• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Makaleler

e-HEKİMCE Ocak 2019 Ön Söz

 

Dr Ozlem Basın icin

 

Değerli Meslektaşlarım,

Geçtiğimiz yılın son günlerinde yaşanan bir üzücü olay ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yeniden gündemimize gelmiştir. Sağlık alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri ve sendikalar olarak konuyla ilgili tepkimizi ortaya koyarken, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak ‘sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sıfır tolerans’ şiarı ile konuyu tüm boyutları ile ele alıp, yasa çalışmaları dahil bir dizi çalışma başlatma kararı aldık.

Meslek onurumuzun korunup yükseltilmesi amacı ile medyada meslektaşlarımız, mesleğimiz ve sağlık kurumlarımız ile ilgili yer alacak haber, bilgi ve paylaşımlarda bizlerden ‘’teyid’’ alınması, bizim görüşlerimize de baş vurulması amacı ile basın mensupları, basın örgütleri  ve kuruluşları ile başlattığımız görüşmeler ve işbirliği çalışmalarımız devam etmektedir.

Sağlık alanında iletişim, sağlıklı iletişim için başlattığımız çalışmalar sürerken her yıl düzenlediğimiz 14 Mart Tıp Bayramı ve Tıp Haftası etkinliklerini de bu konsept çerçevesinde yoğunlaştırma kararı aldık ve hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz.

KTTB olarak koruyucu hekimlik ve halk sağlığı alanında sürdürmekte olduğumuz çalışmaların yanı sıra, KTTB politikalarının şekillenmesindeki  katılımcılık anlayışımız doğrultusunda, kronik hastalıklar ve halk sağlığı alanında siz değerli üyelerimizin de katılımları ile çalışma grupları oluşturma kararımızı hayata geçirmeye başladık. Oluşturulan gruplar ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Yürütülecek çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkacak görüş ve öneriler, Tabipler Birliği olarak yürüteceğimiz çalışmalara kılavuzluk edecek, yol haritalarımız olacaktır.

Bu nedenle uzmanlık alanlarına göre çalışma gruplarına katılma daveti alan üyelerimizin işbirliği ve katkılarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum.

Hukuk Komitemiz ve Yönetim Kurulumuz eksik yasalarımızın tamamlanması ve KTTB Yasamızın ihtiyaçlarımız doğrultusunda güncellenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla meslek örgütlerimiz ile işbirliğimizi artırarak devam ettireceğiz.

 

Saygılarımla,

 

Dr. Özlem Gürkut

       (Başkan)

 

 

Website Security Test