“KTTB’nin başlatmış olduğu sağlık okuryazarlığı seferberliği projesi kapsamında araştırma şirketlerinden “Kuzey Kıbrıs’taki sağlık okuryazarlığı düzeyini saptamaya yönelik olarak yapılacak anket araştırması için teklif alınacaktır.

Teknik şartname aşağıdadır.

Anket araştırması için teklif vereceklerin en geç 31 Ocak 2020 saat 16.00’ya kadar aşağıdaki teknik şartnameye uygun olacak şekilde kapalı zarf usulü ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sekreterliğine vermiş olmaları gerekmektedir. Sonuçlar KTTB Yönetim Kurulu ve Proje Ekibi tarafından yapılacak değerlendirme sonrası en geç 7.2.2020 tarihine kadar açıklanacaktır.

Daha fazla bilgi için:

Tel: 0392 223 39 90

E-mail: info@kttb.org


 

TEKNİK ŞARTNAME

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından KKTC’de başlatılan Sağlık Okuryazarlığı Seferberliği Projesi kapsamında anket hizmeti alımı yapılacaktır. Anketin amacı, toplumdaki mevcut sağlık okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesidir. Anket hizmeti alımının teknik şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • Anketin örneklem büyüklüğü, Kuzey Kıbrıs evrenini temsilen; il, ilçe, yerleşim yeri (kent-kır), cinsiyet, eğitim durumu, sokak, kapı numarası parametrelerine uygun şekilde en az 1.100 kişi olmalıdır.
 • Örneklem KKTC vatandaşı, KKTC-TC vatandaşı ve KKTC’de yerleşmiş ve çalışma izni/oturma izni olan kişileri kapsamalı ve bu grupların nüfus dağılımını temsil etmelidir.
 • Anket hanede yüz yüze görüşme tekniğiyle, her hanede yalnızca bir kişiyi kapsayacak şekilde rastsal örneklem tekniğiyle gerçekleştirilmelidir.
 • Araştırmanın hata payı %1,5 olmalıdır.
 • Anket en fazla doksan beş (95) sorudan oluşacaktır. Taslak form ve soru tipleri başvuru halinde Tabipler Birliği’nde görülebilir.
 • Anket öncesinde taslak soruların ön testi amacıyla kent ve kır ayrımı göz önünde tutularak otuz (30) kişiyle yapılacak bir pilot anket çalışması talep edecektir.
 • Verilecek teklifte yapılacak işin metodolojisi ve veri toplama tekniğine ilişkin diğer ayrıntılar belirtilmelidir.
 • Teklif verecek firmaların daha önceki anket çalışmalarına ilişkin referansları dosyaya eklenmelidir.
 • Anket ham verileri elektronik ortamda Excel formatında DVD’ye basılı olarak teslim edilmelidir.
 • Anketin tamamlanmasının ardından etik kurul için gönüllü katılım formları ve ham veri girişlerin bulunduğu bütün belgeler teslim edilmelidir.
 • Teklif veren firma taşeron kullanmayacak, anketi bizzat kendi personeli ile doğrudan kendisi gerçekleştirecektir.
 • Anketi uygulayacak personelin eğitim, denetim, güvenlik, diğer sorun ve sorumlulukları teklif veren firmaya aittir.
 • Teklif verecek firma, anket soruları ve verilerinin güvenliğinden, kişisel verilerin korunmasından, anket uygulamasına ilişkin doğacak her türlü yasal sorunlardan sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.
 • Teklif veren firma anketin denetim ve kontrolünden sorumludur.
 • Teslim edilen belgeler doğrultusunda Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin sorumluluk vereceği Denetim Kurulu tarafından anket verilerinin doğruluğu; anketin gerçek kişiyle yapılıp yapılmadığı, anket formundaki bilgilerin doğru kodlanıp kodlanmadığı, gerçek dışı bir beyanın olup olmadığı ve veri girişindeki doğruluk kontrol edilecektir. Herhangi bir nedenle tüm anket formları kapsamında 5 (Beş)’den fazla hatalı girişin tespit edilmesi durumunda tüm anketler firmaya geri iade edilerek hatalı anketlerin tespitiyle birlikte bir hafta içinde yeniden yapılması istenecektir. Tekrar teslim edilecek anket verileri üzerinde yapılacak yeni tüm anket verileri arasından kontrolde 10 (On) ve daha fazla hatanın tespit edilmesi sözleşmenin feshedilmesi ve ilgili firmaya herhangi bir ödeme yapılmaması anlamına gelecektir.
 • Yukarıda şartları belirtilen iş, firmaya işin verilmesinin ardından 30 iş günü içinde tamamlanarak teslim edilmelidir.
 • Teklif, Türk Lirası para birimi cinsinden ve KDV dahil olarak verilmelidir.
 • Hizmet bedelinin ödenebilmesi için teklifte bulunan firmadan iş bitiminde fatura talep edilecektir.
 • İş akdinin imzalanıp imzalanmamasına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu karar verecektir.
 • Ödeme, Denetim Kurulu’nun işin teklife uygun şekilde teslim edildiğine ilişkin raporun alınmasının ardından en geç 15 (on beş) günlük süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Özlem Gürkut

(Başkanı)