Dünya Sağlık Örgütü tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla ilk kez 1988 yılının 31 Mayıs gününü Dünya Sigarasız Günü olarak ilan ederek her yıl tespit ettiği bir tema üzerinden ülkelerin küresel düzeyde mücadele etmelerini tavsiye etti. 2019 yılı teması tütün ve akciğer sağlığı üzerinedir.

Yapılan araştırmalar ispatlamıştır ki tütün ve tütün ürünlerinin içinde barındırdığı 4000’den fazla kimyasal maddenin 70’den fazlası kanser yapıcı özelliğe sahip olup, özellikle akciğer kanserine neden olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, bu kimyasallar ciddi akciğer hastalıkları arasında yer alan KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), anfizem ve bronşite de neden olmakta; dolayısı ile toplum sağlığını olumsuz yönde önemli ölçüde etkilemektedirler. Kalp damar hastalıkları, ağız kanserleri, diş ve dişeti hastalıklarına da yol açabilen bu kimyasalların etkileri çok yüksek oranda ve tekrarlayan seyri ile kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, ayrıca sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan da kişileri sarsmaktadır.

Oluşturulan tütün ve tütün ürünlerinden koruma ve denetim yasaları insan sağlığını korumak ,  yaşam kalitesini artırmak üzerinedir. Ülkeler bu mücadeleyi sadece 1 gün değil, geliştirdikleri programlar, tütün mücadele stratejileri ve yürürlüğe koydukları tütün yasalarını tam anlamıyla yaşama geçirebildikleri oranda başarılı olabilmektedirler. Nitekim birinci dünya ülkeleri sınıfındaki gelişmiş ülkelerde başarılı sonuçlar alınmış ve tütün kullanımı önemli ölçüde azalmıştır. Buna mukabil, üçüncü dünya ülkeleri konumundaki az gelişmiş ülkelerde ne yazık ki böyle bir başarıdan söz etmemiz mümkün görünmemektedir.

Ülkemizdeki duruma gelince; Tütün ve Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası yürürlüğe girdiği 6 Ekim 2008 tarihten bu yana tüm KKTC genelinde tam anlamıyla uygulanamamış, sadece belli aralıklarla bazı restoran ve eğlence mekanlarının denetlemelerinin yapılması sureti ile geçiştirilmiştir. KTTB olarak defalarca Yasanın pratikte uygulanmasındaki engellerin giderilmesine yönelik önerilerimizi gündeme getirmemize rağmen yasa bir türlü revize edilememiştir. Hala hastanelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında iç mekanlarda pervasızca sigara tüketilmekte olup, baş hekim, baş hekim yardımcıları, servis şefleri veya daire amirlerinin sigara tüketimini engelleme yönünde yasal olarak yetkileri bulunmadığından gerekli önlemlerin alınması mümkün olamamaktadır. Tütün kullanımını caydırmak ve engellemek için gerekli olan yasal mevzuattaki gerekli değişiklikler defalarca belirtmemize rağmen hala daha yapılmamıştır.

Son olarak yeni oluşturulan ikili koalisyon hükümetinden KTTB olarak talebimiz, Tütün ve Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası’nı paydaş kurum ve kuruluşlarından destek alacak veya yetki paylaşımına olanak sağlayacak şekilde gerekli yasal düzenlemeler çerçevesinde ivedilikle revize etmesidir. En önce sağlık kurum ve kuruluşlarından başlayarak idari konumdaki görevliler yetkilendirilmeli, iç mekanlarda sigara kullanımı engellenmeli, denetimlerin daha etkin ve tüm KKTC genelinde gerçekleştirilmesi için gerekli idari alt yapı oluşturulmalı ve eksiklikler giderilmelidir.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermeye her zaman hazırdır.

 

Saygılarımızla,

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dt. Ayşe Günbay

(Üye )