Bayramlar coşkuyla kutlanmalıyken 2020 yılının 1 Mayıs’ını covid 19 pandemisinin gölgesinde karşılıyoruz.

Sosyal devlet, sosyal refahın en elverişli biçimde vatandaşlara sunulması amacıyla devletin ekonomiye aktif ve kapsamlı müdahalelerde bulunmasını öngören bir devlet anlayışıdır. Bu anlayış içinde olan devletler sağlık, eğitim ve gelirin yeniden dağılımı konularında politikalarını vatandaşlarının sosyal refah içinde yaşayabilmeleri için oluşturmalıdır.

Gelen geçen hükümetler sosyal devlet olma yolunda gereken önlemleri almamış ve toplumumuzun geleceği için yeterice yatırım yapmamıştır.

Yıllar içerisinde biriken sorunlar tüm emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkının daha da fazla geriletilmesine neden olmuştur.

Ülkemizde bir yandan toplum sağlığının kazanılması ve korunması için hizmet veren sağlık emekçileri, öte yandan işsiz kaldığı için ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan diğer emekçiler başta olmak üzere tüm toplumumuz zor bir dönemden geçmektedir. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal devletin önemi daha da fazla anlaşılmaktadır.

Dar gelirli işçi, emekçi ve dezavantajlı insanlarımızın hayatlarına devletin olumlu dokunuşlar yapması gereken dönemdeyiz.

Hekim örgütleri olarak mesleğimizin ve emeğin değerini koruyarak ve yücelterek ‘toplumumuzun sağlığına’ sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatırız. Başta hastalıklarla mücadele eden sağlık çalışanları olmak üzere tüm dünya emekçilerini selamlarız.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulları (a)

 

Dr. Özlem Gürkut

KTTB Başkanı

 

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

KTTO Başkanı

 

Dr. Ahmet Varış

Tıp-İş Başkanı