• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Makaleler

e-HEKİMCE Mart 2019 Ön Söz

 

Dr Ozlem Konusma

 

Değerli meslektaşlarım,

 

14 Mart Tıp Bayramının 100. yılını kutladığımız mart ayını geride bıraktık. Ülkemizde uzun yıllar 14 Martlarda yapılan tıp baloları ve KTTB’nin 14 Martlarda çıkardığı bir dergi ile değerlendirilen Tıp Bayramları, 1993 yılından beridir KTTB önderliğinde 14 Martı içine alan haftanın Tıp Haftası olarak ele alınmasıyla değerlendirilmektedir. Tıp Haftalarında hekimlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak bilimsel etkinliklerin yapılması, mesleğin ve sağlık sisteminin sorunlarının dile getirilip çözüm yollarının aranması, dayanışmayı artıracak sosyokültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu yıl da Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkan ve Yönetim Kurulunun, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkan ve Yönetim Kurulunun da katılımları ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ile başlattığımız 14 Mart Tıp Haftasında birçok bilimsel etkinlik, sorunlara dair çözüm önerilerinin tartışıldığı konferanslar, tıp töreni, geleneksel tıp balomuzun yanı sıra 17 Mart Pazar günü İstanbul’daki hekimlerle eş zamanlı olarak bir 100. Yıl Hekim Yürüyüşü gerçekleştirerek haftayı değerlendirmeye çalıştık.
Bu gibi özel günleri zaten her zaman üzerinde durduğumuz noktalara bir defa daha eğilmek, yetkililerin ve toplumun dikkatine getirmek ve meslektaşlarımız ve meslek örgütlerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kullanmayı akılcı buluyoruz.
Meleğimiz, sağlık sistemimiz, toplum sağlığı ve çevre ile ilgili sorunlara çözüm arayışlarımız kesintisiz devam edecektir.
Tıp haftası boyunca gerçekleşen tüm etkinliklerimize gerek organizasyonda aldıkları görev, gerekse katılımları ile katkıda bulunan herkese bir defa daha teşekkür etmek istiyorum.
Baharın gelmesi ile hareketlenen doğaya uygun olarak bizlerin de daha güzel günlerde ve çalışmalarda birlikte olabilmemiz dileğimle saygılar sunarım.

 

Dr. Özlem Gürkut

 

 

Website Security Test