Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1946 Anayasası’nda yer alan ve kısaca “sağlık hakkı” olarak bilinen “mümkün olan en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkı” da kuşkusuz en temel insan haklarındandır. DSÖ Anayasası’nın giriş cümlesinde 1945 tarihli Birleşmiş Milletler Şartı’na atıfla “ülkelerin üye olup olmaması ayırımı yapılmaksızın” tüm insanlığın güvenliği ve mutluluğunun sağlanması için uyumlu bir şekilde işbirliği yapılacağı deklare edilmektedir. Hal böyle iken Kıbrıs Türk toplumunun politik durumu dolaysıyla pandemi süresince COVID-19 verilerini gönderememesi ve/veya DSÖ tarafından sağlanan herhangi bir sağlık yardımı alamaması üzücüdür. Bu sebeplerle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak DSÖ’ye mektup gönderilmiş ve Kıbrıslı Türklerin bu kapsamdaki hakları talep edilmiştir.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Emre Y. Vudalı

Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu