• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Fems Toplantısına Katıldık

 

Fems Photo KTTB

 

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonu’nun (FEMS) Toplantısına Katıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 2014 yılından beridir üyesi olduğu Avrupa Maaşlı Doktorlar Federasyonunun (FEMS) toplantısına katılmaktadır. 5-8 Ekim tarihleri arasında Malaga’da gerçekleştirilen toplantıya katılmıştır. Toplantıda Avrupa’daki ihtisas eğitimleri, çalışma koşulları, oncall hekimlerin durumları, hekimlerin Avrupa ülkeleri arasındaki maaş farklarından dolayı göç etmeleri. Bazı ülkeler nerdeyse bu şekilde maaşı düşük ülkelerden sürekli hekim akışına izin vererek kendi eğittikleri hekim sayısını kısıtladıkları, sağlıktaki özelleştirmenin etkileri ve son altı ay içerisinde üye Avrupa birlik ve sendikaların raporları sunuldu.  Ülkemizdeki son altı ay içerişinde gelişen olaylar tartışıldı ve ne tür çözümler olabileceği konusunda tartışmalarda bulunuldu.

Genel anlamda sağlıktaki sorunların benzer olduğu, özelleştirmenin sağlık üzerine etkileri ve doktorlar üzerine etkilerinin ayni olduğu, giderek hekimlerin daha az özlük hakları ile daha fazla çalıştırılmaya zorlandığı gözlemlendi. Bunun yanında tıp eğitimi ve ihtisas eğitimlerinde Avrupa ülkelerinde benzer problemler olduğu doktorların yeterli eğitim alamadıkları belirtildi. Bundan dolayı bazı ülkelerde eğitim veren kurumların kapatıldığı bildirildi.

 

 

 

 

Website Security Test