Yıllardır kamu sağlık merkezlerine hükümetler tarafından yeterli yatırımlar yapılmamış ve hastanelerimiz olması gereken standartlara kavuşturulmamıştır.
Son olarak tüm dünyada görülen Covid-19 salgını kamusal sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha göstermiştir.
Pandeminin uzun süreli olacağı ön görüldüğü için çeşitli ülkelerde sadece Covid hastalarının tedavisine yönelik ayrı merkezler oluşturulmuştur. Ancak ülkemizde sağlık alanında yeterli hazırlıklar yapılmadan Endoskopi Ünitesi, Kardiyoloji Polikliniği, Dermatoloji hizmetleri, Diş Hekimliği Kliniği, Göğüs Hastalıkları Servisi, Uyku Laboratuvarı ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nin hizmet verdiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi pandemi hastanesine merkezine dönüştürülmeye çalışılmaktadır.
Diğer bir deyişle idare Covid-19 hastalarının takip ve tedavisi için ayrı bir hastane yapmak yerine çok fazla fonksiyonu olan Ayaktan Tanı Merkezi’ni kapatıp pandemi merkezine dönüştürmeye çalışmaktadır.
Son günlerde Diş Hekimliği Kliniği’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin dışına çıkarılması konusu bilgimize gelmiştir. Unutulmamalıdır ki;
*Özellike uzak bölgelerden gelen ve aynı gün içerisinde birden fazla bölümde muayene randevusu olan hastalarımızın Diş Hekimliği hizmeti almasında sıkıntılar yaşanacaktır.
*Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Diş Hekimliği Kliniği’nde diş sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili temel hizmetlerin yanı sıra yatan hastalar için konsültasyonlar, genel anestezili müdahaleler, Çene Cerrahisi gibi sadece multidisipliner merkezlerde verilebilecek hizmetler de yürütülmektedir. Bu hastalarımızın tedavilerinde de aksaklıklar yaşanacaktır.
Diş Hekimliği Kliniği’nin özel bir üniversitenin Lefkoşa’daki binasına taşınması için yapılan kullanım protokolünün örgütlerimizle ve kamuoyuyla ivedilikle paylaşılmasını talep ederiz.
Bununla birlikte
1. Hangi gerekçeyle olursa olsun kamu sağlık hizmetlerinin kamuya ait olmayan ya da kamulaştırılmayan özel sektör bünyesine taşınmasının kabul edilmeyeceğini
2. Hasta ve çalışan güvenliğini gözetmeksizin yapılacak düzenlemelere uyulmayacağını
3. Sağlık Bakanlığı’nın örgütlerimizle konsensus sağlamadan yapacağı düzenlemelere uyulmayacağını
4. Çalışanların ve örgütlerin görüşü alınmadan oldu bittilerin kabul edilemeyeceğini belirtiriz.
Hasta ve çalışan güvenliğini gözeterek nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunumu için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası