• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
ende

TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU

 

 

 

sigarayi birakin kttb

 

 

TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği , KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi tarafından Tütün Bırakma Eğitimi programı yapılacaktır. Bu konuda çalışmalara katılmak isteyen Göğüs Hastalıkları Uzmanları ve Psikiyatri Uzmanlarının 28 Ekim 2016 Cuma Gün Saat 15:00'e kadar isimlerini KTTB Sekreterliğine (223 39 90) yazdırmaları gerekmektedir.

AMAÇ

Bu kursun sonunda katılımcıların, tütün kontrolü konusunda güncel bilgileri bilerek, toplumsal düzeyde tütün kontrolü çalışmalarına katkı-destek vermeleri ve sigara bağımlılığı ile ilgili kendilerine başvuran bireylere doğru yaklaşımları uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Bu amaca ulaşabilmek için katılımcılar;

 1. Tütün kontrolünün gerekçesini sıralayabilecekler,
 2. Tütün kontrolü çalışmalarında hekim ve sağlık çalışanının rollerini söyleyebilecekler,
 3. Tütün dumanından pasif etkilenimin tanımını yapabilecekler ve sağlık açısından risklerini açıklayabilecekler,
 4. Pasif etkilenimden korunmanın nasıl olacağını söyleyebilecekler,
 5. Tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutlarını sıralayabilecekler,
 6. Tütün kontrolü ile ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeleri söyleyebilecekler,
 7. Tütün / sigara bağımlılığı ile ilgili temel bilgileri söyleyebilecekler,
 8. Birinci basamakta sigara bırakma yaklaşımlarını bilerek, kendilerine başvuran bireylere yaklaşımı, uygun iletişim yöntemleri ve tedavi dahil doğru uygulamaları yapabilecekler,
 9. Sigara bırakma kliniklerinde karşılaşılabilecek temel sorunları saptayarak temel çözüm önerilerini söyleyebileceklerdir.

PROGRAM

1. Gün

8.30 – 9.30

AÇILIŞ VE TANIŞMA

Açılış Konuşmaları

Tanışma Etkinliği                  

Beklentilerin Alınması

Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Programın Tanıtımı

9.30–10.00Ön Test Uygulaması          
10.00–10.15Ara
10.15-11.15Tütün Kullanımının Sağlık ve Ekonomik  Sonuçları                                                                                    Öncelikli Risk Grupları                                                                                                       

11.15 –11.30         

11.30—12.30

Ara

Tütün Kontrolünde Sağlık Çalışanlarının Rolü

12.30–13.30Öğle Arası
13.30-13.45Isınma
13.45–14.30Tütün Bağımlılığı ve Farmakoterapi
14.30–15.15Tütün Bağımlılığı Olgu Sunumları
15.15–15.30Ara
15.30–16.30Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Tütün Kontrolü Yaklaşımları ve 5A
16.00–17.005A Uygulamaları                                                                      
17.00-17.30Günün Değerlendirmesi     

                                          2. Gün

09.00–09.15Isınma
09.15–10.00Tütün Bağımlılığı Tedavisi Olgu Sunumları ve Tartışma
10.00-10.45Yasal Düzenlemeler ve Önemi- Dünya Örnekleri
10.45-11.00Ara
11.00- 11.45Tütün Endüstrisi Taktikleri
11.45-12.30Tütün Kontrolünde Uluslararası Düzenlemeler - 1
12.30-13.15Öğle Arası
13.15-13.30Isınma
13.30-14.15Tütün Kontrolünde Uluslararası Düzenlemeler - 2
14.15-15.00KKTC Tütün Kontrolü Çalışmaları
15.00-15.15Ara
15.15-16.00Son Test Uygulaması                   
16.00-16.30

GERİBİLDİRİMLERİN ALINMASI                    

KATILIM BELGELERİNİN VERİLMESİ             

KAPANIŞ

 

 

 

Hekimlere yönelik kurslarAmaç: Sigara bırakma eğitimi   (Her bir kurs için en az 12 katılımcı olmalıdır)

                                                  Zaman: Ekim, Aralık, Şubat 2017 

                                                  Eğiticiler:

 

Özen Aşut

Dilek Aslan

Songül Vaizoğlu

Şanda Çalı

Göğüs hastalıkları uzmanı-KKTC

Psikiatrist – KKTC

Sağlık Bakanlığı temsilcisi

                                                  Süre: 3 hafta sonu 2'şer tam gün

                                                  Kurumlar: YDÜ, KKTC Sağlık Bakanlığı (SB) ve KTTB  

                                                     işbirliğiyle

 

 

 

 

 

Website Security Test