AVR; Aortik Anulus Genişletmesi ile Birlikte, Nonkoroner Kusp27604600
AVR; Transventriküler Aortik Anulus Genişletmesi ile Birlikte(Konno)30005000
Valvotomi, Aort Kapağı(Komissurotomi); Kardiopulmoner Bypassla birlikte24904150
Valvotomi, Aort Kapağı(Komissurotomi); İnflow Oklüzyon ile24004000
Diskret Subvalvular Aort Darlığında Subvalvular25204200
Rezeksiyon veya İnsizyon
İHSS(Asimetrik Septal Hipertrofi)'de Ventrikülomyotomi(Myektomi)25204200
Supravalvular Stenozda Aortoplasti24754125
MİTRAL KAPAK
Valvotomi, Mitral Kapak(Komissurotomi); Kapalı19203200
Valvotomi, Mitral Kapak; Açık, Kardiopulmoner25804300
Bypass ile Birlikte
Valvuloplasti, Mitral Kapak, Kardiopulmoner Bypass ile Birlikte26104350
Valvuloplasti, Mitral Kapak, Kardiopulmoner Bypass ile Birlikte; Prostetik ring ile26404400
Valvuloplasti, Mitral Kapak, Açık; Radikal Rekonstrüksiyon, Ring ile/değil26704450
Replasman, Mitral Kapak (MVR), Kardiopulmoner27004500
Bypass ile Birlikte
TRİKÜSPİD KAPAK
Valvotomi, Triküspid Kapak, Kardiopulmoner24004000
Bypass ile Birlikte
Valvuloplasti/Annuloplasti, Triküspid Kapak,24004000
Kardiopulmoner Bypass ile
Triküspid Valv Replasmanı (TVR)24604100
Ebstein Anomalisinde Triküspid Kapak Repozisyonu24904150
veya Plikasyonu
PULMONER KAPAK
Valvotomi, Pulmoner Kapak(Komissurotomi); Kapalı(Transventriküler)21003500
Valvotomi, Pulmoner Kapak (Komissurotomi); Açık, İnflow Oklüzyon ile23403900
Valvotomi, Pulmoner Kapak (Komissurotomi); Açık, Kardiopulmoner Bypass ile24004000
İnfundibular Stenozda Sağ Ventriküler Rezeksiyon, Komissurotomi ile birlikte veya değil25204200
Outflow Trakt Büyütmesi(Yama), Valvotomi veya İnfund. Rezeksiyon ile birlikte veya değil25204200
Ana Pulmoner Arter veya Dallarında Darlık Nedeniyle Onarım21003500
Pulmoner Arter Anevrizması22503750
Multipl ve Çift Kapak Replasmanı30005000
KORONER ARTER İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Koroner Arteriovenöz/Arteriokardiak Fistül Onarımı; Kardiopulmoner Bypass ile21003500
Koroner A-V/Arteriokardiak Fistül Onarımı;18003000
Kardiopulmoner Bypass ile
Anormal Koronel Arter; Ligasyon16802800
Anormal Koroner Arter; Greft, Kardiopulmoner18603100
Bypass Kullanılmadan
Anormal Koroner Arter; Greft, KArdiopulmoner24004000
Bypass ile Birlikte
Koroner Arter Bypass; Otojen Greft(Safen/IMA vb.);25204200
Tek Koroner Grefti
Koroner Arter Bypass; Otojen Greft(Safen/IMA vb.);27004500
İki Koroner Grefti
Koroner Arter Bypass, Otojen Greft(Safen/IMA vb.);28804800
Üç Koroner Grefti
Koroner Arter Bypass; Otojen Greft(Safen/IMA vb.);30605100
Dört Koroner Grefti
Koroner Arter Bypass; Otojen Greft(Safen/IMA vb.);32405400
Beş Koroner Grefti
Koroner Arter Bypass, Otojen Greft(Safen/IMA vb.);33605600
Beşten Fazla Koroner Grefti
Reoperasyon, Koroner Arter Bypass veya Kapak İşlemi, İlk Operasyonun Üzerinden 1 aydan Fazla Zaman Geçmiş Olmalı (%50 ilave)
Not:Yukarıdaki gibi değerlendirilerek, reoperasyon olarak hangi işlem yapılacaksa onun listede mevcut puanına reoperasyon puanı eklenerek (%50 ilave) gerçek puan hesaplanabilir.
Myokardial Rezeksiyon(Örn.Ventriküler Anevrizmektomi)27604600
Postinfarkt VSD Onarımı, Myokardial Rezeksiyon ile Birlikte veya değil30005000
Koroner Anjioplasti (Endarterektomi)Bypass ile birlikte18003000
SEPTAL DEFEKT
Atrial Septal Defekt Onarımı, Sekundum, Primer Onarım19503250
Atrial Septal Defekt Onarımı, Sekundum, Yama ile20403400
Atrial Septal Defekt, Sinus Venosus, Direkt veya Yama ile Kapama, Anormal Pulmoner Venöz Drenaj var veya yok22203700
Atrial Septal Defekt ve VSD Onarımı, Kombine,22203700
Direkt veya Patch ile
Parsiyel A-V Kanal Defekti, Yama ile Kapatma, Mitral ve/veya Triküspid Kleft Onarımı ver veya yok25804300
Parsiyel A-V Kanal Tipi Defekt, Yama ile Kapatma,28204700
Ayrı Ventriküler Septal Defekt Onarımı ile birlikte
Komplet Atrioventriküler Kanal Onarımı, Prostetik Kapak var veya yok28804800
Ventriküler Septal Defekt(VSD) Kapatılması, Yama Yok, Primer21003500
Ventriküler Septal Defekt (VSD) Kapatılması, Yama Var22503750
VSD Kapatılması, Pulmoner Valvotomi/İnfund. Rezeksiyon ile Birlikte Asiyanotik26404400
VSD Kapatılması, Pulmoner Arter Bandı Çıkarılması ile Birlikte Yama var/yok26404400
Pulmoner Arterin Bandlanması14402400
DİĞER DOĞUMSAL OLGULAR
Cor Triatriatum21003500
Triküspid Atrezisi Onarımı (Örn.Fontan, Modifie Fontan İşlemleri)27004500
Korrekte TGA'da VSD24004000
Korrekte TGA'da Kapak Replasmanı28504750
Korrekte TGA'da PS + VSD30005000
Fallot Tetralojisi Komplet Onarımı, Transannuler Yama yok26404400
Fallot Tetralojisi Komplet Onarımı, Transannuler27004500
Yama ile Birlikte
Fallot Tetralojisi Komplet Onarımı, Önceki Shunt'ın Kapatılması ile Birlikte30005000
Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül30005000
Çift Çıkışlı Sol Ventrikül30005000
Çift Girişli Sağ Ventrikül30005000
Çift Girişli Sol Ventrikül30005000
SİNUS VALSALVA
Sinus Valsalva Fistülü Onarımı, Kardiopulmoner Bypass Kullanarak24004000
Sinus Valsalva Fistülü Onarımı, Ventriküler Septal Defekt Onarımı ile birlikte26404400
Sinus Valsalva Anevrizması Onarımı, Kardiopulmoner24604100
Bypass Kullanarak
Aortikoventriküler Tünel Onarımı24004000
TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DRENAJ
Anormal Venöz Dönüşün Komplet Onarımı(Suprakardiak, intrakardiok, veya infrakardiak tipler)24604100
(Parsiyel Anormal Venöz Dönüş için, bak; Septal Defekt)
SHUNTİŞLEMLERİ
Atrial Septektomi veya Septostomi; Kapalı(Blalock-Hanlon tipi operasyon)15602600
Atrial Septektomi, Açık, İnflow Oklüzyon ile16802800
Shunt; Subclavian-Pulmoner Arter(Blalock-Taussig Tipi Operasyon)18003000
Shunt; Asendan Aorta-Pulmoner Arter(Waterston Tipi Operasyon)18003000
Shunt, Desendan Aorta-Pulmoner Arter(Potts-Smith Tipi Operasyon)18003000
Shunt, Santral, Prostetik Greft15602600
Shunt, Vena Cava-Pulmoner Arter(Glenn Tipi Operasyon)18003000
BÜYÜK ARTERLERİN TRANSPOZİSYONU
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Onarımı, Atrial Baffle İşlemi(Örn.Mustard veya Senning tipi)kardiopulmoner bypassla birlikte30005000
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Onarımı, Atrial Baffle İşlemi(Örn.Mustard veya Senning tipi)Pulmoner Bant Çıkartılması ile birlikt31505250
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Onarımı, Atrial Baffle İşlemi(Örn.Mustard veya Senning tipi)Ventriküler septal defekt kapatılması34505750
