• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Çalışma Bakanı Ziyaretimiz Gerçekleşti

 

Calisma bakani ziyareti kttb

 

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner  Meslek Hastalıkları, Çalışan Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği konusunda ziyaret edildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Minel Özen 26 Ocak 2017 Perşembe İş Sağlığı ve Güvenliği  Uzmanları Derneği Başkanı ile  birlikte KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’i makamında ziyaret etti.

Ülkemizde meslek hastalıkları ( kayıt, tanım ve bildirim ) çalışma hayatında iş güvenliği  ve işçi sağlığı ile ilgili durumumuz ve sıkıntıların konuşulduğu toplantıda; Sayın Bakan Ersan Saner Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “MESLEK HASTALIKLARI, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ YERİ GÜVENLİĞİ ”  konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirilmiş ve  üzerinde uzun  zamandır  çalışılan fakat 35 / 2008  sayılı İş Güvenliği Yasası altında yer alan “İş Yeri Hekimliği Tüzüğü” ‘nün yasal zemine taşınması için yardım talep edildi.

Aşağıdaki metin sunuldu.

Sayın Ersan Saner

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Lefkoşa

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bir hekim örgütü olarak  çok iyi bilinmektedir ki;  halk sağlığı konularında her zaman büyük duyarlılık göstermiştir. Bu amaçla Çevre Platformunun da başkanlığını da yürütmektedir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yine 3 yıla yakın süredir Meslek Hastalıkları, Çalışan Sağlığı ve İş Yeri Güvenliği konularında da bu konuya verdiği önemi ortaya koyan birçok çalışma yapmıştır.

Bildiğiniz üzere bu çalışmaların bir çoğu bakanlığınızın ilgi dairesindeki yetkiler ile birlikte, bir çok kurum, sendikalar, dernekler, birlikler ve akademisyenlerin katılımı ile yapılmıştır.

Bu çalışmalar neticesinde bir tüzük hazırlanmış, ancak ne yazık ki, hayata geçirilememiştir. Tüm bu uğraşlar ve verilen emekler sonucunda olduğumuz nokta üzücüdür.

Meslek Hastalıkları kişinin çalışması sırasında karşılaştığı etkenlerden kaynaklanan ve bu nedenle belirli meslekler ve çalışma alanlarında toplumun geneline göre daha sık rastlanan hastalıklar olup, toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkileri, koruyucu hekimlik ve sağlık toplum ilişkisi, hastalıkların ortaya çıkmasında biyolojik çevre, fiziksel çevre ve toplumsal çevre etkenleri, çevresel zararların önlenmesi, nüfus ve sağlık, nüfus değişikliklerini etkileyen toplumsal etkenler, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık personelinin iş biçimleri / doyumları ile ilgili konuları inceleyen bir bilim dalı olması nedeni ile Halk Sağlığı ilgilendiği en önemli konulardan biridir.

 

Öte yandan unutmamak gerekir ki Meslek Hastalıkları, Çalışan –İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında bir sistem ve  disiplin sahibi olan ülkeler  çağdaş devlet anlayışına sahip  gelişmiş ülkeler olup, Sosyal Devlet prensiplerine  göre yönetilmektedirler .

 

Anlaşıldığı üzere bu toplum ve devletler için bir seçim değil zaruriyettir, özlenendir.

 

Meslek Hastalıkları, uygulamaları hekimlik uygulamalarında  Meslek Hastalıkları Uzmanları ve İş Yeri Hekimlerinin sorumluluğu altında olan uygulamalardır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bu konudaki eksikliğimizi bildiğimizden                 ( geçmişte sadece 3 adet olan iş yeri hekimi mevcut idi ) sayımızı arttırmak için Kasım 2015 tarihinde Türk Tabipleri Birliği beraber İş Yeri Hekimliği kursu düzenledik. Bu kurs ile 23 adet hekimimiz bu alanda hizmet vermek için sertifika almaya hak kazanmıştır.

Biz göreve hazırız ama ne yazık ki; ülkemizde hekimler çalışma hayatının içinde değildir.

35 / 2008  sayılı İş Güvenliği Yasası ile İş Yeri Doktoru tanımı yasamızda mevcut iken ve bizlerde ek olarak konuyu detaylandıran  bu yasanın altında ki “İş Yeri Hekimliği Tüzüğünü” hazırlamış olmamıza rağmen bu konuda hiçbir adım atılmamıştır.

İş yeri hekimliği  sadece çalışanın genel sağlık sorunlarına odaklı bir hizmet olmayıp, esas amacı  işin yapılış şeklinin ve iş yeri ile ilgili şartların insan  ve çevre sağlığına  etkilerini takip eden , çalışanların  iş ile ilgili sağlık durumlarını çalışma hayatının kuralları çerçevesinde raporlandırıp değerlendiren  ; aynı zamanda  işveren/ devlet , işçi / çalışan ,  toplum ve ortam ilişkileri konusunda çok büyük sorumluluğu olan kişidir.

Ancak üzülerek görüyoruz ki ülkemizde bu konuda yapılanlar sadece  1-2 sektörde ki ( inşaatlar )  iş güvenliği hizmetleri ile sınırlıdır. Konu sadece özel sektöre ait gibi algılanmakta, kamunun ve kamuda verilen hizmetlerin bu konu ile ilgisi yokmuş gibi düşünülmektedir.

Oysa zaten zorunlu olan iş güvenliği raporları ve hizmetinin tüm alanlarda görünür kılmak yakın zamanda yaşadığımız olaylarda olduğu gibi ( Dağ yolunda ki trafik kazası ve devlet laboratuvarında ki yangın ) bizleri birçok felaketten koruyacaktır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bizler, İş Yeri Güvenliği ve Sağlığı uzmanları birliğinin bu konuda ki duyarlılığını ve birlikte çalışma arzusu ve destekleri ile artık bu konuda yol alma gerekliğini bildiririz.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Kenan Arifoğlu                                                   Dr. Minel Özen

    (Başkan )                                                                      (Üye)

 

 

Website Security Test