• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Türk Tabipleri Birliği ile ilgili Basın Açıklaması

 

hippocrates

 

Tabiplik sanatı insan hayatının sürdürülmesini ve zarar görmemesini en önemli unsur olarak dikkate almaktadır. İnsan hayatına din, dil, ırk, siyasi görüş gözetmeksizin zarar verecek tüm aktiviteleri tasvip edemez ve etmemelidir. Bu doğrultuda sulh bizler için son derece önemlidir. Hipokrat yemini de bizler için evrensel bir görüştür. Bu doğrultuda yapılan tüm açıklamaları destekleriz.

 “ Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime, Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma, Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma, Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime, Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma, Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş )

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği

 

 

 

Website Security Test