Göğüs Hastalıkları

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir.Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
Lenf Bezi Ponksiyonu(Aspirasyonu)2540
Endotrakeal Laser Tedavi7501250
Solunum Fonksiyon Testleri60100
Provakasyonlu Solunum Testleri90150
Eforlu Solunum Testi90150
Helyum Hifüzyonlu Solunum Testi115190
Solunum FOnksiyonları ile Reversibilite Testi90150
Plevral Ponksiyon(Torasentez)75125
Torakoskopi300500
Plevral İğne Biopsisi115190
Akciğer Doku Biopsisi115190
Perkütan Transtorasik Akciğer Doku Biopsisi150250
Interkostal Blokaj(Her bir seviye için seansı)3050
Kan Gazları2540
Plerodezis115190
Bronkoskopi150250
Bronkoskopi + Yabancı Cisim Çıkarılması300500
Bronkoskopi + Biopsi225375
Bronkoskopi + Selektif Bronkoskopi(Fleksibl)265440
Bronkoskopi + Transbronşial Fırçalama210350
Bronkoskopi + Bronkoalveolar Lavaj225375
Bronkografi (Intrabronşial Kateter Yerleştirilmesi)4065
Plevra Boşluğunun Lavajı75125
Göğüs İçi Basınç Ölçülmesi2540
PPD1220
Diagnostik Deri Testleri(Herbiri)1220
A-V Shunt Tayini2540
Buhar Tedavisi1525
Van Sykle CO22540
Invitro Bazofil Degranülasyon Testi115190
Pleurropulmoner Toraks Ultrasonografisi4575
Pulmoner Arter Wedge Pressure Ölçülmesi190315
(Sağ Kalp Kateterizasyonu)
Pleure-Pix ile Plevral Drenajı75125