Birleşmiş Milletler’ in 10 Kasım 2011 tarihli  kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak tanımasının ardından dünya genelinde 21 Mart’ta toplumda Down sendromu konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

21 Mart tarihinin seçilmesinin ise ayrı bir sebebi var:  Down sendromlu bireylerin 21. kromozomlarının 2 tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor. Bu yüzden Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, 21 Mart’ta kutlanıyor. Dünya genelinde 6 milyon insan bu genetik farklılığı taşıyor.

En basit tanımıyla Down sendromu, insan vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. İnsan vücudunda bulunan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down sendromunda 21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır. Bunun sonucu olarak toplam kromozom sayısı 46 yerine 47 olmaktadır.

Down sendromu, aynı zamanda trizomi 21 olarak da bilinmektedir.  Down sendromu, ilk olarak 1866 yılında Langdon Down tarafından “mongolien gerilik” olarak tanımlanmış, kromozomal temeli olduğu ise 1959 yılında Lejeune ve arkadaşları tarafından resmi kayıtlara girmiştir.

Down sendromunda gebelik öncesi ya da sonrası maruz kalınan çevresel faktörler değil, yumurta veya sperm oluşumu sırasında kromozomların ayrılmasındaki hata sonucu ilave 21 numaralı kromozoma sahip yumurta veya sperm oluşması söz konusudur. Down sendromunun hamilelikte tesbiti mümkündür ve gebeliğin 14-16 haftalarında anne rahmindeki bebeğin aminiyotik sıvısıdan alınan örneğin analizi ile tespit edilebilmektedir.

Down sendromu tanısı konmuş bir çocukta bir kromozom bozukluğu söz konusu olduğundan öncelik olarak çocuğun gelişim özelliklerini gözlemlemek ve sosyal desteklerini geliştirmek gerekmektedir. Sosyal gelişme, toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği olup geniş anlamda çocuğun doğumu ile başlayan evreyi dar anlamda da günlük davranış gelişimini kapsar.  Down sendromu tanısı konulmuş bireylerin de gelişimsel yetersizliğine bağlı olarak birçok alanda destek gereksinimi bulunmaktadır.

Down sendromu;  trizomi 21, translokasyon ve mozaik olarak 3’e ayrılmaktadır. En sık görülen sendrom ise trizomi 21’dir.

Down sendromunu iyileştirecek ya da etkilerini yok edecek hiçbir tedavi şekli yoktur, tek çare eğitimdir.

Down sendromlu çocuğa, yakınları ve özel eğitim merkezleri tarafından destek verilmelidir. Ailelere de özel eğitim merkezleri tarafından bilgilendirme yapılmalıdır. Down sendromlu bireylere ve ailelere sağlanması gereken destek hizmetinde rehber öğretmenlere de görev düşmektedir. Down sendromlu kişilerde  başka sağlık sorunları da sık görülmektedir. Bu konuda sağlık kuruluşlarından destek alınabilir. Down sendromlu çocuğa sosyal desteğin artırılması için çalışmalar yapılmalı, topluma kazandırmak için sosyal beceriler kazandırmalı, kişisel bakım becerileri geliştirilmelidir. Down sendromlu kişilere ne kadar bilinçli yaklaşılırsa Down sendromunun etkileri de o kadar aza indirileceğinden bu konuda ülkemizde bilinçli ve planlı çalışmalara ağırlık verilmelidir. Toplumun ve etkilenen bireylerin yakınlarının bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmaları devlet, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, medya iş birliği ile artırılmalı ve özel eğitim merkezleri ihtiyaçlara uygun niteliklere ve sayıya ulaştırılmalıdır.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dt. Halil Bakkaloğlu

(As Başkan)