Kadın Hastalıkları

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

NOT: Bu ücretler sadece uygulama içindir. Malzeme (Ör. Plaser vb.) ayrı ücretlendirilir.   
AsgariAzami
GENEL İŞLEMLER:
Lokal İlaç uygulamaları1525
Vajen Temizlik Derecesi ve Ph Ölçümü1015
Vajinal Akıntı İncelemesi(Direkt preparat)1015
Smear alınması1015
Kültür alınması1015
Pesser uygulamaları(Vaginal veya uteral)4575
Utero-servikal polip eksizyonu75125
Polip Eksizyonu + Dilatasyon + Küretaj150250
Kollum Biopsisi115190
Douglas Ponksiyonu4575
Sims Huhner Testi1525
Kruzrok Miller Testi1525
Kolposkopi4575
Kolposkopi Eşliğinde Biopsi150250
Homolog Artifisyel İnseminasyon(Seansı eğer 150250
Serviks Erozyon Koterizasyonu75125
Krioterapi100150
Servikal Dilatasyon3050
Karman Aspirasyonu100150
Spiral Uygulaması(Spiral Hariç)75100
İpi Uterus içine kaçmış spiral çıkarılması100150
HG-HSG (Jinekolog ücreti)100150
Endometrial Biopsi(Novak ile)100150
Probe Küretaj100150
Fem testi 1015
Spinbarkeit1015
VULVA
Vulva Abse ve Hematom Drenajları150200
Bartholin Kisti Çıkarılması225375
Vulva Yüzeyel Tümörlerinin Çıkarılması300500
Vulva Denervasyon Operasyonları300500
Labial Füzyon300500
Perineoplastiler300500
Himene Yapılan Cerrahi İşlemler150250
Vulvada Laser Cerrahisi6001000
Basit Vulvektomi6001000
Skinning Vulvektomi6001000
Radikal Vulvektomi30005000
Radikal Vulvektomi + Lenfadenektomi40006000
Kondilom Koagülasyonu veya Eksizyonu(Tek)75125
Kondilom Koagülasyonu veya Eksizyonu(Multipl)225375
Skene Kistleri Eksizyonu150250
Travmatik Vulva Yaralanmaları Onarımı225375
Lokal İlaç Uygulamaları(ilaç hariç seansı)1525
VAJEN
Sistosel veya Rektosel Onarımı300500
Sistorektosel Onarımı450750
Sistosel + Kelly375625
Sistorektosel + Kelly525875
Kelly Ameliyatı300500
Le Forte Ameliyatı300500
Artifisyel Vajen17502500
Vajen Dilatasyonu(Seansı)1525
Vajinal Septum Rezeksiyonu225375
Marshall-Marchetti-Krantz Ameliyatı7001000
Aldridge ve Benzer ameliyatlar565940
Vajinal Burjonman Küretajı3050
Komplet Perine Yırtığı Onarımı7501250
Vajen Kistleri Çıkarımı300500
Total Vajenektomi11251875
Kolpotomi Posterior225375
Vajinal Enterosel Onarımı450750
Vajene Doğmuş Myom Eksizyonu375625
Fistül Operasyonları:
Rektovajinal Fistül Onarımı20003000
Üretrovajinal Fistül Onarımı20003000
Vezikovajinal Fistül Onarımı20003000
Vezikoservikal Fistül Onarımı20003000
Postoperatif Vajinal Prolapsus Ameliyatı20003000
UTERUS
Manchester Fothergill Ameliyatı15002000
Soğuk Konizasyon (büyük konizasyon + strumdorf plastiği 400600
Leep Lup Eksizyon sıcak konizasyon400600
Servikse Laser Uygulamaları225375
Trakeolorafi225375
Servikal Yetmezlik Operasyonları:Mc.Donald Ameliyatı500800
Servikal Yetmezlik Operasyonları:Lash Ameliyatı500800
Servikal Yetmezlik Operasyonları:Wurm Ameliyatı500800
Servikal Yetmezlik Operasyonları:Shirodkar Ameliyatı500800
Servikal Stumph Çıkarılması500800
Serviakl Stumph Fiksasyonu375625
Vajinal Histerektomi20003000
Vajinal Histerektomi + Colp. Post20003000
Vajinal Histerektomi + Colp. Ant + Post20003000
Laparoskopi Assisted Vajinal Histerektomi10501750
Histeropeksi Ameliyatları375625
Süspansiyon Ameliyatları10001500
Histerotomi10001500
Myomektomi(Tek)10001500
Myomektomi(Multipl)10001500
Supraservikal Histerektomi525875
Adnekslerle Birlikte Supraservikal Histerektomi6001000
Abdominal Total Histerektomi20003000
Adnekslerle Birlikte Abdominal Total Histerektomi20003000
