• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Dişhekimliği Haftası Açılış Konuşması ve Programı

 

KTDTO Afis KTTB

 

Bildiğiniz gibi 22 kasım 1908’de Türkiyede  ilk diş hekimliği okulu kurulmuştur.  Önceleri Dişhekimliği günü olarak daha sonra ise 22 Kasım’ı içine alan ve bir takım etkinliklerin yapıldığı  Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. 

Öncelikle Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin “ Diş Hekimliği Gününü” kutluyoruz.

Ağız ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı orunmadığında birçok hastalığı beraberinde getirmektedir. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütülmelidir.

Koruyucu hekimlik  hükümetlerimizin ve  Sağlık Bakanlığının temel görevlerinden biri olmalıydı. En azından ilk öğretimde okuyan çocuklarımızın rutin diş taramalarının yapılması, çürük oluşumunun önlenmesi için  topikal flor uygulamalarının yapılması ve zor durumda olan aileler için belirli okullarımızda diş macunu ve diş fırçası dağıtılması rütine bağlanması gereken uygulamalar olmalıydı.

Diş Tabibleri odası olarak bizler diş sağlığı konusunda farkındalık yaratmak adına Golgate sponsorluğunda geleneksel afiş yarışması düzenlemeye devam edeceğiz. Yakın zamanda çekimleri tamamlanan yeni bir kamu spotumuz da yayınlanmaya başlayacaktır.

Yeni yönetim olarak yaklaşık 1 yılı aşkın  sürede  resmi makamlarla yaptığımız  yazışmalarda eslekteki sorunları dile getirdik. Kısaca bahsetmek gerekirse;

Göreve başladıktan hemen sonra Sn Bakana yaptığımız ziyarette, dile getirdiğimiz yıllardır üzerinde çalışılan ancak geçirilemeyen Diş Teknisyenleri ile ilgili Laboratuar açılması ve izinlendirilmesi konusunda Tüzük çalışmasının üzerinde çalışarak kısa sürede geçirilmesini taleb ettik. Söz verildi olmadı.

19 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığına Kayıtsız ve yasa dışı olarak hasta ağzında çalışan diş teknisyenleri ile ilgili ihbarımız oldu. Sonuç alamadık.

20 Ocak 2017 tarihli yazımızda Sağlık Bakanlığına “Amalgam dolgular”ın kullanımı ile ilgili Avrupa Birliğinin aldığı kararları ilettik.

Avrupa Parlamentosu 14 Mart 2017'de Civa Yönetmeliğinin son halini kabul ederek,1 Temmuz 2018’dsen itibaren 15 yaşın altındaki çocukların ve gebe veya emziren kadınların dişlerinin tedavisinde amalgam kullanılmasını yasaklamıştır. Bu konuda da adım atılacağına dair olumlu yanıt alamadık.

23 Mart 2017 tarihinde ise Tabibler Birliği aracılığı ile yine Sağlık Bakanlığımıza en son 2014 yılında yenilenen üçret tarifemizi güncelleyerek Bakanlar Kurulundan geçirilip yasallaşması için gönderdik. Yıl bitti yeni üçret tarifemiz geçmedi.

Geçen yıl dile getirdiğimiz sorunlar ise aynen devam etmektedir.

Devlet hastahanelerinde, sağlık merkezlerinde ve sağlık ocaklarında  ihtiyaç olan Dişhekimi kadroları doldurulmamıştır  , var olan yerlerde ise tedavilerin gerektiği gibi yapılabilmesi için gerekli alet ve malzemeler kesinlikle yetersiz olup çok düşük standartlarda müdahaleler yapılmaktadır.

Yıllarca dile getirilmesine rağmen 23 yıl önce atanmış Dişhekimi meslektaşlarımızın terfileri dahi yapılmamıştır ki hiçbir mali külfeti yoktur.

2012 yılında yapılan “Özel Hastane, özel klinik, özel dispanser, özel muayenehaneler yasasının yapılan tüzük çalışmalarının ülkemiz koşullarına uygun olmadığı gerekçesi ile baştan gözden geçirilmesine ve yeniden yazılmasına karar vermiş, hala bitirilememiştir.

Geçen yıl Tabibler Birliği Genel Kurulunda onaylanmış olan 2 yeni tüzüğümüz,, Reklem İlkeleri Tüzüğü ile Reçeteler, Laboratuar Tetkik Formları ve Dinlenme Raporları Tüzüğü dahi üzerinden 14 ay geçmesine rağmen Bakanlar Kurulundan geçirilememiştir.

Ülkemizde Yüksek Öğretimle ilgili tam yetkili ve söz sahibi olası gereken tek Kurumun YÖDAK olması gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak ne yazık ki Ülkemizdeki Üniversitelerin alacağı öğrenci sayılarının tesbitinde dahi YÖDAK’ın hiçbir yetkisi yoktur. Tamamen  Üniversitelerin insiyatifine  bırakldığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda da her bir üniversitemizin ayrıı ayrı istedikleri gibi sınav! yaparak istedikleri öğrenciyi almaları kabul edilemez bir durumdur. Öğrenci kontenjanlarının tesbit edilmesi ve K.K.T.C Üniversitelerine K.K.T.C vatandaşlarının giriş sınavlarının mutlaka merkezi bir sınavla YÖDAK merkezli yapılması için en kısa sürede gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde hak eden öğrencilerin kazanarak bu fakültelerde

okuması sağlanacak, hatırla torpille hak etmeyenlerin girmesi önlenebilecektir. Ne yazık ki YÖDAK bu güne kadar hiçbir Üniversite veya fakültede Denetleme yapmamış ve bugünkü yapısıyla Denetleme görevini de yapabilecek yeterli bir kadroya da sahip değildir.

Bu güne kadar 3 Dişhekimliği Fakültemiz mevcut olup bir o kadar daha izin için bekleyen Üniversiteler vardır. Halen mevcut Fakültelerde 1.ci sınıfta eğitim gören 100 civarında Dişhekimliği öğrencisi olup, yaklaşık 20 civarında öğrencimiz ise Türkiye ve diğer ülkelerde eğitim görmektedir. Açılacak olan Fakültelerde de toplam en az 60-70 civarında öğrenci alınacağını düşünürsek yakın gelecekte 60 yılda sahip olduğumuz üye sayımıza yakın her yıl yeni Dişhekimi gelecektir. Sonuçta iş bulmakta zorlanan veya özel kurumlarda düşük üçretle çalıştırılacak genç meslektaşlarımızı görmek hekimlik mesleğinin hem saygınlığını hem de onurunu zedeleyecektir. Belki de gençlerimizin ülkesinden ayrılmasına veya yurt dışından geri gelmek istememesine neden olacaktır. Nüfusumuza göre fazla sayıda açılan Özel Fakültelerde yeterli hasta bulamayan yeterince pratik yapamadan tecrübe kazanamadan mezun olan öğrencilerin Hekim olarak yetersiz özgüvene sahip olmaları ve aynı zamanda Ülkemimiz ve Fakültelerin prestijleri açısından çok önemli ve üzücüdür.

 

Saygılarımla,

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Ahmet ÖZANT

(Başkan)

 

20-26 KASIM 2017 KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI “DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASI” PROGRAMI

BASIN TOPLANTISI: 20 Kasım 2017 saat 10:00’da Dişhekimliği Haftası açılış basın toplantısı yapılacak.

ZİYARETLER: 20 Kasım 2017 saat 11:00’de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı başkan ve yönetim kurulu olarak ziyaret edilerek, Donör konusunda bilgi alışverişinde bulunup, örnek verilecek ve  SMS yoluyla meslektaşlarımız yönlendirilecek.

22 Kasım 2017 Çarşamba saat 14:00’de, KKTC Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı Lefkoşa Çocuk Yuvası ziyaret edilerek kimsesiz çocuklarımıza katkıda bulunulacak.

TİYATRO: Dişhekimlerimizin sosyal aktivitelerine katkıda bulunmak amacıyla, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun “Nor-Pekmez” isimli oyun biletleri satın alınarak, üyelerimizin davet edilecektir.

HALKI BİLİNÇLENDİRME: Ağız ve diş sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek amacı ile radyo ve tv. programlarına konuk olarak katılınacak. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası olarak bu yıl halkı diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yeni bir kamu spotu hazırlatılmış olup, Yayın Yüksek Kuruluna gönderilmiştir.

AFİŞ: Geçen yıl Afiş Yarışması’nda birinci gelen Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Tezcan Beşoğlu’nun eseri afiş olarak bastırılıp, tüm okullara, dişhekimlerine,  çocuk doktorlarına, kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır.

GELENEKSEL AFİŞ YARIŞMASI: Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına verdikleri önemi artırmak amacıyla “Colgate” sponsorluğunda ortaokullara yönelik “Colgate Afiş Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmada dereceye giren öğrencilere törenle çeşitli ödüller dağıtılacak ve jüri tarafından seçilen eserler ödül töreninde sergilenecektir. Daha sonra bu eserler albüm haline getirilerek, tüm okullara, dişhekimlerine, çocuk doktorlarına, kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır.

KONFERANS: Dişhekimlerimizin bilgi ve becerilerine katkı sağlamak amacıyla, 25 Kasım 2017 Cumartesi saat 15:00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atalay Arkan sunumunda, “Acil Tıbbi Müdahaleler” konulu konferans düzenlenecek.

BİSİKLET TURU: 26 Kasım 2017 Pazar saat 11:00’de, Sağlık Bakanlığı, Dereboyu, Sağlık Bakanlığı güzergahında bisiklet turu yapılacaktır.

 

KIBRIS TÜRK DİŞ TABİPLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

 

 

 

Website Security Test