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Onarımı,Atrial Baffle İşlemi(Örn.Mustard veya Senning tipi)Subpulmonik darlık onarılması ile birli33005500
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Onarımı, Arteryel Rekonstruks.(jaten)37506250
Büyük Arterlerin Traspozisyonu Onarımı, Pulmoner Bant Çıkartılması ile birlikte38256375
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Onarımı, Ventriküler Septal Defekt Kapatılması ile birlikte39006500
Büyük Arterlerin Transpozisyonu Onarımı, Subpulmonik Darlık Onarılması ile birlikte38256375
Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Rastelli Operasyonu33755625
TRUNKUS ARTERİOSUS
Total Onarım, Trunkus Arteriosus(Rastelli Tipi Ameliyat) (Pulmoner Arter Bandı için, Bak; Septal Defekt)33755625
AORTİK ANOMALİLER
Trakea Dekompresyonu için Aortik Suspension(Aortopeksi)Ayrı İşlem12002000
Aberan Damar Divizyonu(Vasküler Ring);14402400
Aberan Damar Divizyonu(Vasküler Ring);16802800
Reanastomoz ile birlikte
Aortopulmoner Window Kapatılması; Kardiopulm. Bypass yok16802800
Aortopulmoner Window Kapatılması; Kardiopulm.23403900
Bypass ile birlikte
Patent Duktus Arteriosus(PDA); Ligasyon (primer işlem)10501750
Patent Duktus Arteriosus(PDA); Divizyon, 18 yaşın altında12002000
Patent Duktus Arteriosus(PDA)Divizyon, 18 yaş ve üzerinde13502250
Patent Duktus Arteriosus(PDA);Divizyon, 28 yaş ve üzeri, Bypass ile22803800
Aort Koarktasyonu Eksizyonu, PDA var veya yok; uç-uca anastomoz18003000
Aort Koarktasyonu Eksizyonu, PDA var veya yok; greft ile rekonstrüksiyon19803300
Aort Koarktasyonu, Sol Subklavian Arter ile Flap Aortoplasti19803300
Aort Koarktasyonu, Prostetik Materyal Kullanarak Plasti19803300
Aort Koarktasyonu, Greft ile Bypass16502750
Hipoplastik/İnterrupted Aortik Ark, Otojen/Prostetik Materyal ile Onarım24754125
Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Onarımı(Örn.Norwodd tipi)24754125
TORASİK AORT ANEVRİZMASI ONARIMI
Asendan Aorta Grefti, Kardiopulm.Bypass ile, Koroner İmplant var/yok, kapak suspension var veya yok, kapak replasmanı olmadan27004500
Asendan Aorta Grefti, Kardiopulm.Bypass ile, koroner implant var/yok, kapak replasmanı ile birlikte30005000
Transvers ark grefti, kardiopulmoner bypass ile33605600
Desendan torasik aorta grefti, kardiopulmoner bypass var veya yok24004000
Torakoabdom. aort anevrizması, greft ile kardiopulm. bypass var/yok25204200
PULMONER ARTER
Pulmoner Arter embolektomi; kardiopulmoner Bypass ile22803800
Pulmoner Arter Embolektomi; Kardiopulmoner Bypass yok16202700
Pulmoner Endarterektomi, Embolektomi var/yok, Kardiopulm. Bypass ile25804300
KARIŞIK
Donör Kardio-pnömonektomi, homogreftin hazırlanmasıyla birlikte24004000
Kalp-Akciğer Transplantasyonu ile Birlikte Alıcıya Kardiektomi-Pnömonektomi600010000
Donör Kardiektomi, Homogreftin Hazırlanması ile Birlikte21003500
Kalp Transplantasyonu, Alıcıya Kardiektomi Yapılmış veya Değil45007500
Kardiopulmoner Yetmezlik Nedeni ile Uzamış Ekstrakorporeal Dolaşım7501250
İntraaortik Balon Kontrpulsasyonu(IABP); sadece yerleştirme420700
IABP, Arter Onarımını da İçerecek pekilde Balon Çıkartılması, Greft Var/Yok480800
Kardiyopulmoner Bypass, Ek Cerrahi İşlem Yok525875
KALP AKCİĞER POMPASI KULLANILARAK YAPILAN AÇIK KALP AMELİYATLARI:
Pompist150250
Pompist Yardımcısı75125