Metroplasti Operasyonları7501250
Radikal Histerektomi (+ Pelvik Lenfadenektomi dahil)30005000
Burch Prosedure450750
Uterosakral Ligamentlerin Kısaltılması375625
Uterosakral Denervasyon375625
Presakrak Nörektomi450750
Abdomino-Perineal Enterosel Ameliyatı7501250
Hipogastrik Arter Ligasyonu10001500
ADNEKSLER
Ooforektomi6001000
Wedge Rezeksion6001000
Over Biopsisi(Laparotomi ile)6001000
Ovarial veya Paraovarial Kist Eksizyonu6001000
Salpenjektomi6001000
Salpingo-Ooforektomi6001000
Dış Gebelik Ameliyatları(Laparotomi Makroşirürji)6001000
Dış Gebelik Ameliyatları(Laparotomi Konservatif)10001500
Endometriozis Ameliyatları450750
Sterilizasyon Ameliyatları (Pomeroy, Uchida, Hadlener, vb.)450750
Tubal Plastik Ameliyatlar:Andhezyolizis6001000
Tubal Plastik Ameliyatlar:Mikroşirürji18002500
Tubal Plastik Ameliyatlar:Balon Tuboplasti6001000
Sitoredüktif Cerrahi + omentektomi + Lenfadenektomi25004500
Ultrasonografik Kist Aspirasyonları225375
GEBELİK VE DOĞUM
Rest Küretaj90150
Tıbbi Tahliye(10 Haftaya kadar)150250
Tıbbi Tahliye(10 Haftadan fazla)225375
Normal Doğum525875
Müdahaleli Doğum(Epizyotomi, Forseps, vb)6001000
Müdahaleli Doğum(Version, Version-Ekstraksiyon)6001000
Embriotomi6751125
Kardiotokografi ile Fötal Non Stress Test(NST)75125
Oksitosin Challange Test105175
Doğumda Monitör ile İzleme150250
Sezaryen15002000
Sezaryen+Histerektomi15002500
Sezaryen+Myomektomi15002500
Sezaryen+Tüp Ligasyonu15002000
Sezaryen+Over Tümörü Ameliyatı15002500
Histerotomi ile Rahim Tahliyesi10001500
Postpartum Vajen ve Kollum Yırtığı Onarımı75125
İnversionda Manüel Repozisyon150250
İnversion Operasyonları450750
Mol Aspirasyon ile Boşaltılması300500
Amnioskopi90150
Amniosentez250350
Amniotomi4575
Korion Villus Biopsisi450750
Kordosentez450750
İntrauterin Girişimler:Fötosid375625
İntrauterin Girişimler:Embryosid375625
İntrauterin Girişimler:İntrauterin İlaç Verimi450750
İntrauterin Girişimler:İntrauterin Exchange Transfüzyon6001000
ENDOSKOPİK İŞLEMLER
Laparoskopi(Diagnostik)300500
Laparoskopi ile Adhezyolizis6001000
Laparoskopi ile Tüp Ligasyonu6001000
Laparoskopi ile Over Biopsisi6001000
Laparoskopi ile Oosit Toplanması6001000
Laparoskopi ile Kist Aspirasyonu375625
Laparoskopik Kist veya Tümör Çıkarılması8001200
Laparoskopik Endometriozis Koagülasyonu8001200
Laparoskopik Uterosakral Denervasyon375625
Laparoskopi ile Yabancı Cisim Çıkarılması375625
Laparoskopik Dış Gebelik Ameliyatları10001500
Laparoskopik myomektomi10001500
Laparoskopik Histerektomi20002500
Laparoskopik Lenf Diseksiyonu15002500
Histeroskopi(Diagnostik)225375
Histeroskopi ile Polip, Myom Eksizyonu450750
Histeroskopi ile Septum Rezeksiyonu450750
Histeroskopi ile Endometrial Ablazyon450750
Histeroskopi ile Sineşi Açılması450750
NOT:Diagnostik endoskopik girişimden sonra herhangi bir işlem yapılırsa yalnız o işlemin birimi dikkate alınır. Ancak aynı seansta birden fazla işlem yapılırsa genel ilkeler doğrultusunda esas işlemin tamamı, diğer işlemlerin belirtilen oranları dikkate alınır.
INVİTROFERTİLİZASYON
Ovulasyon İndüksiyonu ve Monitorizasyonu(USG Dahil)150250
Transvajinal Ultrasonografi ile Oosit Toplanması500750
Testisten sperm aspirasyonu450750
Sperm Hazırlanması75125
ZİFT (Zigot intra fallopian transfer) (Seansı)6001000
GİFT (Gamet intra fallopian transfer) (Seansı)6001000
Embrio klivajı150250
Embrio Kültürü450750
Embrio Transferi(Seansı)500750
Mikroenjeksiyon Uygulamaları11251875