Diş Hekimliği

  Asgari (TL)Azami (TL)
Diş Hekimi Muayenesi 120.00 150.00
Panoramik-Sefalometrik Röntgen 60.00 100.00
Bilgisayarlı Tomografi 400.00 600.00
AĞIZ, DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ
Diş çekimi 120.00 150.00
Komplikasyonlu Diş Çekimi 150.00 250.00
Süt Dişi Çekimi 70.00 100.00
Gömülü Diş Çekimi (Yarı Gömülü) 350.00 500.00
Gömülü Diş Çekimi (Tam Gömülü) 600.001.000.00
Kök Ucu Rezeksiyonu (Dolgu Hariç) 400.00 800.00
Alveol Düzeltmesi (1/4 Çene) 200.00 400.00
Frenektomi 300.00 500.00
Oroantral Fistül Tedavisi 300.00 600.00
Abse Drenajı (Ekstraoral) 200.00 400.00
Abse Drenajı (Intraoral) 100.00 200.00
Çene Kırığı (Basit)1.500.002.000.00
Çene Kırığı (Komplike, Materyal Hariç)2.500.004.000.00
Kist Enükleasyonu (2cm’den küçük) 500.001.000.00
Kist Enükleasyonu (2cm’den büyük)1.000.001.500.00
Vestibuloplasti (1/4 çene) 300.00 500.00
Biymateryal Uygulaması (Materyal Ücreti Hariç) 500.00 750.00
Sinüs Lifting (Materyal Ücreti Hariç)2.000.003.000.00
Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömülü Dişlerin Üzerinin Açılması-Mukoza Bariyerli 200.00 300.00
Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömülü Dişlerin Üzerinin Açılması-Kemik Bariyerli 300.00 500.00
Epulis Eksizyonu 300.00 500.00
Biyopsi Alınması 250.00 500.00
Reimplantasyon (Tek diş, kanal tedavisi hariç) 700.001.200.00
PRF/PRP Uygulaması 200.00 500.00
Nevralji Tedavisi (Enjeksiyon) 150.00 250.00
Nevralji Tedavisi (Nöroktomi) 500.001.000.00
TME Tedavisi (Splint) 450.00 600.00
TME Tedavisi (Artrosentez, tek taraflı, ilaç ücreti hariç) 400.00 750.00
İmplant Cerrahisi (Tek Diş, Materyal Ücreti Hariç)1.500.002.500.00
TEDAVİ ve ENDODONTİ
Cam İyonomer Dolgu (Okluzal) 100.00 150.00
Cam İyonomer Dolgu (MO, DO, MOD) 150.00 200.00
Amalgam Dolgu (Okluzal)120.00150.00
Amalgam Dolgu (MO, DO , MOD)150.00200.00
Işıklı Kompozit Dolgu (Okluzal)140.00160.00
Işıklı Kompozit Dolgu (MO, DO, MOD)160.00250.00
Dentin Pini Uygulaması 60.00100.00
Amputasyon (Dolgu Hariç) 80.00100.00
Kanal Dolgusu (Dolgu hariç) Tek Kanal150.00200.00
Kanal Dolgusu (Dolgu hariç) Çok Kanal250.00450.00
Kök Kanal Tedavisi yenilenmesi (Tek Kanal)200.00250.00
Kök Kanal Tedavisi yenilenmesi (Çok Kanal)300.00550.00
Devital Ağartma (Tek Diş)200.00300.00
Tek Çene Vital Ağartma (Home-Bleaching) (Materyal hariç)300.00600.00
Tek Çene Vital Ağartma (Office-Bleaching) (Her Seans)600.00800.00
PERİODONTOLOJİ
Detertraj (Tek Seans) 150.00250.00
Sub-Gingival Küretaj (1/4 Çene) 300.00400.00
Flap Operasyonu (1/4 Çene) 600.00800.00
Gingivektomi(1/3 Çene), Gingivoplasti 500.00600.00
Serbest Dişeti Grefti 500.00750.00
Periodontal Abse Tedavisi 150.00200.00
Kron Boyu Uzatma (Tek Diş) 100.00200.00
Hemisection 450.00650.00
Kemik Grefti Uygulaması (Materyal Hariç) 450.00750.00
Membran Uygulaması (Materyal Hariç) 450.00750.00
Periodontal Geçici Splint 170.00300.00
Periodontal Daimi Splint 300.00400.00
Bağ Dokusu Grefti 600.00800.00
PEDODONTİ
Yer Tutucu (Basit) 300.00 400.00
Hareketli Tutucu 450.00 700.00
Fissür Sealant (Tek Diş) 50.00 100.00
Yerel Flor Uyglaması Tek çene 90.00 120.00
Avülsüyon Tedavisi 200.00 300.00
Süt Dişi Vital Ampütasyon 140.00 200.00
Kompomer Dolgu 120.00 170.00
Çocuk Protezi (Tek Çene-Dişli)1.150.001.500.00
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
Total/ Tam Protez (Tek Çene) 1.500.00 2.500.00
Total/Tam Protez (Alt Üst Çene)3.000.005.000.00
Akrilik Kaideli Parsiyel Protez (Tek Çene) 1.500.00 2.500.00
Akrilik Kaideli Parsiyel Protez (Alt Üst Çene)3.000.005.000.00
İskelet Bölümlü Protez (Tek Çene)2.000.003.000.00
İskelet Bölümlü Protez (Llt ÜstÇene)4.000.006.000.00
Hassas Tutucu (1 Adet) 300.00 500.00
Temel Metal Ağırlıklı Porselen Kron (1 Üye) 400.00 800.00
Poselen/ Seramik Restorasyonlar (1 Üye) **
Zirkonyum 850. 001.500.00
Laminate veneer 850.001.500.00
Porselen Seramik Kron (Empress vb. 850.001.500.00
Full Metal Kron (1 Üye) 250.00 400.00
Geçici Kron (1 Üye) 60.00 100.00
Kron Köprü Simantasyonu (1 Üye)**
Konvansiyonel Siman ile 60.00 100.00
Rezin ve Cam iyonomer siman ile 80.00 150.00
Immediat Protez (Tek Çene)1.500.002.500.00
İmmedial Protez Alt Üst Çene)3.000.005.000.00
Post Core Uygulaması (Kron Hariç**
Prefabrike Post ile 150.00 300.00
Döküm Post ile 175.00 300.00
Fiber Post ile 200.00 300.00
İntraoral Porselen tamiri (Kron Tamiri) 150.00 300.00
Ekstraoral/ Labaratuvarda Porselen Tamiri (Kron tamiri) 150.00 300.00
Spoon Denture (Kaşıksı Protez) 150.00 300.00
Gece Plağı 250.00 400.00
Onley- porselen/ seramik, iki yüzeyli 850.001.500.00
İnley porselen/ Seramik tek yüzlü 850.001.500.00
İnley porselen/ Seramik iki yüzlü 850.001.500.00
İnley porselen/ Seramik üç yüzlü 850.001.500.00
Tam protezde kaide kırık tamiri (Tek Çene) 200.00 300.00
Tam proteze düşen veya kırılan yapay dişin ilavesi (diş başına) 170.00 250.00
Tam protezde kaide yenilemesi - rebasing (Tek Çene) 500.00 700.00
Tam proteze ağızda besleme işlemi - relining (Tek Çene) 350.00 700.00
Tam proteze laboratuvarda besleme işlemi - relining (Tek Çene) 350.00700.00
Parsiyel protezde kırık tamiri (Tek Çene) 200.00300.00
Parsiyel proteze düşen veya kırılan yapay dişin ilavesi (diş başına) 170.00250.00
Parsiyel protezde kaide yenilenmesi - rebasing (Tek Çene) 500.00 800.00
Parsiyel protezde metal kaide tamiri 300.00 500.00
Parsiyel proteze ağızda besleme işlemi - relining (Tek Çene) 300.00 600.00
