GENEL KURULA DAVET

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası IX. Olağan Genel Kurulu 24 Ekim 2020 Cumartesi, Hidden Garden Salonu’nda saat 14.00’de aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Tüm hekim üyelerimizin katılımı rica olunur. Covid-19 önlemleri çerçevesinde maske kullanımı rica olunur.

GÜNDEM :

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanının Oluşumu ve Saygı Duruşu,
3. Gündemin onaylanması ve yeni gündem maddelerinin saptanması,
4. KTTO Başkanı’nın konuşması,
5. Konukların Konuşması,
6. Faaliyet Raporunun Genel Kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
7. Mali Raporun Genel Kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
8. Dilek, temenni ve öneriler,
9. Başkan ve yönetim kurulu adaylarından isteklilerin genel kurula hitabı,
10. Başkanlık seçimi,
11. Yönetim Kurulu seçimi,
12. Denetleme Kurulu seçimi.
13. Kapanış