Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

” Ücret tarifemiz birim olarak düzenlenmiştir. Türk Lirasına çevirmek için lütfen 3 ile çarpınız.”

 AsgariAzami
TEDAVİ AJANLARI
Tüm uygulamalara muayene ücreti eklenir.
SOĞUK SICAK UYGULAMALARI
Soğuk veya Sıcak Paket uygulaması610
İnfraruj610
Parafin610
Fluidoterapi1220
DERİN ISITICILAR
Ultrason915
Kısa Dalga Diatermi915
Mikro Dalga Diatermi (radar)915
Manyetik Alan Tedavisi915
Ossa terapi ( en fazla üç kez) - E.S.W.T60100
Ultraviyole lokal,genel1015
ELEKTROTERAPİ
Alçak ve orta frekanslı akımlar ( galvani,faradi,Tens, diadinami, interferans v.b )1015
Lazer Terapi915
Vakum ile Elektroterapi915
İYONTOFOREZ
Ultrason veya Elektroterapi ile1220
STİMULASYON TEDAVİSİ
Elektrik Akımı ile Motor nokta kas stimulasyonu (faradi akım vb.)1520
Elektrik Akımı ile kuvvetlendirme programları ( atrofi ve spasite tedavisi, compex vb.)1525
EMG Biofeedback1525
FES ( Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu)1525
HİDROTERAPİ
Kontrast banyo, tazyikli duş1015
Çalkantılı Su Banyosu ( Hubard tank, Whirlpool)1220
Havuz tedavisi1525
Balneoterapi ve Fango uygulamaları , genel1525
Balneoterapi ve Fango uygulamaları , lokal915
Özel Banyolar ( kükürt, inhalasyon,vb.)1220
MASAJ-MANİPUASYON-TRAKSİYON
Klasik Masaj Bölgesel915
Klasik Masaj Yerel1220
Konnektif Doku Masajı1525
Spinal Manipulasyon4575
Yumuşak dokuda mannipulatif uygulamalar ( myofasial germe)1525
Traksiyon1220
ÖZEL ENJEKSİYONLAR
Eklem içi enjeksiyon5080
Elem Lavajı5080
Ağrılı Nokta Enjeksiyonu (Spesifik,tetik nokta,myofasiyal)( her nokta için) 4060
Yumuşak Doku Enjeksiyonu (tuzak nöropati,tendinit,vb.)5080
Sinir Blokajları60100
Botilismus toksin Enjeksiyonu ( ilaç hariç)130215
BASINÇLA PERİFERİK DOLAŞIM TEDAVİSİ
Vasotrain,intermittant kompresyon terapi1525
TEMEL EGZERSİZLER
ROM Egzersizi (Eklem hareket açıklığı egzersizi)915
Kas Kuvvetlendirme egzersizi915
Postür Egzersizleri915
Germe Egzersizleri915
Moniterizasyon altında aerobik egzersiz2540
Gözetmeli Grup Egzersizi1220
ÖZEL HASTALIKLARDA REHAB. AMAÇLI EGZERSİZLER
Skolyoz egzersizleri ve Rehabilitasyon1525
Solunum reh.. amaçlı egzersiz (postüral drenaj,manuel uyarma2540
Kardiyak reh. amaçlı egzersiz3050
Ortopedik reh. amaçlı egzersiz ( Çapraz bağ, kırık sekeli, vb.)3050
Multiple skleroz reh.. ve egzersiz3050
Parkinson reh. ve egzersiz3050
Kas hastalıklarında egzersiz3050
Serebrovasküler olayda egzersiz (PNF,Brunstroom,Bobath,vb.)3050
Spinal kord lezyonunda rehabilitasyon uygulamaları3050
Polio'da reh. ve egzersiz3050
Serebral Palsi'de reh. Ve egzersiz ( vojta,vb.)3050
Travmatik Beyin hasarında rehab. ve egzersiz3050
El rehabilitasyonu egzersizi2540
Major eklem replantasyonu rehabilitasyonu4065
Parmak replantasyonu rehabilitasyonu2540
Tek tendon sinir reahabilitasyonu2540
Multipl tendon multipl sinir reahabilitasyonu3050
Havuzda terapistle egzersiz, bireysel2540
Havuzda terapistle egzersiz, grup2540
DİĞER
Devamlı pasif hareket ile egzersiz (CPM)2540
İzokinetik egzersiz4065
Rehabilitasyon amacı ile kullanılan yardımcı cihaz eğitimi 2540
Mesleki rehabilitasyon2540
Protez eğitimi2540
Yürüme Analizi ( en fazla 3 kez )60100
Konuşma terapisi3050
Bel okulu2540
İş uğraşı tedavisi2540
ORTEZ UYGULAMALARI
Pozisyon ateli4065
Poliüretan parmak splinti3050
Epikondilit bandajı60100
4065
TANI İÇİN KULLANILAN TESTLER :
E.M.G Testi 100200
Kan Testi 60100
Elektro Diagnoz Testi 60100
Hiperbarik Oksijen Tedavisi 60100