Haberler:
Türk Dişhekimleri Birliği - 22 Ekim 2018 Pazartesi, 14:11
Tramva Yönetim Kursu ve TADT IKYD Kursu - 18 Ekim 2018 Perşembe, 10:07
KTTB XXII. Olağan Genel Kurulu Daveti - 11 Ekim 2018 Perşembe, 14:17
KTTO 8. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - 29 Eylül 2018 Cumartesi, 17:37
Komplikasyon mu ? Malpraktis mi ? - 20 Eylül 2018 Perşembe, 13:57
Tavsiye Kararı - 27 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:11
Acı Kaybımız (Dr. Fazilet Öztürk) - 08 Ağustos 2018 Çarşamba, 14:28
Sağlıkta Sistem Arayışı ve Sancıları - 26 Temmuz 2018 Perşembe, 13:17
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
ende

21. Olağan Genel Kurulu Daveti

 

 

duyuru1 kttb

 

GENEL KURULA DAVET

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 21. Olağan Genel Kurulu 22 Ekim 2016 Cumartesi, Saat 14.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binasında aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir. Tüm hekim ve diş hekimi üyelerimizin katılımı rica olunur.

GÜNDEM:

 1. Açılış,
 2. Başkanlık divanının oluşumu ve saygı duruşu,
 3. Gündemin onaylanması ve yeni gündem maddelerinin saptanması,
 4. KTTB Başkanının konuşması,
 5. Konukların konuşması,
 6. Tüzüklerin onaylanması,
 7. Başkanlık, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu adaylarının belirlenmesi.
 8. Faaliyet raporunun genel kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
 9. Mali raporun genel kurula sunumu, tartışılması ve oylanması,
 10. Dilek ve temenniler.  
 11. Başkan, yönetim kurulu adayları ve genel kurul katılımcılarından isteklilerin genel kurula hitabı,
 12. Başkanlık, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu seçimi.

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU