Göz Hastalıkları

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Görme alanı incelemesi(Perimetri)4575
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi75125
Hess perdesi incelemesi75125
Biyometri75125
Ultrasonografi90150
Ultrasonografi + Biyometri(ikisi birden)120200
Elektroretinografi(ERG)-VER-EOG(Her biri)75125
ERG-VER-EOG (İkisi birden)115190
ERG-VER-EOG(Üçü birden)150250
Tonografi105175
Ekzoftalmometri2540
Renk hissi muayenesi3050
Synoptophor muayenesi(seansı)2540
Edridge-Green fener testi4575
100 Hue Testi90150
Fluorescein Fundus Anjiografi(FFA) (Fluoresein ilacı+enjeksiyon+siyah beyaz fundus resimleri dahil)150250
Ön segment renkli resmi(tek göz)1525
Arka segment fundus arka segment renkli resmi(tek göz)1525
Ön segment renkliresmi(tek göz) + Arka segment fundus renkli resmi(tek göz)2540
Schiermer testi1525
Ortoptik tedavi(seansı)3050
Cam terapi(seansı)3050
Kontakt Lens(KL) muayene ve uygulaması(KL ücretleri hariç)(Terapotik amaçlı)150250
Elektroliz3050
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon4065
Subkonjunktival ve subtenon enjeksiyon4065
Rejional oküler anestezi4575
Ön kamera ponksiyonu ve/veya injeksiyonu(teşhis için)75125
İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyonu(teşhis için)75125
Ön kamera + vitreus ponksiyon veya injeksiyonu(aynı seansta ikisi birden teşhis için)115190
GÖZ KAPAKLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Kapak kesisi sütüre edilmesi:1 cm'ye kadar cilt sütürü115190
Kapak kesisi sütüre edilmesi:1 cm'den fazla cilt sütürü150250
Kapak kesisi sütüre edilmesi:kirpikli kenar, kaş veya225375
tars tamiri
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı150250
Kapak tümörü ameliyatı:(10 mm'ye kadar)300500
Kapak tümörü ameliyatı(10 mm'den büyük)375625
Kapak tümörü ameliyatı(Kirpikli kenarda 10 mm'den büyük kapak tümörü)450750
Kapak rekonstrüksiyonu(Greft veya fleple)6751125
Kapak abse drenajı90150
Entropiyum için cerrahi girişim375625
Ektropiyum için cerrahi girişim375625
Epikantüs için cerrahi girişim375625
Kantoplasti375625
Kapaklara Kriyo aplikasyonu90150
Tarsorafi190315
Blefarorafi190315
KONJUNKTİVA İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Konkresyon küretajı90150
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması75125
Pterijiyum ameliyatı265440
Konjunktivadan kist ve tümör çıkarılması (5 mm'den büyük kitleler)225375
Konjunktivadan kist ve tümör çıkarılması (5 mm'den büyük kitleler)300500
Konjunktiva plastiği(greftli)6001000
Konjunktiva örtmesi190315
KORNEA İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Korneal Debridman4575
Korneadan yabancı cisim çıkarılması75125
Kornea kesisi sütüre edilmesi300500
Ön kamera ponksiyonu-lavajı300500
Keratoplasti9001500
Radyal Keratotomi450750
Astigmatik keratotomi450750
Foto terapotik keratektomi(PTK)6001000
Foto retraktif keratoplasti(PRK)6001000
KATARAKT AMELİYATLARI
Dissizyon300500
Dissizyon-Lens Aspirasyonu450750
Lens ekstraksiyonu(İntrakapsüler)525875
Lens ekstraksiyonu(ekstrakapsüler)6001000
Lens Ekstraksiyonu+intraoküler lens konulması(İOL)7501250
Fako emülsüfikasyonu9001500
Sekonder İOL konulması6001000
Pupilloplasti300500
Sineşiotomi225375
Laser Kapsülotomi-Sineşiotomi300500
GLOKOM AMELİYATLARI
Periferik iridektomi300500
Trabekülektomi7501250
Gonyotomi, Trabekülotomi6001000
Siklodiyaliz375625
Siklokriyotermi190315
Laser Gonyoplasti, Trabekuloplasti375625
Laser İridotomi375625
Seton ameliyatı(tüp, molteno vb.)7501250
ŞAŞILIK AMELİYATLARI
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon(her biri)450750
Rektuslara geriletme + rezeksiyon(İkisi birden)6001000
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon6751125
Tenotomi, myotomi300500
Adele transpozisyonu450750
Ayarlanabilir sütür450750
Faden ameliyatı450750
PİTOZİS AMELİYATLARI
Frontale asma teknikleri450750
Levatör prosedürleri450750
Ayarlanabilir sütür450750
GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi60100
Punktum açılması-dilatasyonu-lavajı60100
Nazolakrimal kanal oklizyonuna girişim-Probing(Sondalama)150250
Entübasyon450750
Alt konka kırılması300500
Entübasyon + alt konka kırılması6001000
Diagnostik nazal endoskopi(DNE)4575
Kanalikül kesisi reperasyonu450750
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi4065
Burun ön tamponu konulması3050
Kese flegmonu drenajı90150
Kese ablasyonu450750
Eksternal Dakriosistorinostomi(DSR)6751125
Endonazal Dakriosistorinostomi(DSR)6751125
Tüp implantlı konjonktival rinostomi7501250
RETİNA
Fotokoagülasyon(seansı)300500
Dekolman ameliyatları:Krio aplikasyonu6001000
Dekolman ameliyatları-Şörklaj-Local7501250
Pnomatik retinopeksi6001000
Anterior vitrektomi6001000
Pars plana vitrektomi7501250
Vitro-Retinal cerrahi (Tüm işlemler)10501750
ORBİTA
Evisserasyon450750
Enükleasyon450750
Mobil emplantlı enükleasyon7501250
Orbitotomi7501250
Ekzanterasyon9001500
Intraoküler ve orbital yabancı cisimlerin çıkartılması7501250
Protez yapılması7501250