• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

KTTO Basın Açıklaması

 

basin Aciklamasi

 

 

Dünya Sağlık Örgütünün  1948 de yaptığı tanıma göre  Sağlık; ”Bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmıştır. Buradan hareketle en öncelikli ödevi yaşatmak  üzerine olan biz Kıbrıslı Türk Hekimler  ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, esarete karşı özgürlüğü , düşmanlığa karşı dostluğu ve kötülüğe karşı bilinçli bir iradenin ürünü olarak iyiliği tercih ediyor ve bu değerlerin tarafında duruyoruz. 22 Ocak 2018 tarihinde “Afrika” gazetesine yönelik linç girişimini, basın özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne ve insan yaşamına yönelik saldırıyı kabul edilemez bulduğumuzu bildirir, toplumsal huzuru, barışı ve en temel insan haklarından birisi olan, anayasamızda da belirtilen ifade özgürlüğü, yaşam ve vücut bütünlüğü hakkını  vatandaşların teker teker her birinin en doğal hakkı olduğunun bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” deyimi ile hem ülkemizde, hem yaşadığımız coğrafyada, hem de tüm dünyada insanların öldürülmediği, barış ikliminin, dostluğun, kardeşliğin  hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünyaya ulaşmak dileklerimizle.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına.

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

(Başkan)

 

 

 

Website Security Test