GENEL KURULA DAVET

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 23. Olağan Genel Kurulu 7 Kasım 2020 Cumartesi, Saat 14.00’de Lefkoşa Elysium Salonu’nda aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Tüm hekim ve diş hekimi üyelerimizin katılımı rica olunur. (Covid-19 önlemleri çerçevesinde maske kullanımı rica olunur.)

GÜNDEM :

1. Açılış,
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Başkanlık divanının oluşumu,
4. Gündemin onaylanması ve yeni gündem maddelerinin saptanması,
5. KTTB Başkanının konuşması,
6. Konukların konuşması,
7. Faaliyet raporunun genel kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
8. Mali raporun genel kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
9. Başkan, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu adaylarının belirlenmesi.
10. Başkan, yönetim kurulu adayları ve genel kurul katılımcılarından isteklilerin genel kurula hitabı,
11. Başkan, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi.
12. Dilek ve temenniler.

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU