Gastroenteroloji

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
ÖZOFAGOSKOPİ, GASTROSKOPİ, DUODENOSKOPİ
(özofago-gastrododenoskopi)200250
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi200250
Özofagoskopi ile yabancı cisim alınması200500
Rektoskopi145175
Rektoskopi + biyopsi veya Reklogimoidoskopi145200
Kolonoskopi(total)250450
Sol Kolonoskopi180300
Kolonoskopi + biyopsi250450
Karaciğer iğne biyopsisi150250
Ultrason eşliğinde karaciğer iğne biyopsisi180300
Karın ponksiyonu4575
Boşaltıcı parasentez75125
Gastroskopik Polipektomi(2 polipe kadar her polip için)235325
Kolonoskopik polipektomi(2 polipe kadar her polip için)250450
Endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreotografi:(+ Radyoloji giderleri) 6001050
Duodenum, ince barsak(özel kapsülle)biyopsisi90150
Sigmoidoskopi200300
Sigmoidoskopi + biyopsi200300
Flexible Sigmodoskopi150300
Flexible Sigmodoskopi + biyopsi150300
Endoskopik sifinkterotomi450750
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması225375
Endoskopik biliyer dilatasyonu225375
Endoskopik bilier(balon) dilatasyonu225375
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi225375
Nasobiliyer drenaj375625
Endoskopik kisto-gastrostomi375625
Varis dışı üst G.İ.S. kanamalarda Heater probe uygulaması250400
Varis dışı üst G.İ.S. kanamalarda İnjeksiyon Tedavisi250400
G.İ.S. darlıklarında balon dilatasyonu150250
G.İ.S. darlıklarında buji dilatasyonu150250
Akalazyada balon dilatasyonu300400
Endoskopik perkütan gastrostomi300500
Özofagus varis sklerozan tedavisi(seansı)250400
Özofagus varislerinde band ligasyon tedavisi(seansı)225375
Alt G.İ.S. kanamalarda Heater prob veya injeksiyon tedavisi(kolonoskopi hariç)150250
Hemoroidlerin sklerozon madde ile tedavisi(her zerk birim)22.537.5
Hemoroidlerin Rubber Band Ligasyonu112.5187.5
G.İ.S. darlıklarında stend yerleştirilmesi400650
Üst G.İ.S. yabancı cisim çıkarılması200300
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi150250
Endoskopik sifinkterotomi450750
Basket veya balonla taş ekstraksiyonu375625
Mekanik litotiripsi375625
Nazobilier drenaj375625
Nazo pankreatik drenaj375625
Endoskopik bilier stand yerleştirilmesi450750
Üst Abdomen diyagnostik sonografi4065
Alt Abdomen diyagnostik sonografi4065
Sonografi eşliğinde biyopsi180300
Sonografi eşliğinde apse drenajı375625
Diyagnostik Endosonografi300500
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi330550
Endoskopik kisto-duodenostomi300500
Mide Tubajı4050
Safra tubajı4575
Total parantenal nütrisyon300500
Enteral nütrisyon300500
Özofagus motilitesi90150
Mide motilitesi105175
Pankreatiko-Bilier motilite300500
İntestinal motilite90150
Kolon motilitesi(Ana Rektal)90150
NOT:Tek tek, iki veya üçü birarada yapıldığında endoskopik muayenelerin (özofagoskopi, gastroskopi duodenoskopi) ücreti değişmez.