GENEL KURULA DAVET

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası IX. Olağan Genel Kurulu
24 Ekim 2020 Cumartesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda saat 14.30’da aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Tüm Diş Hekimi üyelerimizin katılımı rica olunur.
(Maske kullanılması önemle rica olunur.)

GÜNDEM:

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanının oluşumu ve saygı duruşu,
3. Gündemin onaylanması ve yeni gündem maddelerinin saptanması,
4. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın Tabipler Birliği çatısından çıkıp, birlik şeklinde yeniden yapılanması için çalışmaların başlaması.
5. Faaliyet Raporunun genel kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
6. Mali Raporun genel kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
7. Başkan ve yönetim kurulu adaylarından isteklilerin genel kurula hitabı,
8. Başkanlık seçimi
9. Yönetim Kurulu seçimi,
10. Denetleme Kurulu seçimi,
11. Dilek ve temenniler

KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI YÖNETİM KURULU