COVID 19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Yaklaşan sonbahar ve kış mevsiminde ateşli hastalıkların görülme sıklığında artış beklenmektedir. COVID 19 pandemisi süresince hastanelerimize başvuracak tüm ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi semptom gösteren vakaların COVID 19 ayırıcı tanısına tabi tutulması gerekeceğinden sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. Bu sebeple COVID 19 dışı ateşli hastalık sebeplerinin aşılama yoluyla engellenebilecek olanlarının özellikle risk gurubundaki bireylerin yaygın olarak aşılanarak engellenmesi önemlidir.
İnfluenza ve pnömokoksik pnömoni aşısı bulunan ateşli hastalık sebeplerindendir. Geçtiğimiz yıl ülkemizde geç üretim ve temin olmasına rağmen 20 bin adet influenza aşısı (vaxigrip) kullanılmıştır. Bu yıl için tüm risk grubunun yaygın olarak aşılanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmekte olup, toplumumuz için yeterli influenza aşı miktarının en az 50 bin olacağı tarafımızdan öngörülmektedir. Bunun yanı sıra KTBB COVID 19 Bilim Kurulu yine risk grubunda bulunan bireyler için PREVENAR 13 ve PNEUMO 23 aşılarını önermektedir. Söz konusu aşıların da toplumumuz için yeterli miktarının en az 30 bin adet olacağı düşünülmektedir. Toplumumuz için yeterli aşının sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması çok önemlidir.
Ülkemize aşılar yurt dışından ve Türkiye’den ithal edilmektedir. Her ülkede olduğu gibi aşıların üretildiği ülkelerde ve Türkiye’de de öncelikle kendi toplumlarının aşılanması yönünde kullanılacağı düşünülerek KKTC Sağlık Bakanlığı’nın ülkemiz için sipariş edilecek yeterli aşı miktarının ithaline olanak sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile gerekli bürokratik işlemleri şimdiden başlatması için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak KKTC Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunulmuştur. Bu amaçla Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli’ye 13.8.2020 tarihinde KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve KTEB Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz imzası ile ortak bir yazı iletilmiştir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Özlem Gürkut
(Başkan)

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Ecz. Umut Öksüz
(Başkan)