Ülkemizi de etkilemekte olan COVID 19 Pandemisi nedeni ile tüm dünya gibi bizler de olağan üstü zamanlardan geçmekteyiz.
Pandemik olarak seyretmekte olan COVID 19 hastalığıyla mücadele sadece sağlık sektörünü değil günlük yaşamın tüm kademelerini etkilemekte olup başarılı bir şekilde yönetilmesi de ayni şekilde çok yönlü olarak ele alınmasıyla olabilecektir. İlgili tüm sektörlerin sağlık alanındaki yetkin ve yetkililerin rehberliğinde ortak olarak ve belirli bir amaç doğrultusunda çalışmaları bizi başarıya götürecek en önemli şeylerden birisidir.
COVID 19 enfeksiyonu, enfekte olmuş ve virüsü taşıyan kişilerin öksürüme, hapşırma, konuşma gibi eylemleri sırasında solunum yollarından saçılan hastalık etkeninin 2 metreden daha yakınlarındaki sağlıklı bireylere direk temasları veya bu hastalık etkenlerinin bulaştığı yüzeylere sağlıklı bireylerin temas edip kendi solunum yollarına elleri ile virüsü taşıması sonucu yayılmaktadır. Virüs ayrıca havadan damlacık ve damlacık çekirdekleri (airborne )yolu ile de bulaşabilmektedir.
Hastalığın yayılmasında etkili bulaşma kaynaklarından birisi de kağıt paraların, kredi kartlarının, pos cihazlarının, bilgisayar ve ATM makinelerinin klavyelerinin ortak kullanılması, elden ele geçirilmesi olduğu bilinmektedir. Ayrıca bankalarda devam etmekte olan işlemleri yapmak üzere kapalı alanlarda birçok kişinin direk teması azaltmada etkisi bilinen 2 metrelik sosyal mesafeye uyulmaksızın bir arada bulunması da hasatlığın yayılma riskini artırmaktadır.
Bu aşamada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak 29.4.2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği’ne bankacılık sektöründe online işlemlerin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesinin, illa ki şubelerden yapılması gereken yüz yüze işlemlerde müşteriler ile banka çalışanları arasına fiziksel bariyer oluşturacak cam veya plastik panellerin yerleştirilmesinin, hem müşterilerin hem de banka çalışanlarının uygun şekilde maske kullanıyor olmasının, iç mekanlara randevulu şekilde ve sosyal mesafeyi korumaya uygun sayıda müşterinin alınmasının sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve çalışma başlatılmasını hatırlatan bir paylaşımı iletmiş bulunmaktayız.
Günümüzde yayın şekilde kullanılmakta olan kredi kartlarının kullanımında pos cihazlarına kod numarası girilirken oluşan temasın riski nedeni ile temassız kredi kartlarının ülkemizde kullanımının yaygınlaştırılması için acilen çalışma başlatılması da çok önemlidir. Belirttiğimiz konuların ele alınarak hızla gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılmasının önemi nedeni ile bankacılık ve finans sektörü yetkililerinin duyarlılık, özen göstereceğine inanıyoruz.
Günümüze kadar toplum olarak sağladığımız başarıyı sürdürmek için birlikte, bilinçli ve sorumlu davranmaya devam etmemiz önemlidir. Güzel günlere ulaşmak kendi ellerimizdedir.
KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU (a)
Dr. Özlem GÜRKUT
(Başkan)