• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının Açıklamalarını Kınıyoruz

 

kinama

 

 Sağlık hizmetini veren en önemli öğelerden birisi şüphesiz hekimlerdir. Hekimlerin esas görevi insan sağlığını, yaşamını ve onurunu korumaktır. Hekimlerin nasıl yetişdiklerini bilmeyen yoktur. Unutan da çoktur. Tıp Fakültesi için üniversite sınavlarına girerken liseden başlayan çalışmalar, 6 yıl tıp eğitimi, eğitim süresince yazılı ve sözlü sınavlar, TUS sınavı, 4-6 yıl arasında süren ihtisas eğitimi. Bununla da kalmıyor. Bir hekim sürekli olarak kendisini yenilemek, çağın getirmiş olduğu yenilikleri takip etmek ve hastasına uygulamak zorundadır. Görüldüğü gibi bir hekim kolay kolay yetişmemektedir.

Her meslekte olduğu gibi,  tıp mesleğinde de tüm hekimlerimiz tıp ahlak ve meslek kurallarına uymak zorundadır. Uyulması gereken kurallar ve cezalar ve soruşturma usul ve esasları gerek kamu sağlık çalışanları yasasında gerekse Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası tahtında  Tıp Meslek Ahlak Tüzüğünde ve Disiplin Suçları Soruşturma ve Yargılama Tüzüğünde belirtilmiştir.

Hiç kimse yargısız infaz edilemeyeceği gibi, suçlanan birkaç kişi yüzünden de tüm hekim camiası zan altında bırakılamaz. Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının 13 Haziran günü yayınlanan  bir özel televizyon programında tüm hekimleri töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulunması bizleri derinden üzmüş, ayrıca hayretler içinde bırakmıştır. Eğer ortada tespit edilen bir suç var ise gecikmeden ihbar edileceği yer hekimin bağlı  bulunduğu hastahanenin başhekimliği veya Sağlık Bakanlığıdır. Hiçbir disiplin suçu küçümsenemeyeceği gibi cezasız da bırakılmamalıdır.

Son zamanlarda bazı hekim arkadaşlarımızın etik, deontolojik değerleri hiçe sayarak açıklamalarda bulunduklarını gözlemlemekteyiz. Hekimler  hiçbir zaman kendi meslektaşlarını küçük düşürücü ve kötüleyici davranışlarda bulunamaz. Aksine onur kırıcı davranışlara karşı kendi meslektaşlarını korumak zorundadırlar. Andımızda yer alan ve meslektaşlarımızı kardeşlerimiz gibi tutmamız gerektiğini de hatırlatmak isterim.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Sonuç Büyük

(Genel Sekreter)

 

 

Website Security Test