Değerli meslektaşım,

Kış aylarının yaklaştığı ve influenza vakalarının görülmesinin beklendiğim önümüzdeki aylar için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak influenza vaka yönetimi algoritması ve antiviral ajanların kullanımı ile ilgili bilgileri bir kere daha dikkatinize getirmek istedik.

Yönetim Kurulu üyemiz ve koruyucu hekimlik ve halk sağlığı sorumlumuz Dr. Emre Vudalı tarafından derlenen bilgileri ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dr. Özlem Gürkut

Başkan


İnfluenza Komplikasyonları Açısından Yüksek Riskli Olup Antiviral Tedavi Önerilenler

 • <2 yaş çocuklar
 • ≥65 yaş
 • Altta Yatan Kronik Hastalık: Pulmoner (Astım dahil), kardiyovasküler (tek başına hipertansiyon hariç), renal, hepatik, hematolojik (orak hücreli anemi dahil), metabolik (Diabetes mellitus dahil) hastalığı olanlar, nörolojik ve nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir, kas bozuklukları, serebral palsy, epilepsi ve nöbetle giden

bozukluklar, inme, mental retardasyon, orta-ağır gelişme geriliği, musküler distrofi,

spinal kord hasarı olanlar)

 • İmmunsupresif hastalar (HIV enfeksiyonu, immunsupresif ilaç kullanımı)
 • Gebe veya doğum sonrası ilk 2 hafta içerisinde olanlar
 • <19 yaş ındaki uzun süreli aspirin tedavisi alanlar
 • Amerikan kızılderilileri ve Alaska yerlileri
 • Morbid obez olanlar (Vücut kitle indeksi ≥ 40)
 • Huzurevi veya diğer benzeri kronik bakım merkezlerinde kalanlar

Antiviral Tedavi Başlama Zamanı

 • Ayaktan tedavi edilen yüksek riskli hastalarda tedavi kararı , hastalığın ağırlık derecesi ve progresyonu, hastanın yaşı, altta yatan hastalıklar, hastalığın influenza olma olasılığı, semptomların başlangıcından itibaren geçen süre göz önünde bulundurularak alınmalıdır.
 • Antiviral tedavi hastalık başlangıcından itibaren ilk 48 saat içerisinde başlandığı takdirde en yararlı olmaktadır.
 • Ancak ağır, komplike veya progresif hastalığı olan ve hospitalize olgularda hastalık başlangıcından >48 saat sonrasında başlanıldığında da fayda sağlamaktadır.
 • Tedaviye tanısal test sonuçları beklenilmeden empirik olarak başlanılmalıdır

Kemoprofikasi

 • CDC direnç gelişimini önlemek açısından antivirallerin kemoprofilaksi amacıyla yaygın veya rutin kullanımını önermemektedir
 • Gereksiz kemoprofilaksi influenza komplikasyonları için yüksek riskli hastalarda ve ağır hastalık durumunda yeterli antiviral temininde güçlük yaratabilir
 • Kemoprofilaksi kararı verilirken temas eden kişinin influenza komplikasyonları açısından risk durumu, temas tipi ve temas süresi, halk sağlığı otoritelerinin önerileri göz önünde bulundurulmalıdır
 • Kemoprofilaksinin etkili olabilmesi için antiviral ilacın potansiyel temas süresi boyunca her gün, en son temastan 10 gün sonrasına dek devam edilmesi gerekir
 • Aynı evde yaşayan aile bireylerinden birinde olası veya kanıtlanmış influenza saptanması ve bir diğerinin influenza komplikasyonları açısından yüksek riskli olması
 • Kemoprofilaksi, influenza sezonunda geç aşılanmış yüksek riskli erişkinlere aşılama sonrası yeterli antikor yanıtı gelişene dek erişkinde ilk 2 hafta, daha önce aşılanmamış 9 yaş altı 2 doz aşı gerektiren çocuklarda ikinci aşıdan 2 hafta sonrasına dek toplam 6 haftalık süre boyunca uygulanmalıdır
 • İnfluenza komplikasyonları için yüksek riskli kişilerde, aşının temin edilemediği, kontrendike olduğu veya etkinliğinin düşük olması beklenen durumlarda kemoprofilaksiye tüm influenza sezonu boyunca devam edilmelidir
 • İnfluenza sezonunda, influenza komplikasyonları açısından yüksek riskli kişilerle yakın temas halinde olan aşısız erişkin ve ≥1yaşındaki çocuklara kemoprofilaksi verilmeli, mümkün olan en kısa sürede aşı da uygulanmalıdır
 • Son temas üzerinden 48 saat geçtiyse kemoprofilaksi önerilmez
 • Kemoprofilaksi enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldırmaz, etkisi antiviral kullanımı kesildiği anda sonlanır
 • Aşılamanın bir alternatifi olmayıp, aşının temin edilebiliyorsa ve kullanımında bir engel yoksa kemoprofilaksi aşılama yerine kullanılmamalıdır

 

Son Güncelleme :