Sosyal Sigortalar Dairesinin 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla zorunlu hale getireceği E-Reçete sisteminin bilgilendirme toplantısı 15 Şubat 2020 Saat 13’de KTTB’de gerçekleşecektir. İlgi duyan tüm hekimlerimiz davetlidir.