Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplumu bilgilendirmek amacı ile hazırlanan afişler Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayıma hazırlanmıştır.