Parsiyel proteze laboratuvarda besleme işlemi - relining (Tek Çene) 300.00 600.00
Mevcut parsiyel proteze çekilen diş ilavesi (diş başına) 180.00 250.00
Mevcut parsiyel protezde kroşe tamiri / yenilenmesi 150.00 300.00
Parsiyel protezde mevcut iskelet üzerinde tüm dişlerin ve akrilik kaidenin yenilenmesi 600.00 800.00
Hassas / yarı hassas tutucunun değiştirilebilir parçasının yenilenmesi (erkek & dişi parça) 120.00 220.00
Overdenture1.500.002.500.00
İmplant cerrahisi sonrası hareketli protezde modifikasyon 200.00 400.00
Bireysel abutment 900.001.300.00
Adeziv Köprü1.000.001.500.00
ORTODONTİ
Sefalometrik Film Analizi 200.00 300.00
A-P Sefalometrik Film Analizi (Frontal Analiz) 200.00 300.00
Kemik Yaşı Tayini 150.00 200.00
Ortodontik Fotoğraf 100.00150.00
Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 100.00150.00
Ortodontik Model Yapımı 100.00150.00
Ortodontik Model Analizi 150.00200.00
Ara Dönem Sefalometrik Analiz 150.00200.00
Ara Dönem Model Yapımı 100.00150.00
Angle Sınıf I Anomali Ortodontik Tedavi3.000.004.000.00
Angle Sınıf I I Anamoli Ortodontik Tedavi4.000.005.000.00
Angle Sınıf I II Anamoli Ortodontik Tedavi5.000.006.000.00
Tek Çeneyi ve dişleri ilgilendiren Ortodontik Tedavi (Kısa Süreli)3.000.004.000.00
Önleyici Ortodontik Tedavi (Tongue Thrust) 700.001.000.00
Pekiştirme Aygıtı (Hawley Plağı) 700.001.000.00
Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) 700.001.000.00
Dudak Yastığı (Lip Bumper) 600.00 750.00
Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı 500.00 800.00
Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel, Aktivatör, Bianatör)1.500.002.000.00
Vida Uygulaması (Tek Vida) 200.00 300.00
Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) 500.00 800.00
Ağız Dişi Aparey Uygulaması (Headgear Chincap) 500.00 800.00
Reverse Headgear1.000 001.250.00
Ark Teli Tatbiki Düz (Ted,Niti telleri) 200.00 250.00
Ark Teli Tatbiki Bükü İçeren (Tek) 250.00 300.00
Ark Teli Tatbiki Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 200.00 250.00
Bant Tatbiki (Tek Diş) 150.00 200.00
Braket Tatbiki (Tek Diş) 150.00 200.00
Düşen Bant veya Braket Tatbiki (Tek Diş) 150.00 200.00
Lingual Ataçmen tatbiki 100.00 150.00
Lingual ark 300.00 500.00
Nance Apareyi 500 .00 800.00
Hızlı Maksiller Ekspansiyon Apareyi 750.001 000.00
Preoperatif Dudak Damak Yarığı Tedavisi 300.00 500.00
TME Splint Yapımı 500.00 800.00
Model Set- Up (Tek Çene) 350.00 450.00
Positioner Yapımı 500.00 800.00
Sefalometrik Cerrahi Planı Ortodontik Modellerin 300.00 400.00
Face-bow ile Artikülatöre Taşınması 300.00 500.00
Model Cerrahisi 350.00 500.00
Okluzal Cerrahi Splint 550.00 800.00
Sandwich Splint1.200.001.500.00
Ortodontik Ameliyat Akı (Tek Çene) 650.00 800.00