Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu European Federation of Salaried Doctors (FEMS) Avrupa ülkelerinin hekim örgütlerinin (meslek örgütleri ve sendikalar) temsilcilerinin katılımı ile çalışmalarını yürütmektedir. FEMS, Avrupa’da sağlığa ve hekimlerin Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımına dair direktiflerin hazırlanması başta olmak üzere birçok çalışma yürütmektedir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) 2012’de önce gözlemci statüsünde ardından ise tam üyeliği onaylanarak FEMS’e üye olmuştur.

 

Avrupa  Maaşlı Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu Napoli’de Gerçekleşti

FEMS’in 30 Mayıs-1 Haziran 2019 tarihlerinde İtalya’nın Napoli kentinde gerçekleşen genel kuruluna KTTB adına Başkan Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant katılarak Kıbrıs Türk hekimlerini ve ülkemizi temsil etmiştir. 3 gün boyunca yapılan toplantılarda Avrupa çapında tüm üye ülkelerde kadın hekimlere yapılan anket sonuçlarını da içeren “Kadınlara yönelen tıbba doğru: Avrupalı kadın doktorlar nasıl yaşıyor ve çalışıyor; kolaylıklar ve engeller”  oturumunda Dr. Özlem Gürkut ülkemizdeki kadın hekimlerle gerçekleştirilen anket çalışmalarının sonuçlarını, Kıbrıs’a dair verileri ve değerlendirmeleri paylaşmıştır. Doktorların uzmanlık eğitimleri ve devletlerin sağladığı bursların geri ödenmesi yükümlülüğü ile ilgili olarak KTTB’nin sorumluluğunda tüm üye ülkelerde yapılan anketler sonucu elde edilen bilgileri Dr. Ahmet Özant analiz ederek sunmuştur. Toplantının son gününde ise ülke raporumuz sunularak, ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerin ışığında sağlık alanında ve sağlık çalışanları ile ilgili güncel durum ve sorunlar hakkında bilgiler verilmiş, değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantılar boyunca FEMS’in izleyeceği politikalar ve yürüteceği çalışmalar hakkında görüş ve önerilerimizi sunma, katılımcı ülke ve örgüt temsilcilerine ülkemizi tanıtma imkânı da bulduğumuz

FEMS’in bir sonraki genel kurulu Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleşecektir.

 

Saygılarımızla,

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (a)

 

Dr. Özlem Gürkut

(Başkan)