Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile her yıl 18 Kasım’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Sağlığı girişimidir.

Güncel veriler, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini göstermektedir. Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır.

Toplum içerisinde veya hastanelerde gereksiz antibiyotik kullanımı mikropların direnç geliştirmeleri için en önemli sebeptir. Bu sebepten ötürü doğru antibiyotik kullanımının bir devlet politikası haline acilen getirilmesi gerekmektedir.

Eğer ki şimdiden önlem alıp antibiyotik kullanımını kısıtlamaz isek devlet açısından maddi yük, hastalarda istenmeyen yan etkiler (alerji, bulantı, kusma, ölüm…) ve gelecekte dirençli enfeksiyonlar için tedavi seçeneği bulamama gibi sorunlar ile karşı karşıya kalacağız.

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda, ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve bununla ilgili komplikasyonların (istenmeyen yan etki) gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa neden olmaktadırlar.

Ülkemizde antibiyotik kullanımını kısıtlamak için öncellikle iki ayrı çalışma yapılmalıdır.

  • Birincisi, toplum içerisinde kullanılan antibiyotikleri eczaneler vasıtası ile kısıtlamak ve ayni eczaneleri devlet eli ile denetlemek. Maalesef yasa olmasına rağmen antibiyotikler hala daha eczanelerden reçetesiz alınmaktadır. Bunun engellenmesi için denetiminin artması gerekmektedir.
  • İkinci ise, kamu ve özel hastaneleri içerisindeki antibiyotik kullanımını azaltmak. Bunu ise her hastanede Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurarak ve antibiyotik denetimini Enfeksiyon Hastalıkları uzman doktor denetimine tabi tutmakla başarabiliriz.

Dünya sağlık örgütünün son verilerine göre, Türkiye antibiyotik kullanımında dünya birincisidir. Ülkemizde de benzer bir tablo olduğunu düşünürsek, KKTC’de antibiyotik kullanımı konusunda büyük sorunlar mevcuttur. KKTC’de sorunların düzeltilmemesi veya gerekli önleyici politikaların geliştirilmemesi halinde gelecekte tedavi edilemeyen süper mikroplar ile karşı karşıya kalacağız. Bu da ölüm oranlarının, tedavi maliyetinin ve istenmeyen yan etkilerin artmasına sebep olacaktır. Onun için gereksiz antibiyotik kullanımını bugünden başlayarak engellemeliyiz.

 

KTTB, akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili farkındalık çalışmalarını ve uyarılarını yapmaya devam edecek ve konun takipçisi olacaktır.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Emre Y. Vudalı
Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu