Ne zaman ve nasıl cerrahi maske takılmalı ?

Cerrahi maske, hasta olan veya hasta kişilere bakım yapan kişilere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

tarafından önerilmiştir.

Maske kullanımı ellerin alkol bazlıdezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması ile birlikte yapıldığında etkindir.

Maske kullanıyorsanız, kullanım talimatınıve atık yönetimini de bilmeniz gerekiyor.

 

Maske nasıl takılır, çıkarılır ve imha edilir ?

Maske takılmadan önce elleri alkol bazlıdezenfektan veya sabunlu su ile yıkayınız.

Burun ve ağız boşluğunuzu kaplayacak ve aralık olmayacak şekilde maskeyi takınız.

Maske takılı iken eliniz ile dokunmayınız. Eğer dokunduysanız elinizi alkol bazlı dezenfektan veya

sabunlu su ile yıkayınız.

Maske nemlendiği zaman değiştiriniz.

Maskeler tek kullanımlıktır.

Maskenin çıkarılması: Maskeyi arkadan çıkarınız (maskenin önüne dokunmayınız); hızlıca kapalı bir çöpe attınız; sonrasında elinizi alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile yıkayınız.

 

Sağlıklı kişiler nasıl maske takmalı ?

Sağlıklı kişiler kumaş maske takmalıdır. Özellikle kalabalık ve kapalı bir ortama girilecekse mutlaka maske kullanılmalıdır. Kumaş maske sağlıklı taşıyıcı bireylerde potansiyel damlacık bulaşını azaltmak için CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) tarafından önerilmiştir. Kumaş maskeler kullanım sıklığına bağlı olarak yıkanmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanması yeterlidir.

Toplumdaki tüm bireylerin bu önerilere uyması halinde COVID-19 bulaş hızını azaltabiliriz.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

Dr. Emre Y. Vudalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu