COVID-19 pandemisi hayatın tüm alanlarını etkilemeye devam etmektedir. KTTB pandemi ile mücadelede sadece toplum sağlığının korunması ve ülkemizde belirlenecek sağlık politikalarının toplum lehine oluşmasına katkıda bulunmakla kalmamış ayrıca pandemi etkisi ile oluşan toplumsal sıkıntıların aşılması için de sorumluluk üstlenmiştir.

COVID-19 pandemisi boyunca ülkemizde güzel bir toplumsal dayanışma örneği yaşanmıştır. Daha önce KTTB’nin çağrısı ile oluşturulan COVID-19 dayanışma fonuna birçok kişi, kurum, örgüt gibi öğretmen sendikalarımız da katkıda bulunmuş ve fonda oluşan kaynak pandemi mücadelesinde acil ihtiyaç duyulan malzeme ve cihazların temini için kullanılmıştı.

COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen alanlardan biri de eğitimdir. Ülkemizde yüz yüze eğitime Mart 2020’de ara verilmiş ve uzunca bir sürenin sonunda yeterli alt yapı ve hazırlık tamamlanmadan içinde bulunduğumuz dönemde okullarımız yeniden açılmıştır. Ancak seyreltilmiş eğitim-öğretim yöntemi seçilirken online eğitim ile eş zamanlı yürütülmesi planlanmış olmasına rağmen internet alt yapısı ve bilgisayar eksikliği nedeniyle eğitime erişemeyen öğrencilerimizin bulunduğu da saptanmıştır.

Ülkemizin geleceği için geriye dönüşümsüz zararların en aza indirilmesi için eğitime erişimin önemine inanan KTTB, Eğitime Destek Kampanyasına katkıda bulunarak 25 ihtiyaçlı öğrencimize ulaştırılmak üzere tablet bilgisayar bağışı yapmıştır.

Eğitime Destek Kampanyasına destekle her bir öğrencimizin kamusal eğitime erişim hakkı elde etme çabasına küçük bir katkı sağlamış olmaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtirken ayrıca toplumun duyarlı kişi, kurum ve kuruluşlarını da bu kampanyaya destek vermeye davet ederiz.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Özlem Gürkut

(Başkan)