Dünyanın gelişmesi ile birlikte, verilen hizmetler veya üretilen ürünler için belli standartlar tanımlanmaktadır.  Bu standartlar ile amaçlanan, verilen hizmetler veya üretilen ürünler için güvenli, ekonomik, kaliteli ve yüksek verimliliktir. Bu standartlar oluşturulurken bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemine standardizasyon denir.

Standardizasyon yol yapımı, gıda ve su üretimi, bir hastalığı tedavi etme, bina yapımı veya deniz alanını kullanmak gibi birçok alanda aslında dünyada mevcuttur. AB, ABD, ISO, Blue Flag, WHO, CE, EFSA gibi farklı alanlarda birçok standardizasyon veya rehber geliştirilen ülkeler veya kurumlar mevcuttur.

KKTC olarak yapmamız gereken ülkemiz koşullarına en uygun standardizasyonu tanımlayıp bunu uygulamaktır. Ancak bu şekilde KKTC’de insan odaklı bir gelişimden gerçek anlamda söz edebiliriz. Bizim şu noktada tartışmamız gereken, hangi alanlara hangi standartları getireceğimizdir.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız acı olayda kaybettiğimiz ayni aileden 4 vatandaşımız için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) olarak başsağlığı ve  geride kalanlara sabır dileriz. Yaşanan olayların tekrarlanmaması için plajlarda uluslararası standartlar uygulanmalıdır.

Dünyada plajlar için yaygın kullanılan standardizasyon Mavi Bayrak (Blue Flag)’tır. Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, Türkiye’de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 49 ülkede uygulanmaktadır.

Mavi Bayrak Nedir?

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolüdür. Plajlar için özünde temiz deniz suyu, sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir.

 

Plajlar İçin Mavi Bayrak Kriterleri:

 

ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir.

Kriter 2:  Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir.

Kriter 4: Plaj kullanıcıları için yörede yer alan ekosistem, hassas doğal alanlar,  çevresel unsurlar ve kültürel alanlar ile ilgili bilgiler panoda sergilenmelidir.

Kriter 5:  Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

 

YÜZME SUYU KALİTESİ

Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır.

Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır.

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir.

Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturmalıdır.

Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.

Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır.

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır.

Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteyneri bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır.

Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkânlar olmalıdır.

Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır.

Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır.

Kriter 21: Sıhhi olanaklar atık su sistemine bağlı olmalıdır.

Kriter 22:  Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır.

Kriter 23:  Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kriter 24: Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır.

Kriter 25: Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır.

Kriter 26: Plaj alanında ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir.

 

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Kriter 27: Kamu güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kriter 28: Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır.

Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır.

Kriter 30: Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır.

Kriter 31: Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır ve halka ücretsiz erişim hakkı tanınmalıdır.

Kriter 32: Plajda içme suyu bulundurulmalıdır.

Kriter 33: Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkânlar bulunmalıdır.

 

KTTB’nin Öneri ve Talepleri:

  • KKTC’deki plaj ve marinalar için Mavi Bayrak ile uluslararası standardizasyon uygulanması başlatılmalıdır.
  • Plajlar can güvenliği, çevre yönetimi, yüzme suyu kalitesi ve çevre eğitimi ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
  • Toplum içerisinde ilk müdahale kurslarının sayısı artırılmalı, eğitimli bireylerin sayısı çoğaltılmalıdır.
  • Plajlar, yüzmenin riskli veya boğulma tehlikesinin olduğu durumlarda (hava koşulları, kirlilik, vs.) halka kapatılmalıdır.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Özlem Gürkut                                                  Dr. Emre Yusuf Vudalı

    Başkan                                                        Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu