Hematoloji Onkoloji Nefroloji

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Dalak ponksiyonu105175
Kemik iliği ponksiyonu100175
Kemik iliği biyopsisi105150
Lenf bezi ponksiyonu4060
İmmünoterapi610
Intratekal tedavi(seansı)2540
Intravenöz kemoterapi(seansı)2540
Devamlı infüzyon kemoterapisi(günlük seansı)4065
Intrakaviter ve rejyonal kemoterapi(seansı)4065
Periton dalizi için kateter yerleştirme(malzeme hariç)150250
İnce iğne biyopsisi2540
Kemik iliği transplantasyonu(operasyon aşaması)7501250
Steril ünitede bakım(günlük)150250
Kemik iliği dondurulması(sıvı azot gazında)7501250
Hücre ayrım cihazında (trombosit vb.) hücre ayrımı (malzeme hariç)75125
Hücre ayırım cihazında plazmaferezis75125
Kemik iliğinde tümör hücresi arıtma(Purcing) işlemi300500
Kan transfüzyonu(ünitesi)1830
Exchange transfüzyon(ilk seans) (manuel) 60100
Exchange transfüzyon(izleyen seanslar)60100
Hemodializ(Malzeme hariç, seansı)150250
Özel Hematolojik boyalar(Pas, Peroksidaz, Lap, v.b.)2030
Orak hücre testi sickling testi 2030
Turnike testi610
Flebtomi 2030
Hemoglobin Elektroforezi 5060
SCBS ( Kan Sayımı ) 2535
Hemoglobin ( S) tayini - ( H) 3545
Aferezde eritrosit Exchange PTz - aPTT testi 2535
Kanama zamanı 2535
Kemik iliği ASP değerlendirilmesi 4050
Lef bezi Biopsisi 105175
Periferik Yayma Değerlendirilmesi 3040
LE Hücre boyaması 2535
LE hücre değerlendirilmesi 3040
Globin zincir sentezi 105175
DNA eldesi 5070
PCR ile THAL prenetal tanı 150170
KAN GURUBU Rh TAYİNİ
Slide metodu 1020
Mikrojel tayping sistemi 4060
KAN VERME
ABO guruplama + Rh+Rh Subgrupları 3050
(HBs Ay,anti HIV,anti HCV, RPR testleri yapılması)4040
Kan verme seti, kan torbası ile birlikte 1020
Donörlerin ABO, Rh tayinleri Mikrobiyolojik testleri CBC6080