Maalesef son zamanlarda kamuoyu önünde ve çeşitli platformlarda COVID-19 testleri ile ilgili tartışmalar yaşanmaktadır, bu nedenle konu ile açıklama yapma gereği duyulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hızlı antikor testleri ile ilgili bu tür testlerin sadece araştırma amaçlı kullanılmasını önermiştir ve bunun dışında tanı koymada yerleri bulunmadığı ifade etmektedir. COVID-19 tanısında kullanabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ve akabinde uluslararası sağlık kuruluşları tarafından onaylanması gerektiğini söylemektedir. Bu gibi testlerin onaylanması halinde tanı ve toplum taraması gibi alanlardaki öneminin büyük olacağı bilinmelidir.

 

Günümüzde COVID-19 tanısı nasıl konulur?

DSÖ ve eCDC güncel rehberlerine göre, tanı için sadece PCR (genetik) testler önerilmektedir. Bunun dışında ülkemizde de kullanılan hızlı antikor testleri sağlık otoriteleri tarafından onaylı olmadığından, bu testler ile kesin tanıya gidilemeyebilir. Diğer taraftan hızlı antikor testlerin uygulanmasında kişinin önceden geçirmiş olduğu diğer koronavirüs enfeksiyonlarına bağlı çapraz reaksiyonlar sonucu yanlış pozitif IgM mevcudiyetine rastlanabildiği de unutulmamalıdır.

 

COVID-19 için onaylı hızlı test veya ELISA testi var mıdır ?

Maalesef günümüzde onaylı hızlı test veya ELISA testi bulunmamaktadır. Ancak değerlendirmede olan çeşitli testleri FINDDX sitesinden bulabilirsiniz.

 

https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-immuno/

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Emre Y. Vudalı
Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu